Otvoreno pismo komori građevinara: Ne uvodite verbalni delikt

Izvor:

www.index.hr

Građanska inicijativa Psihološko proljeće poslala je otvoreno pismo povodom prijedloga o kojem raspravlja Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Naime, radi se o Pravilniku o stegovnoj odgovornosti koji inicijativa naziva verbalnim deliktom.

Njihovo otvoreno pismo prenosimo u cijelosti:

Upitan motiv predlagatelja pravilnika

“Dok se u Hrvatskom Saboru raspravlja o ukidanju kaznenog djela sramoćenja, Skupština Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG) 6. prosinca 2019. godine u 14 sati raspravlja o prijedlogu Pravilnika o stegovnoj odgovornosti, koji istupanje članova u javnosti, koji štete interesima i ugledu Komore te nepoštivanje odluke najviših tijela Komore izjednačava s djelima krivotvorenja dokumenata, plagiranja, protupravnog stjecanja materijalne dobiti i ometanja provedbe stručnog nadzora.

Sva navedena djela su prema težini povrede svrstana u istu kategoriju, za koju je propisana mogućnost izricanja novčane kazne u rasponu od 5.000 do 50.000 tisuća kuna ili kazni poput zabrane obavljanja poslova u struci u trajanju do tri godine ili brisanja iz registra članova Komore.

Istim su Pravilnikom definirane i lakše povrede dužnosti i ugleda, kažnjive u rasponu od 500 do 5.000 kuna, koliko iznosi maksimalna moguća kazna za člana koji nemarno pristupa izradi dokumentacije koju potpisuje, članu koji naručitelju bez opravdanog razloga odbija isporučiti dokumentaciju za čiju izradu je angažiran ili članu koji u poslovnom i javnom nastupu koristi neistinite podatke.

Kakav je motiv predlagatelja Pravilnika koji za iznošenje neistinitih podataka u poslovnom i javnom nastupu propisuje maksimalnu kaznu do 5.000 kuna, a za istupanje u javnosti, koje će Komora procjenjivati kao nanošenje štete interesima i ugledu Komore ili nepoštivanje odluka najviših tijela Komore kaznu do 50.000 kuna i moguću zabranu rada u projektiranju?

Uskraćeno demokratsko pravo

Donošenjem ovakvog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti i stegovnom postupku, čelnici HKIG do zastrašujućih su razmjera pojačali prijetnju izrečenu trojici članova Vijeća Područnog odbora (PO) Zadarske županije: Oliveru Jadrijevu, Josipu Kroli i Filipu Juranovu.

Njima je 19. veljače 2019. godine Upravni odbor uputio dopis koji završava prijetnjom da će se ponavljanje prijedloga za opoziv dvoje članova Skupštine smatrati nepoštovanjem odluka najviših tijela Komore te da će Upravni odbor poduzeti odgovarajuće radnje protiv trojice članova koji takvim ponašanjm i radnjama nanose šteta ugledu Komore.

Novim pravilnikom je upravo nepoštivanje odluka tijela Komore (čl. 12. st. 2. toč. 11.) i nanošenje štete ugledu Komore (čl. 12. st. 2. toč. 12.) svrstano u kategoriju povreda koje se može kažnjavati zabranom rada i novčanom kaznom u iznosu do 50.000 kuna (čl. 13.).

Članovi vijeća PO Zadar spomenutim prijedlogom za opoziv tražili su samo da se inženjerima građevinarstva Zadarske županije omogući ostvarivanje temeljnog demokratskog prava da sami izaberu predstavnike u Skupštini, što im je na posljednjim izborima, o čemu smo pisali, bilo uskraćeno.

Podsjećamo, prema trenutno važećem Pravilniku o izborima za tijela HKIG-a, ako se na ponovljenim izborima ne izaberu članovi Skupštine u odredenoj izbornoj jedinici, Upravni odbor je ovlašten odrediti tko će biti članovi Skupstine iz te iste izborne jedinice.

Budući da su ponovljeni izbori u PO Zadar bili poništeni od strane Središnjeg izbornog povjerenstva, Upravni odbor je delegatima u Skupštini HKIG-a odredio osobe koje nisu izabrane u Skupštinu voljom članova PO Zadar, već isključivo voljom Upravnog odbora HKIG.

Verbalni delikt

Što preostaje članovima PO Zadar koji su već poslali prijedlog za opoziv nedemokratski izabranih članova Skupštine Upravnom odboru, koji je potpisalo 115 od ukupno 206 aktivnih članova? Preostaju im dvije mogućnosti: prva, pomiriti se s činjenicom da u narednom mandatu u Skupštini neće imati predstavnike koje su demokratski izabrali ili druga, nastaviti se aktivno angažirati i protiviti nedemokratski imenovanim delegatima, ali pritom riskirati da ih Komora kažnjava za verbalni delikt, te za “nepoštivanje odluka najviših tijela Komore”, stegovna djela koja se uvode novim Pravilnikom, s mogućnošću kažnjavanja u visini do 50.000 kuna ili čak zabranom obavljanja poslova u struci.

Ovim putem podsjećamo jos jednom da je Ustavom Republike Hrvatske zagarantirana sloboda misli, čak i u slučaju neposredne opasnosti za opstanak države, kada se druga prava zagarantiran Ustavom mogu ograničiti (čl. 17.). Podsjećamo nadalje da Ustav RH jamči slobodu govora i javnog nastupa (čl. 38.) te jamči pravo slanja predstavki i pritužbi tijelima javne vlasti (čl. 46.), a u koju kategoriju pripadaju i komore.

Kodeks strukovne etike inženjera građevinarstva propisuje da ovlašteni inženjeri “kroz svoje znanje, iskustvo, etičke i moralne principe primjenjuju najviše standarde neovisnosti, nepristranosti i profesionalnosti” podupiru i unapređuju profesiju odgovornim ponašanjem ne samo prema Komori, nego i prema svojim kolegama.

U nadi da ćete u skladu s kodeksom i najvišim vrijednostima Ustava RH odbaciti pravilnik u predloženoj verziji, srdačno vas pozdravljamo. U suprotnom, o verbalnom deliktu koji uvodite izvijestit ćemo domaću i inozemnu javnost”, stoji u otvorenom pismu građanske inicijative Psihološko proljeće.