Povjerenik za informiranje potvrdio: HKMB otklonila nepravilnosti

O mjerama koje je Povjerenik za informiranje, postupajući po navodima iz predstavke Psihološkog proljeća, naložio Hrvatskoj komori medicinskih biokemičara (HKMB), izvijestili smo javnost 28. listopada 2019. godine:

https://psiholoskoproljece.org/hkmb-izrecene-mjere-zbog-krsenja-niza-zakonskih-odredbi/

Danas smo zaprimili informaciju o tome da je HKMB Povjereniku za informiranje dostavila očitovanje o radnjama poduzetim u svrhu ispunjenja mjera izrečenih Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru. Povjerenik za informiranje provjerio je navode iz tog očitovanja od 8. studenoga 2019. godine i utvrdio da je HKMB ispunila izrečene mjere, koje obuhvaćaju:

– objavu godišnjih planova, programa, strategija, uputa, izvješća o radu, financijskih izvješća i drugih Zakonom propisanih odgovarajućih dokumenata koji se odnose na rad Komore,
– objavu registara i baza podataka odnosno informacija o registrima i bazama podataka iz nadležnosti Komore, sukladno Zakonu o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti,
– objavu proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se utvrđuju prihodi i rashodi Komore, podataka o izvoru financiranja te podataka i izvješća o izvršenju proračuna,
– objavu zaključaka sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službenih dokumenata usvojenih na tim sjednicama te informacija o radu formalnih radnih tijela iz nadležnosti Komore na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika,
– objavu obavijesti o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje, potrebnim obrascima ili poveznicama na obrasce.

U priopćenju od 28. listopada 2019. godine zaključili smo da je naš građanski nadzor nad HKMB gotov, a u obavijesti od 19. studenoga 2019. godine, isti je zaključak dao i Povjerenik, uvjerivši se da je sva gore navedena dokumentacija sada objavljena na web-stranici HKMB.