Hrvatska komora fizioterapeuta – Kafkina inspiracija

Pred mjesec dana obećali smo nastavak priče s Hrvatskom komorom fizioterapeuta, pa za sve ljubitelje kafkijanskih procesa – stiže nastavak.

Kao što se u Kafkinom „Procesu“ Jozef K. na svoj trideseti rođendan probudio i saznao da ga uhićuju sudski službenici zbog njemu nepoznatog nedjela, tako se i junakinja naše sljedeće priče osjećala 8. veljače 2019. godine kada je zaprimila Zahtjev za pokretanjem disciplinskog postupka HKF-a.

Junakinja naše priče je gospođa Draženka Šarić Šimić, dugogodišnja članica HKF-a, koja je krajem siječnja 2019. godine uputila tri maila tijelima HKF-a u vezi neprovođenja mjera koje je Ministarstvo zdravstva predložilo nakon provođenja upravnog nadzora i utvrđivanja niza nepravilnosti. O navedenom upravnom nadzoru te izvješću Ministarstva već smo pisali, pa za bolje razumijevanje ovog slučaja preporučujemo pročitati tekst od prije mjesec dana, budući da su činjenično povezani.

Članovi koji previše „njuškaju“

Gospođa Šarić Šimić uputila je tri maila Povjerenstvu za etiku i deontologiju te delegatima HKF-a, čiji sadržaj objavljujemo niže, u kojima navodi da smatra kako HKF ne poštuje propise i zakone, s obzirom da nije provedena nijedna od predloženih mjera Ministarstva zdravstva. Kao primjer nepoštivanja propisa navodi dvije presude kojima je odbijen zahtjev HKF-a za poništenje izvješća Ministarstva, prema kojima sudovi nisu mogli „poništiti“ izvješće jer nije pravno obvezujuće. Međutim, etično bi bilo provesti mjere Ministarstva kojima je cilj povećanje transparentnosti poslovanja komore, ali s obzirom da izvješće nije obvezujuće HKF to odbija učiniti. Također, u mailu upućenom predsjedniku Povjerenstva za etiku i deontologiju upućuje pitanje zašto je na web stranicama HKF-a kao član Povjerenstva navedena osoba koja je preminula te osoba koja je dala ostavku na svim funkcijama u komori.

Mail 1, Mail 2, Mail 3

Kako zastrašiti članove koji previše „njuškaju“

Svega 8 dana nakon posljednjeg maila, 8. veljače 2019. godine (iako je na zahtjevu navedena 2018. godina, ali znamo da preciznost HKF-u nije jača strana), gospođa Šarić Šimić zaprima zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka protiv nje, upućen od strane Izvršnog odbora HKF-a Sudu časti HKF-a, radi prethodno spomenutih mailova. Zahtjev objavljujemo u cijelosti.

Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka

Izvršni odbor želi kazniti Šarić Šimić jer je „samostalno, nekritički, paušalno i pogrešno tumačila ocjenu presude Upravnog i Visokog upravnog suda, pa je takvo javno neprimjereno kritiziranje, vrijeđanje i drugo neprimjereno i nedolično ponašanje prema Komori, njenim institucijama i kolegama nedvojbeno povreda ugleda i časti fizioterapeutske profesije, obzirom da se međusobni odnosi fizioterapeuta trebaju temeljiti na uzajamnom poštivanju, povjerenju, suradnji, pristojnosti i strpljenju“.

Poznato je da se u fizioterapeutskoj profesiji slanje maila u kojem se poziva na poštivanje propisa RH smatra nepoštivanjem, nepovjerenjem, nesuradnjom, nepristojnosti i nestrpljenjem. Trebaju ipak godine da se nauče poštivati propisi, molimo za strpljenje.

Nejasno je također gdje je to Šarić Šimić javno istupala, budući da je mail poslala samo članovima komore? Ah da, problem je u tome što je u mail bio uključen i Goran Cvetojević, junak naše prethodne priče o HKF-u, koji je također član HKF-a, ali nije i dužnosnik HKF-a, što za Izvršni odbor očito znači da je on… javnost?

Kako dodatno zastrašiti članove koji previše „njuškaju“

Međutim, kako bi ovaj slučaj bio još snažniji, jer znamo da komorski sudovi imaju visoke standarde u disciplinskim postupcima, Izvršni odbor je 30. travnja 2019. godine dostavio i proširenje zahtjeva, u kojem kao dokaze dodaje niz mailova koje je Šarić Šimić tijekom 2018. godine slala tijelima komore. Proširenje zahtjeva objavljujemo u cijelosti.

Proširenje zahtjeva za pokretanje disciplinskog postupka

Budući da je cijeli dokument biser birokracijske i kafkijanske logike, bit ćemo prisiljeni iznijeti samo dva krucijalna momenta, a čitateljima prepuštamo užitak čitanja ostatka zahtjeva.

Prvi krucijalni moment u proširenju zahtjeva

„Imenovana  Draženka Šarić Šimić je u vremenskom razdoblju od dana 25. srpnja 2018. g. do 2. kolovoza 2018. g. poslala putem elektroničke pošte na adrese članova tijela Komore, Vijeća Komore i delegata Skupštine Komore, ali i pojedinih članova Komore, više upita a ujedno i vlastitih opservacija vezano za postupanje Komore i nadležnih tijela Komore u sudskom postupku protiv člana Gorana Cvetojevića, a da za isto, kao i za korištenje e-mail adresa navedenih, nije imala izričito odobrenje Komore, članova Komore i članova tijela Komore“.

Dakle, ako želite poslati mail komori, u kojoj ste član i kojoj ste zakonom prisiljeni plaćati mjesečnu članarinu, prvo morate dobiti odobrenje za slanje maila.

Drugi krucijalni moment u proširenju zahtjeva

Izvršni odbor se poziva na čl. 14. Kodeksa fizioterapeutske etike koji glasi: „Protivi se časti i ugledu fizioterapeutske profesije svaka nelojalnost u poslovanju a osobito: javni istupi kojima se iznose osobni stavovi u svezi odluka i akata koje su donijela tijela Komore“.

Dakle, dragi članovi komora, vi nemate nikakve osobne stavove, niti su vam potrebni, a pogotovo ne iznošenje osobnih stavova javno. Dragi Vođa zna što je najbolje za vas.

Kako efikasno zastrašiti članove koji previše „njuškaju“

Gospođa Šarić Šimić nije dugo čekala na odluku, za razliku od Kafkinog Jozefa K. U lipnju 2019. godine Sud časti HKF-a donio je odluku u kojoj je proglašena odgovornom za lakšu povredu ugleda i časti Komore zbog slanja prethodno navedenih mailova te za težu povredu časti i ugleda Komore jer je u zatvorenoj Facebook grupi Fizioterapeuti RH objavila dopis koji je poslala Povjerenstvu za etiku i deontologiju HKF-a.

Odluka Suda časti

Iz odluke Suda časti HKF-a:

„Zaključno, članica Komore Draženka Šarić Šimić je bila svjesna i znala je da nije pravnica i da ne može dati meritorno tumačenje presuda, također je bila svjesna da je facebook društvena mreža dostupna svima i da objavom izlaže instituciju kojoj pripada neutemeljenim javnim osudama, iz čega proizlazi da je bila svjesna da krši odredbe akata Komore, pa je uz ranije opisano objektivno postupanje ostvareno i subjektivno obilježje disciplinskih povreda.“

Zamislite svijet u kojem Hrvatska odvjetnička komora tuži svakog novinara koji iznosi svoje mišljenje o nekoj presudi. Zamislite svijet u kojem dobivate obavijest o pokretanju sudskog postupka protiv vas jer ste na Facebooku kritički komentirali akt nekog javnog tijela ili još gore: instituciju kojoj pripadate. Pitala bih suce Suda (ne)časti: odnosi li se to i na instituciju Republike Hrvatske? Smijemo li kritizirati postupke vlade države čiji smo građani, budući da na neki način „pripadamo“ toj instituciji?

Zvuči kao scenarij za neki dobar film Yorgosa Lanthimosa o distopijskoj budućnosti.

Nakon uložene žalbe od strane Šarić Šimić, u studenom 2019. godine Visoki sud (ne)časti HKF-a potvrdio je odluku prvostupanjskog suda.

Odluka Visokog suda časti

Kako financijski kazniti članove koji previše „njuškaju“

Početkom prosinca 2019. godine, stiglo je i rješenje o troškovima disciplinskog postupka koje gospođa Šarić Šimić mora podmiriti: 19.132,50 kn.

Rješenje o troškovima disciplinskog postupka

Kao što možete i sami vidjeti, jednom od sudaca je rješenjem određeno 4.132,50 kn samo na ime putnih troškova, budući da sudac živi u Dubrovniku, pa je gospođa Šarić Šimić dužna podmiriti troškove njegovih avionskih karata, iako HKF na popisu sudaca prvostupanjskog suda ima čak 42 suca. Očito je jedino ovaj iz Dubrovnika tada bio dostupan.

Predsjednica Suda časti bila je Ivana Čalić, sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. A kako i ne bi, kad joj je za rad u ovom disciplinskom postupku rješenjem određena naknada u visini od 6.600,00 kn.

Gospođa Šarić Šimić je protiv spomenutih oduka disciplinskih tijela HKF-a pokrenula upravni spor koji je trenutno u tijeku.

Distopijska budućnost ili sadašnjost?

I što će hrvatski građanin sada napraviti? Polajkati naš tekst i produžiti dalje u bespuća internetskih (dez)informacija? Vjerojatno.

Ali ne zaboravite: u ovoj distopijskoj sadašnjosti u kojoj živimo, svi mi jednoga dana možemo postati Jozef K. Ili u skladu s našom pričom – gospođa Draženka.

2 thoughts on “Hrvatska komora fizioterapeuta – Kafkina inspiracija

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)