Puno para ni za što

Da je za postići neke ciljeve potrebno jako puno truda i strpljenja već znamo. Ipak, neke situacije zahtijevaju onaj neki poseban dodir, nešto malo ekstra i testiraju i one najupornije.

Jedna od takvih je i priča o tome kako smo došli do informacija o stručnim spremama i plaćama zaposlenika Hrvatske psihološke komore (HPK). Saga koja je počela u lipnju 2019. godine još je nepresušan izvor informacija i početkom je godine dobila još jedan nastavak, a o tome kako je sve počelo imali ste priliku čitati u jednom od naših prijašnjih članaka.

Kako do informacije o plaći u 9 lakih koraka:

  1. 1. lipnja 2019. naš kolega Ivica Milanja u zahtjevu za pristup informacijama traži podatke o plaći i stručnoj spremi zaposlenika HPK.
  2. HPK rješenjem od 1. srpnja 2019. odbija dostaviti podatke o pojedinačnim iznosima plaća jer „radnici Komore nisu državni službenici, njihova zvanja i plaće predstavljaju osobne podatke…“.
  3. 3) Žalbom od 17. srpnja 2019. kolega Milanja traži od Povjerenika poništavanje rješenja Komore.
  4. 28. listopada 2019. Povjerenik poništava rješenje Komore i nalaže joj da dostavi podatke za 7 od 8 zaposlenika (vjerojatno omaškom, vidi već spomenuti članak).
  5. 29. studenog 2019. kolega Milanja od Komore traži dopunu informacije za jednu zaposlenicu koja nedostaje.
  6. Komora rješenjem od 11. prosinca 2019. odbija zahtjev za dopunom informacije s obrazloženjem da joj Povjerenik nije izričito naložio davanje informacije za tu jednu zaposlenicu, iako je, slijedeći logiku Povjerenika i njegova rješenja, trebalo biti očito da je informaciju trebalo dati za sve kako je bilo i zatraženo.
  7. 31. prosinca 2019. kolega Milanja ulaže žalbu protiv rješenja od 11. prosinca 2019.
  8. 21. siječnja 2020. Povjerenik poništava rješenje HPK-a, odobravajući pristup informaciji o plaći pravnice Ivane Vlah te nalažući HPK-u da da pristup informaciji.
  9. 5. veljače 2020. HPK dostavlja informaciju o plaći preostale zaposlenice sukladno rješenju Povjerenika.

Osam mjeseci za jedan podatak

Samo osam mjeseci nakon što smo informaciju zatražili, dolazimo do tog iznimno tajnog i dobro čuvanog podatka o iznosu plaće svakog od zaposlenika HPK-a.

Nameće se pitanje zašto HPK, nakon što je dala informaciju o plaći za 7 zaposlenika, nije mogla dati informaciju i za preostalu zaposlenicu. Iz rješenja Povjerenika bilo je jasno da ne postoji prepreka davanju te informacije. Koja je svrha stvaranja dodatnog posla svim uključenim stranama kako bi se došlo do podatka koji ne bi trebao biti skandalozan ostaje nejasno.

Prihodi Komore od članarina

Možda se pitate zašto je uopće informacija o plaćama zaposlenika toliko bitan podatak. Imajući u vidu nedavno objavljen elaborat o stručnim suradnicima, među kojima i psihologa, u osnovnim školama, sve više psihologa pita se kako to HPK promiče njihove interese. Izvor velike većine primanja HPK prihodi su od članarina pa zašto članovi Komore ne bi znali koga i što točno svojim novcem financiraju?

Zanimljiva je informacija da je Komora u prvih 6 mjeseci 2018. godine od članarina uprihodila 1.035.203,00 kn, za razliku od istog razdoblja 2017. godine kada je uprihodila 693.530,00 kn. U Prijedlogu financijskog plana HPK za 2020. godinu planira se u 2020. od članarina uprihoditi 2.150.000,00 kn.

Plaće zaposlenika Hrvatske psihološke komore

Prema podacima koje smo konačno dobili, zaposlenica čije smo podatke o plaći najkasnije saznali, najbolje je plaćena u HPK. Ostale iznose plaća, kao i ukupne rashode za radnike HPK-a pogledajte u tablici napravljenoj prema podacima koje nam je dostavila HPK.

Rashodi za radnike HPK-a u prva 3 mjeseca 2019.

Dostava informacije o plaćama zaposlenika HPK

Dostava informacije o plaći Ivane Vlah

Plaće zaposlenika Hrvatske psihološke komore
Tablica: Podaci o bruto i bruto II plaći zaposlenika HPK (za ožujak 2019.) i ukupni rashodi za zaposlenike (projekcija na temelju plaće za ožujak 2019. godine)

Rashodi Komore za plaće radnika

Broj radnika HPK od 6. mjeseca 2018. do 6. mjeseca 2019. udvostručio se i narastao s četiri na osam radnika. Krajem siječnja 2020. godine objavljen je natječaj za radno mjesto tajnika čime je stvorena prilika za popunjavanje i devetog radnog mjesta. O tom natječaju znamo samo to da je o odabiru kandidata po objavljenom javnom natječaju raspravljano na sjednici HPK-a 28. veljače, ali ne i tko je odabran.

S brojem zaposlenika povećavaju se i rashodi HPK za radnike; prema polugodišnjem izvještaju Ministarstva financija, u lipnju 2019. rashodi za radnike bili su gotovo dvostruko veći (420.339,00 kn) nego rashodi u prethodnom izvještajnom razdoblju (237.376,00 kn, za prvih 6 mjeseci 2018.). Iz podataka koje smo dobili temeljem zahtjeva za pristup informacijama znamo i to da su mjesečni rashodi za plaće od siječnja 2019. do ožujka 2019. porasli za više od 20.000,00 kn. Prema Planu prihoda i rashoda za 2020. predviđeni su rashodi HPK za radnike (za plaće i doprinose) u iznosu od 950.000,00 kn.

Porastom broja zaposlenika HPK, povišenjem njihovih plaća i značajno višim prihodima od članarina, a bez nekih očitih pozitivnih pomaka za struku i članove, prosječan se član, ali i neutralan promatrač ne može ne zapitati… Toliko para, a za što?

Leda Harmicar, mag. iur.

2 thoughts on “Puno para ni za što

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)