Potvrđeni navodi naše prijave: Predstavnica Ministarstva u UO HPK prekršila Zakon o državnim službenicima

Državna službenica B.Ž.G. posljednje dvije godine u Upravnom odboru HPK predstavlja Ministarstvo bez suglasnosti ministrice!

Domagoju Švegaru kao podnositelju dopune predstavke kojom je ukazao na nezakonitosti u radu HPK, dostavljeno je izvješće Glavne tajnice Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Vedrane Stecca. U tekstu koji slijedi izdvojene su po nama ključne činjenice, a u prilogu možete pročitati i cjelovito izvješće kako bi dobili potpunu informaciju.

Na navod iz dopune predstavke Domagoja Švegara izvješćujemo kako slijedi:

– državna službenica Ministarstva, B.Ž.G., članica je Upravnog odbora HPK,

– državna službenica B.Ž.G. je predsjednica Povjerenstva za stručni nadzor i članica Etičkog odbora HPK,

– dana 7. lipnja 2013. godine Ministarstvo je, kao osnivač, temeljem obavijesti HPK o potrebi imenovanja njegovog predstavnika u Upravni odbor, imenovalo državnu službenicu B.Ž.G. u Upravni odbor HPK,

– mandat u Upravnom odboru HPK je državnoj službenici B.Ž.G. istekao 2017. godine, o čemu HPK nije izvijestila Ministarstvo,

– HPK nije obavijestila Ministarstvo o potrebi imenovanja njegovog predstavnika u Upravni odbor HPK u narednom mandatu (2017-2021),

– državna službenica B.Ž.G. raspoređena je u ustrojstvenoj jedinici Ministarstva kojoj je u djelokrugu rada provođenje nadzora i nad komorama, iako nikada nije sudjelovala u provođenju nadzora nad zakonitošću rada Hrvatske psihološke komore,

– državna službenica B.Ž.G. nije sukladno odredbi članka 33. stavka 1. Zakona o državnim službenicima podnijela zahtjev čelniku Ministarstva za davanje odobrenja za obavljanje navedenih poslova,

– presliku dopisa Ministarstvu uprave tijekom postupka provjere postojanja mogućeg sukoba interesa u državnim tijelima u ranijem periodu nije moguće dostaviti, jer je provjerom u nadležnoj ustrojstvenoj jedinici Ministarstva uprave utvrđeno da isti nije dostavljen.

Ovim putem smatramo potrebnim citirati članak 33. stavak 1., odjeljka 3. „SUKOB INTERESA“, Zakona o državnim službenicima:

Članak 33.

(1) Državni službenik može izvan redovitoga radnog vremena, po prethodno pribavljenom odobrenju čelnika državnog tijela, obavljati poslove ili pružati usluge pravnoj ili fizičkoj osobi, samo ako nad tim djelatnostima, odnosno nad radom te fizičke ili pravne osobe, državno tijelo u kojemu je u službi ne obavlja nadzor ili ako takav rad nije zabranjen posebnim zakonom, te ne predstavlja sukob interesa ili prepreku za uredno obavljanje redovitih zadataka niti šteti ugledu državne službe.

Slijedom navedenoga, javno je postavio sljedeća pitanja:

1. Koga u Upravnom odboru tijekom posljednje dvije godine predstavlja članica koja niti je birana voljom Skupštine HPK niti ima odobrenje Ministarstva-osnivača HPK da bude predstavnica tog istog Ministarstva u Upravnom odboru HPK?

2. Je li zakonit rad Upravnog odbora HPK u protekle dvije godine?

3. Predsjednica HPK je od svibnja 2017. godine do danas jedina ovlaštena zastupati HPK pojedinačno i samostalno, predstavljati i zastupati HPK u okviru djelatnosti HPK te predstavljati HPK prema trećim osobama i institucijama. Predsjednica HPK je od svibnja 2017. godine po položaju ujedno i predsjednica UO-a Komore i predsjednica Skupštine Komore. S obzirom na to da je mandat bivšeg Predsjednika Komore završio u travnju 2017. godine, da je mandat aktualne Predsjednice Komore započeo u svibnju 2017. godine, a da državna službenica B.Ž.G. mandat u Upravnom odboru HPK od lipnja 2017. godine obnaša kao predstavnica Ministarstva bez odobrenja tog istog Ministarstva,, je li za ovu situaciju odgovoran netko drugi ili aktualna Predsjednica?

4. Zašto predsjednica HPK, ovdje u svojstvu Predsjednice Upravnog odbora Komore, poziva državnu službenicu B.Ž.G. na sjednice Upravnog odbora na kojima ista donosi odluke kao predstavnica Ministarstva od kojega nema odobrenje da ga predstavlja?

5. Zašto Predsjednica HPK, predsjednica Upravnog odbora HPK, predsjednica Skupštine HPK, pune dvije godine, otkako je članici Upravnog odbora HPK istekao četverogodišnji mandat, nije o tome obavijestila nadležno Ministarstvo i zašto nije zatražila od Ministarstva da imenuje novog predstavnika (po mogućnosti nekoga tko nije zaposlen upravo u službi koja provodi nadzor nad HPK)?

6. Je li B.Ž.G. 17. svibnja 2019. godine sudjelovala u radu sjednice Upravnog odbora HPK i hoće li sudjelovati na sljedećoj sjednici?

7. Jesu li članovi Upravnog odbora upoznati s odredbom članka 21. Statuta HPK?

8. Razmišlja li itko o ostavci ili je potrebno još dokaza?

Prilog: MDOMSP