Nadzor Hrvatskog državnog arhiva nad HPK

27.12.2018. Domagoj Švegar zatražio je dostavu tonske snimke 37. sjednice Skupštine Komore održane 15.12.2018., no umjesto snimke dobili smo odgovor HPK da su snimku izbrisali, uz sljedeće obrazloženje, citiramo: „…tonski zapis je izbrisan sukladno Europskoj uredbi o zaštiti osobnih podataka po kojoj se osobnim podatkom smatra svaka informacija koja se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi izravno ili neizravno uz pomoć identifikatora kao što su imena ili objava na društvenim mrežama“.
Šokiran takvim skandaloznim postupanjem HPK, 14.1.2019. Švegar je uputio predstavku Hrvatskom državnom arhivu, od kojeg je zatražio da hitno:
– izvrši nadzor nad Hrvatskom psihološkom komorom u okviru svojih ovlasti;
– provjeri poštuje li HPK odredbe Zakona o arhivskom gradivu i arhivima te ostale podzakonske i zakonske arhivske propise;
– osigura zaštitu dokumentacije, odnosno dokumentarnog i arhivskog gradiva Komore od uništavanja, osobito onoga koje se odnosi na rad Skupštine, koje je od velike važnosti i javnog interesa.

Obzirom da je uz predstavku dostavio i dokaz o uništavanju gradiva, stručni djelatnici Hrvatskog državnog arhiva već su istoga tjedna, 18.1.2019., temeljem Zakona o arhivskom gradivu i arhivima obavili stručni nadzor nad upravljanjem arhivskog i dokumentarnog gradiva HPK. Izvršenim nadzorom ustanovljeno je da zaštitu gradiva Komora nužno mora uskladiti sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima, Pravilnikom o vrednovanju te postupku odabiranja i izlučivanja arhivskog gradiva i Pravilnikom o zaštiti i čuvanju arhivskoga i registraturnoga gradiva izvan arhiva. Hrvatski državni arhiv je dao preporuke HPK za otklanjanje nedostataka i zadao rok u kojem preporučene mjere mora izvršiti. Ukoliko HPK ne izvrši propisane mjere u zadanom roku, Hrvatski državni arhiv naglašava da će postupiti sukladno članku 35. Zakona o arhivskog gradivu i arhivima, što među ostalim znači i da će u tom slučaju propisane mjere provesti nadležni državni arhiv na trošak HPK.

Istog dana kada je proveden nadzor Hrvatskog državnog arhiva (18.1.2019.), Upravni odbor HPK održao je sjednicu na kojoj je po preporukama Hrvatskog državnog arhiva odobrio sljedeća financijska sredstva:

– iznos do 35.000,00 kn za uređenje prostora za arhivu Komore;
– iznos do 3.000,00 kn za pohađanje tečaja za arhivara.

Presliku dokaza o uništavanju tonskog zapisa sjednice 37. Skupštine Komore i odgovor Hrvatskog državnog arhiva koji mi je dostavljen kao podnosiitelju predstavke objavljujem u priloženom pdf dokumentu.
Ovo je još jedan od primjera koji pokazuje kako pojedinac može doprinijeti DOBROBITI KOMORE I NJEZINIH ČLANOVA: odsad će sva dokumentarna i arhivska građa Komore biti zaštićena, osobito ona najvažnija.
Iako vrlo vjerojatno ima onih kojima nezakonit rad HPK odgovara, znamo da velika tiha većina podržava naša nastojanja da natjeramo HPK na ZAKONIT RAD. Sukladno tome, sigurni smo da će propaganda onih kojima status quo odgovara, a ukazivanje na nezakonitosti i nepravilnosti smeta, biti jasno prepoznata.

Prilog 1: Unistavanje tonskog zapisa – Hrvatski drzavni arhiv

Prilog 2: Unistavanje tonskog zapisa – Povjerenik za informiranje