Kolika je cijena ugleda Hrvatske komore fizioterapeuta?

Sjećate li se gospođe Mirjane Grubišić, predsjednice Hrvatske komore fizioterapueta, koja je odbila dostaviti informaciju o svojoj plaći i koja odbija komunicirati s novinarima emisije Provjereno, na vrlo… osebujan način? Da, da, upravo ta gospođa. Na kraju je ipak dostavila podatak o svojoj plaći, koja iznosi bruto 19.318,31 kn, o čemu smo već obavijestili javnost u listopadu.

Mirjana Grubišić je i dalje predsjednica Hrvatske komore fizioterapeuta (HKF) i ne samo da odbija provoditi prijedloge Ministarstva zdravstva u vezi utvrđenih nepravilnosti u radu, već se na sve moguće načine obračunava s neistomišljenicima koji prozivaju HKF za nepravilnosti u radu.

Mali vodič ignoriranja utvrđenih nepravilnosti

Naime, kao što je i spomenuto u prilozima emisije Provjereno, koje preporučujemo pogledati prije čitanja ovog teksta, na inicijativu Gorana Cvetojevića, člana HKF-a, 2014. godine je proveden upravni nadzor nad zakonitošću rada HKF-a. Kao što se može vidjeti iz izvješća tadašnjeg Ministarstva zdravlja, koje objavljujemo niže, utvrđene su mnogobrojne nepravilnosti u radu HKF-a, kao npr. da su delegatima u Skupštini nepravilno produljeni mandati, da natječaj za predsjednicu HKF-a nije proveden u skladu s propisima i tome slično. U skladu sa zakonskim ovlastima Ministarstvo je predložilo mjere koje HKF treba poduzeti u zadanim rokovima te je obvezalo Vijeće Komore i predsjednicu da isprave utvrđene nepravilnosti i povratno o istome obavijeste Ministarstvo.

Međutim, HKF smatra da Ministarstvo nema pravo zadirati u unutarnji rad Komore te podnosi upravnu tužbu protiv Ministarstva kako bi se spomenuto izvješće poništilo. Upravni sud odbija tužbu HKF-a, uz obrazloženje da se ne radi o upravnom aktu, već o izvješću koje nije pravno obvezujuće za HKF.

Laički rečeno, Ministarstvo je utvrdilo nepravilnosti, ali ako ih Komora odbija izvršiti, Ministarstvo po tom pitanju ne može ništa. Prema tome, sud nije imao zakonske mogućnosti poništiti izvješće jer ono nije pravno obvezujuće. Međutim, bez obzira što je prvostupanjski sud utvrdio da izvješće nije pravno obvezujuće, HKF ulaže žalbu, a Visoki upravni sud potvrđuje presudu prvostupanjskog suda.

Presude

Presuda-Upravnog-suda-u-Zagrebu-od-15.11.2017.

Presuda-Visokog-upravnog-suda-od-13.6.2018.

Nakon donošenja presuda, Goran Cvetojević i dalje traži Ministarstvo da izvrši mjere koje su predložene u izvješću, budući da je HKF odluke upravnih sudova protumačio na način da ne mora ništa promijeniti u svojem načinu djelovanja jer izvješće nije pravno obvezujuće. Ministarstvo kao ministarstvo, odgovorilo je na njegovo traženje da ne mogu prisilno izvršiti mjere iz izvješća te da je potrebno pokrenuti novi upravni nadzor, s obzirom da prema zakonu koji je u međuvremenu stupio na snagu, Ministarstvo može “natjerati” Komoru da postupa pravilno. Naravno, Ministarstvo ima mogućnost samostalno pokrenuti upravni nadzor kada sazna za postupanja koja nisu u skladu sa zakonom, ali vjerojatno su bili previše zaoukupljeni popunjavanjem imovinske kartice ministra Kujundžića.

Odgovor-Ministarstva-zdravstva-od-5.3.2019.

Verbalni delikt uveden na mala vrata

Sve što ste do sada pročitali nije bio, filmskim žanrom, čak ni trailer nego tek teaser!

S obzirom da je presuda suda postala pravomoćna, frustriran činjenicom da HKF i dalje ignorira utvrđene nepravilnosti, Goran Cvetojević šalje e-mail svim delegatima Skupštine HKF-a u kolovozu 2018. godine, u kojem poziva HKF da se pridržava prijedloga koje je Ministarstvo iznijelo u izvješću, da su utvrđene određene nepravilnosti kod posljednjih izbora unutar Komore te da predsjednica Komore skriva svoju plaću i ne želi ju objaviti (pogledati prilog emisije Provjereno).

“Uvredljivo ponašanje prema Komori”

Zbog slanja maila u kojem poziva na provođenje mjera koje je utvrdilo Ministarstvo, Povjerenstvo za fizioterapeutsku etiku i deontologiju HKF-a podnosi zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv Gorana Cvetojevića radi povrede časti i ugleda tj. “uvredljivog ponašanja prema Komori”, kako to definira Kodeks fizioterapeutske etike. Naime, HKF-u je sporno što Cvetojević tvrdi da je Ministarstvo naložilo HKF-u da promijeni nepravilna postupanja, a HKF smatra da ne mora postupiti po izvješću jer je isto pravno neobvezujuće.

U disciplinskom postupku Goranu Cvetojeviću pred Sudom časti HKF-a u lipnju 2019. godine izrečena je mjera ukora radi narušavanja ugledi i dužnosti fizioterapeuta. Uložio je žalbu, a u kolovozu 2019. godine Visoki sud časti HKF-a potvrdio je prvostupanjsku odluku, a sve zbog sljedećeg sadržaja maila:

Tekst maila Gorana Cvetojevića delegatima Skupštine Komore fizioterapeuta
Tekst maila Gorana Cvetojevića delegatima Skupštine Komore fizioterapeuta

Odluka-Suda-casti-Hrvatske-komore-fizioterapueta-od-13.6.2019.

Odluka-Visokog-suda-casti-Hrvatske-komore-fizioterapeuta-od-29.8.2019.

Verbalni delikt

Podsjetimo se, verbalni delikt je u nekim nedemokratskim vremenima bio propisan čl. 133. Krivičnog zakona SFRJ-a te je glasio: „Tko natpisom, letkom, crtežom, govorom ili na drugi način poziva ili potiče na obaranje vlasti radničke klase i radnih ljudi, na protuustavnu promjenu socijalističkog samoupravnog društvenog uređenja, na razbijanje bratstva i jedinstva i ravnopravnosti naroda i narodnosti, na svrgavanje organa društvenog samoupravljanja i vlasti ili njihovih izvršnih organa, na otpor prema odlukama nadležnih organa vlasti i samoupravljanja koje su od značaja za zaštitu i razvoj socijalističkih samoupravnih odnosa, sigurnost i obranu zemlje, ili zlonamjerno i neistinito prikazuje društveno-političke prilike u zemlji, kaznit će se zatvorom od jedne do deset godina“. Gospodin Cvetojević može jedino biti sretan što Kodeks etike fizioterapeuta ne propisuje kaznu zatvora.

Može li gore od ovoga? Može. U studenom 2019. godine, Goran Cvetojević zaprimio je rješenje Suda časti prema kojem mora platiti 16.400,00 kn troškova disciplinskog postupka.

Rješenje o troškovima disciplinskog postupka Suda časti HKF-a od 11.10.2019.

Poruka Suda časti HKF-a: svatko tko prijavi nepravilnosti je izdajnik

Ovakvih odluka ne bi se posramili ni sudovi nekih partija iz prošlog stoljeća. Odluke Suda časti i Visokog suda časti HKF-a obiluju tolikim pravnim nepravilnostima i nelogičnostima da razmišljamo o tome da posvetimo poseban tekst detaljima iz svake odluke. Međutim, izdvojili smo neke koje smatramo krajnje zabrinjavajućima.

Prijavitelji nepravilnosti su izdajnici

U obrazloženju svoje odluke Sud časti HKF-a navodi: “Nedvojbeno je da je interes Komore što veća autonomija u odnosu na druga tijela, prvenstveno na Ministarstvo zdravstva RH, a osobito u pogledu nejavnih ovlasti, koja joj je priznata zakonom, pa svaki član Komore koji samostalno, bez znanja i odobrenja ovlaštenih tijela Komore istupa na način da pred Ministarstvo zdravstva RH inicira postupanja kojima se ugrožava zakonom zajamčena autonomija Komore u pogledu nejavnih vlasti, nedvojbeno ide protiv vlastite Komore i na svojevrstan način čini ‘izdaju’ svoje Komore”.

Mogli bismo reći da je poruka Suda časti HKF-a: prema tome, svi vi izdajnici, koji planirate prijaviti komore ili neka druga javna tijela u kojima ste zaposleni zbog nepravilnosti u radu tog istog tijela, prvo morate tražiti dopuštenje tog istog tijela da ga prijavite nadležnom tijelu.

Sud časti dovodi u pitanje transparentnost donošenja presuda

Sud časti posvećuje velik dio obrazloženja tome na koji je način Cvetojević došao do presuda Upravnog suda i Visokog upravnog suda, pa tako navodi: “Naime, član Komore nije bio stranka u postupku pred Upravnim sudom u Zagrebu posl. br UsI-2051/14 od 15. studenog 2017., pa kao takav nije imao pravo uvida u spis tog suda u tom postupku, a jednako tako nije imao pravo uvida niti u mjere Ministarstva zdravstva RH”.

Očito je naš dragi Sud časti ostao u nekim vremena kada su se donosile presude u tajnosti i kada građani nisu imali pravo uvida u rad javnih tijela.

Sloboda govora je dopuštena samo u posebnim procedurama

“Treba i ukazati na to da je član Komore u svojoj pisanoj obrani upirao u to da inkriminirani dopis predstavlja njegovo Ustavom zajamčeno pravo na slobodu govora, a s čime se ovaj sud ne slaže. Naime, pravo na slobodu govora ne predstavlja apsolutno ničim ograničeno pravo gdje svatko može govoriti što god mu padne na pamet, nego je to pravo, kao uostalom sva druga prava, ograničeno tuđim pravima. Tako član Komore ima pravo kritizirati rad tijela Komore i pritom iznositi svoj vrijednosni sud u toj svojoj kritici, međutim u konkretnom slučaju član Komore je nedvojbeno iznio neistine, odnosno klevete, na račun svoje kolegice i same Skupštine Komore, a u istinitost kojih on nije imao opravdanog razloga vjerovati, kako je to utvrđeno u dokaznom postupku, stoga takvo iznošenje neistinitih činjenica nikako ne može predstavljati pravo na slobodu govora, tim više što je isto motivirano narušavanjem ugleda Komore i svojih kolega.

Osim toga, kritika nije upućena na propisani način, odnosno stavljanjem na dnevni red Skupštine da se to pitanje razjasni, a kako je to prethodno pojašnjeno, nego je upućeno u privatnom dopisu delegatima Skupštine Komore s ciljem da se unese nemir na samoj Skupštini”.

Svi koji ubuduće planirate kritizirati neko tijelo s javnim ovlastima, prvo provjeriti procedure upućivanja kritike! I nikako to nemojte raditi u privatnim dopisima nego samo na takav način da vodstvo tog javnog tijela može spriječiti raspravljanje o toj istoj kritici na skupštini. I još k tome uvoditi nemir. U stado.

Možda bismo mogli na cijeli ovaj kafkijanski proces gledati kao na neki unutarkomorski ili unutarpartijski obračun s neistomišljenicima, ali zabrinjavajuća je činjenica što Pravilnik o disciplinskom postupku HKF-a ima odredbu prema kojoj predsjednik tročlanog vijeća Suda časti treba biti iz reda sudaca redovnih sudova ili pravnik s položenim pravosudnim ispitom, kako bi se osigurala određena nepristranost pri odlučivanju.

U konkretnom slučaju, predsjednik vijeća Suda časti je bio odvjetnik Ivan Kobaš. Kako je moguće da jedan profesionalac može sudjelovati u donošenju ovakve odluke? Moguće je. Jer je kao predsjednik Suda časti HKF-a dobio naknadu troškova u iznosu od 8.000 kn.

Pošto ugled jedne komore?

Danas više-manje sve ima svoju cijenu, ali ostalo je još nekoliko stvari koje se ne mogu kupiti kao npr. poštenje, pravičnost i ugled. Međutim, u ovom slučaju i ugled ima svoju cijenu. Preciznije: 16.400,00 kn, a uskoro Vam donosimo priču o tome kako u nekim drugim slučajevima taj iznos može biti još i veći.

Goran Cvetojević je protiv odluke o troškovima uložio žalbu, o kojoj će opet odlučivati Visoki sud časti HKF-a.

Usprkos nedavnim presudama Ustavnog suda Republike Hrvatske kojim se stiti sloboda govora i kritika javnih djelatnika, u Hrvatskoj je na mala vrata uveden verbalni delikt, ali mi svejedno pozivamo sve izdajnike da se i dalje bore protiv sile i nepravde.

 

Ivana Zelić, mag. iur.