Dužnost savjetovanja HPK s javnošću

Dana 31.12.2018. prijavili smo Hrvatsku psihološku komoru (HPK) zbog kršenja Zakona o pravu na pristup informacijama (ZPPI). Obzirom da je Hrvatska psihološka komora pravna osoba s javnim ovlastima, smatrali smo da je dužna sukladno članku 11. ZPPI provoditi savjetovanje s javnošću prilikom donošenja općih akata odnosno drugih strateških dokumenata kada se njima utječe na interese korisnika. Prema istom tom propisu provedeno je i e-savjetovanje s javnošću prilikom donošenja prijedloga nacrta novog Zakona o psihološkoj djelatnosti.

U prijavi smo istaknuli da bi se održavanjem javnih rasprava ili savjetovanja s javnošću omogućilo prikupljanje informacija o prijedlozima i interesima vezanim uz opće akte koje Komora donosi kao tijelo javne vlasti te smo od Povjerenika za informiranje zatražili izvršavanje nadzora nad radom Komore u skladu sa svojim ovlastima kako bi se osiguralo da HPK na dobrobit mnogobrojnog članstva i svekolike javnosti konačno počne poštivati članak 11. ZPPI te organiziranjem savjetovanja počne pružati priliku sudionicima javne rasprave da svojim znanjem, iskustvom i stručnošću utječu na sadržaj propisa koje donosi.

Budući da se radilo o ozbiljnim nepravilnostima, Povjerenik za informiranje reagirao je promptno i proveo traženi nadzor. Upozorio je HPK na dužnost provođenja postupka savjetovanja s javnošću sukladno članku 11. ZPPI, s obzirom da je HPK pravna osoba s javnim ovlastima te da donosi opće akte kojima se utječe na interese korisnika.

U okviru nadzora zaključeno je sljedeće (1-4):

1 – HPK mora na internetskoj stranici formirati rubriku koja se odnosi na savjetovanja s javnošću, te u njoj objavljivati informacije o postupku savjetovanja s javnošću, objavljivati nacrte općih akata koji prolaze postupak savjetovanja, sukladno članku 10. stavku 1. točki 3. ZPPI i izvješća o provedenim savjetovanjima (članak 11. stavak 4. ZPPI), odnosno ako će se savjetovanja provoditi putem središnjeg državnog internetskog portala za savjetovanje s javnošću u navedenoj rubrici staviti poveznicu na navedeni portal.

2 – kao obveznik provođenja postupka savjetovanja s javnošću, HPK je u obvezi donošenja i objave Plana savjetovanja s javnošću za 2019. godinu, sukladno članku 11. stavku 5. ZPPI.

3 – Pregledom internetske stranice HPK utvrđeno je da do sada nisu provođeni postupci savjetovanja s javnošću, da nije donijet i objavljen Plan savjetovanja s javnošću, nije određena osoba koja bi obavljala poslove koordinatora za provedbu savjetovanja s javnošću (navedene poslove može obavljati i službenik za informiranje jer poslovi savjetovanja s javnošću pripadaju u djelokrug rada službenika za informiranje s obzirom da on neposredno provodi odredbe ZPPI-a).

4 – dodatno je istaknuto da se sukladno članku 11. stavku 3. ZPPI, savjetovanja s javnošću provode u pravilu u trajanju od 30 dana, osim u slučajevima kad se savjetovanje provodi sukladno propisu kojim se uređuje postupak procjene učinaka propisa.

Temeljem navedenog, Komori je naloženo sljedeće:
– Dostaviti izvješće o navodima iz predstavke;
– Dostaviti dokaz (poveznice) o ispunjenju obveze savjetovanja s javnošću iz članka 11. ZPPI
– KONTINUIRANO IZVRŠAVATI NAVEDENU OBAVEZU.
– O poduzetom dostaviti izvješće s dokazima o postupanju u roku od 15 dana od dana zaprimanja ovog akta.

Preslika prijave i dopisa Povjerenika je u prilogu. Kao posljedicu ove prijave, HPK će od danas morati provoditi savjetovanje za niz pravilnika koje donosi, za novi Statut i brojne druge opće akte, u čemu će svaki član moći sudjelovati, na sličan način kao što su mnogi sudjelovali u savjetovanju prilikom donošenja novog Zakona o psihološkoj djelatnosti.

Iskreno se nadamo da će se taj alat koristiti, sada kad je napokon izboren. Prilika će biti pregršt, jer po stupanju na snagu novog Zakona o psihološkoj djelatnosti HPK će morati donijeti Statut i čitav niz pravilnika i općih akata kojima će uređivati naša prava i obveze.

Kao što smo već rekli, sve prijave podnosimo isključivo ZA DOBROBIT HPK I NJEZINIH ČLANOVA, a s ciljem osiguravanja ZAKONITOG RADA, a ne s ciljem nanošenja štete, kao što nam neki zlonamjerno pokušavaju imputirati. Nakon ovoga, čelništvo odnosno Predsjednica i Upravni odbor HPK više nisu u mogućnosti provoditi samovolju i isključivati članstvo iz savjetovanja o propisima koje donose. Diktaturu i nezakonit rad nastojat ćemo u potpunosti iskorijeniti te ćemo nezakonitosti prijavljivati, u inat otporu i unatoč svim pokušanim preprekama. Upravni i Nadzorni odbor, svojom nevoljkošću da osiguraju zakonit rad tijela javne vlasti, nametnuli su tu zadaću nekom drugom – pa makar to bila nekolicina članova-pojedinaca.

Prilog: HPK Povjerenik Savjetovanje s javnoscu