Tajne Hrvatske psihološke komore vrijedne 80 lipa

Psiholosko-proljece_Ivana-Zelic

Mnogi su spremni dati veliki novac kako njihove tajne na bi bile javno objavljene, ali kakve tajne mogu koštati 80 lipa?

Psihološko proljeće već je pisalo o sukobu interesa Blanke Žic Grgat, koja je do listopada 2019. godine bila članica Upravnog odbora Hrvatske psihološke komore (HPK) te ujedno državna službenica u Službi za upravni nadzor Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. Naime, navedena je kao zaposlenica te službe bila u poziciji da vrši inspekcije nad Hrvatskom psihološkom komorom. Ukratko, bila je u poziciji da nadzire “samu sebe” te svoje kolege iz upravnog odbora. Od listopada 2019. godine, navedena nije više u upravnom odboru, ali još uvijek ima poziciju u Etičkom povjerenstvu HPK-a.

Zbog navedenog sukoba interesa, Psihološko proljeće je odlučilo istražiti kolika su bila primanja Blanke Žic Grgat u vrijeme dok je bila članica Upravnog odbora HPK.

U srpnju ove godine podnijeli smo zahtjev za pristup informacijama HPK-u kojim se tražio uvid u primitke Blanke Žic Grgat, ali HPK je odbio dostaviti tražene podatke, uz obrazloženje da bi omogućavanje pristupa takvim podacima “predstavljalo nepotrebno zadiranje u privatni život fizičkih osoba”.

Podnijeli smo žalbu Povjereniku za informiranje, a Povjerenik je u listopadu ove godine donio odluku kojim se poništava rješenje HPK-a te se odobrava pristup informaciji o isplaćenom primitku Blanki Žic Grgat od strane HPK-a za 2018. godinu.

Nakon toga, HPK je zatražio naknadu troškova koji nastanu u slučaju kada se dokument iz fizičkog oblika pretvara u elektronički te donio zaključak o uplati troškova u iznosu od 0,80 kuna, a koje HPK ima pravo tražiti u skladu s Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije. Prema istima Kriterijima, iz razloga učinkovitosti i ekonomičnosti, tijelo javne vlasti može odlučiti da korisniku prava na informaciju ne zaračuna troškove koji nastaju pružanjem i dostavom informacije ako isti ne prelaze iznos od 50 kuna. Međutim, HPK je zaključio da je svrsishodno angažirati pravnika koji je pisao zaključak, isprintati zaključak te platiti troškove dostave, a sve radi podmirivanja nastalog troška u iznosu od 80 lipa. Drago nam je da HPK konačno troši novac svojih članova na strogo poštivanje zakonskih i podzakonskih propisa. Nadamo se da će to raditi i ubuduće!

Psihološko proljeće je podmirilo nastali trošak te konačno dobilo potvrdu o primicima Blanke Žic Grgat za 2018. godinu. U godini kada je još uvijek protuzakonito tj. bez odobrenja ministra bila u upravnom odboru HPK-a, Blanka Žic Grgat je od HPK-a u 2018. godini primila 23.251,49 kuna.

Postavlja se pitanje: kako je moguće da osoba, koja je bez odobrenja ministra obnašala dužnosti u upravnom odboru HPK-a te ujedno bila službenica u odjelu minitarstva nadležom za nadzor iste komore, može biti u Etičkom povjerenstvu te iste komore i sudjelovati u donošenju odluka o povredama Kodeksa etike psihološke djelatnosti?

Odgovor je samo jedan: u Hrvatskoj je sve moguće, osobito u komorama.

Ivana Zelić, mag. iur.

Građanska inicijativa “Psihološko proljeće”

3 Komentara

  1. Pingback: Sad znam da je Hrvatska psihološka komora drugo ime transparentnosti - Psihološko Proljeće

  2. Pingback: Psihologija zla: replikacija stanfordskog zatvorskog eksperimenta "in vivo" na 120 tisuća građana - Psihološki prostor

  3. Pingback: Stig'o ćumur: prva tužba protiv Psihološkog proljeća - Psihološko Proljeće

Comments are closed.