Povjerenik za informiranje Komori građevinara: pravo dolaska na sjednicu Skupštine pripada SVIMA

Na opasnost Pravilnika o stegovnoj odgovornosti, kojim je Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG) namjeravala pooštriti stegovne sankcije za svoje članove, ukazali smo otvorenim pismom prije nekoliko tjedana. Usvajanjem tog pravilnika, HKIG bi stvorila uvjete za izricanje vrlo visokih novčanih kazni ili zabrane rada u struci, članovima koji javnim istupom ili na drugi način naštete interesima i ugledu Komore.

Osim objave otvorenog pisma, kojim smo apelirali na članove Skupštine HKIG-a da ne glasuju za donošenje takvog pravilnika, dvoje predstavnika Psihološkog proljeća najavilo je dolazak na sjednicu Skupštine HKIG-a u sklopu koje je planirano usvajanje spornog pravilnika. Namjera nam je bila detaljno i pravovremeno izvijestiti javnost o tijeku rasprave i rezultatima glasovanja, ali i samim prisustvom smanjiti vjerojatnost donošenja takvog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti, koji bi članove HKIG-a onemogućavao u konzumaciji njihovih demokratskih, ali i članskih prava.

Pravilnik je ipak usvojen, ali u ublaženoj verziji

 

Iako je Komora dosljedno odbila naše zahtjeve za prisustvovanjem sjednici, delegati Skupštine HKIG-a ipak su iz predloženog Pravilnika o stegovnoj odgovornosti izbacili odredbu koja je propisivala kažnjavanje članova koji istinitim činjeničnim tvrdnjama narušavaju ugled ili nanose štetu Komori.

Međutim, ipak je izglasana odredba koja propisuje kažnjavanje članova za štetu učinjenu „neistinitim tvrdnjama ili neosnovanim uvredljivim vrijednosnim sudovima“, pri čemu je zabrinjavajuće to što je prosudba „neosnovanosti“ i „uvredljivosti“ vrijednosnog suda ostavljena disciplinskim tijelima HKIG-a.

Ima li HKIG pravo ikome zabraniti dolazak na sjednicu Skupštine?

 

Zabranu dolaska i prisustvovanja sjednici Skupštine, HKIG je potkrijepila objašnjenjem da se, s obzirom na to da nismo članovi komore, ne smatramo zainteresiranom, već „općom javnosti“. Smatrajući da nam je time HKIG onemogućila ostvarivanje prava na neposredan uvid u rad pravne osobe s javnim ovlastima, podnijeli smo predstavku Povjereniku za informiranje.

Odgovor Povjerenika za informiranje

 

Povjerenik je utvrdio da je zahtjev za sudjelovanjem podnesen u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama i složio se s našom ocjenom da HKIG zabranom dolaska na sjednicu krši Zakon, točnije njegov članak 12. koji uređuje javnost rada tijela javne vlasti.

Ne samo da je Komori izdao upozorenje da se članak 12. Zakona upravo odnosi na situacije u kojima Skupština kao tijelo upravljanja u tijelu javne vlasti, nego je naglasio da Zakon ne razlikuje „zainteresiranu“ i „opću javnost,“ pa pravo na pristup informacijama „pripada svim korisnicima na jednak način i pod jednakim uvjetima.“ To se pogotovo odnosi na „pravo uvida u javnost rada tijela javne vlasti.“

Osim ovog upozorenja, Povjerenik zahtijeva zakonito postupanje HKIG u budućnosti, odnosno traži omogućavanje neposrednog uvida u rad tijela na način propisan zakonom.

Što to znači za inženjere građevinarstva, ali i članove svih drugih strukovnih komora?

 

Praktično to znači da HKIG nema razloga nikome odbiti uredno prijavljen zahtjev za prisustvovanjem sjednicama Skupštine HKIG-a, koje će naši članovi sasvim sigurno sa zanimanjem popratiti kada za to bude potrebe.

Povjerenik je samo potvrdio ono što je trebalo biti očito: svaki član bilo koje komore, ali i svaki građanin koji to želi, ne samo da treba, nego i mora biti obaviješten o djelovanju tijela javne vlasti. Svaki član bilo koje komore također mora znati da, ako za to bude potrebe, može na javnu sjednicu bilo kojeg tijela komore (u pomoć) pozvati javnost, koja će svojim prisustvom osiguravati odgovorno i časno djelovanje tog tijela komore prema svojim članovima, ali i društvu.

Akt Povjerenika za informiranje donosimo u cijelosti:

Hrvatska-komora-inzenjera-gradevinarstva-2019_12_10-Upozorenje