Građevinari su obranili slobodu govora, no moglo je i bolje: Tko naruši ugled HKIG nema se čega bojati ako je govorio istinu, ali ako nije, prijeti mu surovo kažnjavanje

Objavom našeg otvorenog pisma članovima Skupštine HKIG-aIndex.hr je usmjerio fokus javnosti na pravo mjesto: na točku 5. dnevnog reda sjednice Skupštine Hrvatske komore inženjera građevinarstva (HKIG), koja je održana tjedan dana kasnije, 6. prosinca 2019. godine. Pod tom se točkom raspravljalo o donošenju Pravilnika o stegovnoj odgovornosti, koji je u inicijalno predloženom obliku propisivao drakonske kazne za verbalni delikt.

Najsporniju odredbu toga Pravilnika (čl. 12. st. 2. toč. 12.), Skupština HKIG je izmijenila. Kazna do čak 50 tisuća kuna ili zabrana rada u struci i brisanje iz registra HKIG, u prijedlogu Pravilnika bila je  propisana za svakog člana koji „javnim istupima ili na drugi način, bilo da je aktivan član ili u mirovanju šteti interesima i ugledu Komore“. U usvojenom Pravilniku, ista je kazna propisana za svakog člana koji „neistinitim tvrdnjama ili neosnovanim uvredljivim vrijednosnim sudovima šteti ugledu Komore ili tijelu Komore“. Dakle, najvažniji cilj je ostvaren: kada Pravilnik stupi na snagu, onaj tko govori istinu ne treba se ničeg bojati.

S druge strane, usvojeni Pravilnik omogućava izricanje novčane kazne u visini do 50.000 kuna ili oduzimanje licence za rad u struci onim članovima koji izjave “neosnovani uvredljivi vrijednosni sud koji šteti ugledu HKIG“, a pritom napominjemo da je ocjenjivanje o osnovanosti i uvredljivosti vrijednosnih sudova u djelokrugu disciplinskih tijela HKIG. Ta je formulacija ugrađena u Pravilnik amandmanom Upravnog odbora. S obzirom na to da je amandmanu Upravnog odbora prethodilo usvajanje amandmana člana Skupštine HKIG, prof. Josipa Galića, kojim je narušavanje ugleda i časti u cijelosti izbrisano kao disciplinska povreda, postavlja se pitanje je li Pravilnik donesen striktno u skladu s propisanom procedurom, pa je moguće da ova sjednica Skupštine dobije i “treće poluvrijeme”. Danas je upravo podnesen prigovor, kojeg donosimo u prilogu.

Galić je u obrazloženju amandmana naglasio da u demokratskom društvu institucije moraju imati osobito visok prag tolerancije na kritiku te da govor onih koji kritiziraju i propituju rad Komore mora biti zaštićen, a takvo razišljanje podržavamo u Psihološkom proljeću. Usvojeni Pravilnik je bolji od planiranog, međutim nije dovoljno dobar, jer Komoru stavlja u poziciju da financijski uništi člana koji iznoseći vrijednosne sudove pređe granicu neosnovane uvredljive kritike. Ne sporeći HKIG-u pravo na zaštitu svog ugleda, mišljenja smo da je Upravni odbor, ako već nije htio izmjene ostanu na Galićevim amandmanom, zaštitu ugleda HKIG mogao osigurati i kategorizacijom iznošenja “neosnovanih uvredljivih vrijednosnih sudova koji štete ugledu HKIG“ u skupinu lakših disciplinskih povreda, za koje je propisana kazna do 5 tisuća kuna.

Koordinatorima Psihološkog proljeća dolazak na sjednicu Skupštine zabranjen je unatoč urednoj najavi. To je razlog zašto o tijeku sjednice nismo bili u mogućnosti izvještavati na našim stranicama. Mišljenja smo da nam je HKIG takvim postupanjem onemogućila ostvarivanje zakonom zajamčenog prava na neposredan uvid u rad pravne osobe s javnim ovlastima, čime je zakinula ne samo nas, nego i sve one koji prate objave na našoj FB stranici. O tome smo podnijeli predstavku nadležnom državnom tijelu, kako bismo osigurali pravo dolaske na sljedeću sjednicu Skupštine HKIG.

 

Građanska inicijativa „Psihološko proljeće“

Prilozi:

Odgovor HKIG – Švegar

Odgovor HKIG – Ivanković

Prigovor na proceduralne povrede – Josip Galić