Poziv sindikatima i jedinicama lokalne i regionalne samouprave

Sindikatu hrvatskih učitelja

Sindikatu Preporod

Jedinicama lokalne i regionalne samouprave, odjelima nadležnim za školstvo

 

Poštovani,

postupajući u društveno-javnom interesu, građanska inicijativa Psihološko proljeće nastoji osigurati provedbu zakona i propisa Republike Hrvatske, za koje imamo saznanja da se ne poštuju u velikom broju škola. Do tih smo zaključaka došli pregledima godišnjih planova i programa, objavljenih na mrežnim stranicama osnovnih škola. Na temelju sadržaja tih dokumenata, konstruirali smo bazu podataka o učenicima i stručnim suradnicima za svaku pojedinu od ukupno 880 osnovnih škola koje provode redovite programe u RH i ustanovili da 326 škola zapošljava manje stručnih suradnika od broja propisanog državnim pedagoškim standardom ili ne zapošljava adekvatan profil stručnih suradnika. Taj je broj možda i veći, no to ne možemo provjeriti jer nam Ministarstvo za znanost (MZO) još uvijek nije dostavilo pravno tumačenje državnog pedagoškog standarda, koje smo zatražili sredinom siječnja.

Pritom naglašavamo kako unatoč kontroli unosa podataka rezultati našeg istraživanja ne mogu biti potpuno precizni, jer i godišnji planovi i programi škola sadrže određene nepreciznosti, a osim toga, ne možemo isključiti mogućnost drugih izvora pogrešaka, poput ljudskog faktora. Prema tome, iako smo uvjereni da odstupanja podataka iz naše baze nisu velika u odnosu na stvarno stanje, smatramo nužnim provedbu nezavisne provjere vjerodostojnosti naših nalaza. Predstavku o neprovođenju odredbi državnog pedagoškog standarda (DPS), kojima je propisan broj i profil stručnih suradnika u osnovnim školama, dostavili smo prosvjetnoj inspekciji MZO-a, međutim, prosvjetna inspekcija (područne jedinice u Rijeci, Osijeku i Splitu) tvrdi da nije nadležna za provođenje inspekcijskog nadzora.

Slijedom svega navedenoga, naši zaključci o neprovođenju DPS-a u 326 osnovnih škola ostali su neprovjereni, a MZO prvo izjavljuje da ne raspolaže podatkom o broju zaposlenih stručnih suradnika po njihovom profilu, a nedugo potom zaključuje da manjka stručnih suradnika na razini sustava nema! Detaljne informacije o tome s cjelokupnom popratnom dokumentacijom objavili smo na ovoj poveznici.

Odlučni u namjeri da, na dobrobit učenika, u svakoj školi osiguramo primjenu zakona i normi propisanih državnim pedagoškim standardom, obraćamo se vama, jer vjerujemo da i sindikati i jedinice lokalne i regionalne samouprave mogu razumijeti problematiku kadrovskih nedostataka u školama, kao i rastućeg nezadovoljstva svih dionika obrazovnog sustava povezanog s tom problematikom. Stoga Vas molimo da nas podržite, konkretno:

  1. da nam dostavite sve informacije kojima raspolažete u vezi pravnog tumačenja državnog pedagoškog standarda,
  2. da provjerite vjerodostojnost naše baze podataka o stručnim suradnicima, s obzirom na to da prosvjetna inspekcija nije provela inspekcijski nadzor,
  3. da nam izjavite podršku u nastojanjima da u svakoj školi osiguramo primjenu zakona i normi propisanih državnim pedagoškim standardom. 

Obzirom na infrastrukturu sindikata, koji imaju članove u svim ili gotovo svim osnovnim školama, iste molimo da provjere cjelokupnu bazu, a jedinice lokalne i područne samouprave da prekontroliraju podatke za one škole koje se nalaze na području njihovih općina, gradova, odnosno županija.

Vjerujem da ćete se svi složiti sa stavom Psihološkog proljeća, da su nam točni i recentni podaci o svim školama neophodan preduvjet za otklanjanje nedostataka u našem obrazovnom sustavu. U nadi da ćete se odazvati našem pozivu, i da ćemo sinkroniziranim djelovanjem omogućiti učenicima što kvalitetnije i sigurnije školsko okruženje koje će odgovarati na izazove i teškoće 21. stoljeća, srdačno vas pozdravljam!

Ivana Blašković, univ. bacc. psych.

Psihološko proljeće

One thought on “Poziv sindikatima i jedinicama lokalne i regionalne samouprave

Comments are closed.