Obveza javnosti rada Upravnog odbora HPK

Značajan iskorak u demokratizaciji Hrvatske psihološke komore (HPK) potaknut nalogom Povjerenika za informiranje, dogodio se u vidu trajne obveze provođenja e-savjetovanja (javnih rasprava) s članstvom i građanstvom, koje je HPK od 10. siječnja 2019. obvezna provoditi. HPK je obvezu provođenja javnih rasprava već par godina, no čelništvo dosad nije bilo prisiljeno postupati sukladno toj obvezi, ponašajući se na štetu članstva kao da su iznad zakona RH i kao da se te zakonske odredbe na HPK ne odnose.

Pravnu bitku koja je rezultirala još većim iskorakom po pitanju javnosti rada Komore, dobiven aje kada je Dragan Vuletin u studenom 2018. godine HPK prijavio zbog neispunjavanja obveze javnosti rada propisane Zakonom o pravu na pristup informacijama te zatražio od Povjerenika za informiranje provođenje inspekcijskog nadzora nad radom Komore u okviru svojih ovlasti. Povjerenik je provjerom navoda iz predstavke ustanovio ozbiljne nepravilnosti, od kojih su ovdje izdvojene samo ključne (više detalja u priloženom pdf-dokumentu). Ukratko, utvrđeno je da HPK ne ispunjava obvezu proaktivne objave informacija niti obvezu javnosti rada, jer:
– ne objavljuje pravodobno zaključke sa sjednica Upravnog odbora;
– ne informira javnost o dnevnom redu sjednica Upravnog odbora i vremenu njihova održavanja;
– ne informira javnost o mogućnostima neposrednog uvida u rad Skupštine i Upravnog odbora odnosno broju osoba kojima se može istodobno osigurati neposredan uvid u rad tih tijela Komore.

Slijedom navedenog, Povjerenik je Komoru upozorio da sukladno načelima pravodobnosti, potpunosti i točnosti informacja (propisana u člancima 7., 10. i 12. Zakona o pravu na pristup informacijama) mora prije održavanja sjednica objavljivati i pozive i dnevne redove sjednica Upravnog odbora, a nakon sjednica zaključke i usvojene službene dokumente.

Povjerenik je Komori također naložio da mora obavijestiti javnost o mogućnosti neposrednog uvida u rad Skupštine i Upravnog odbora, uz navođenje na koji način će se vršiti prijave i koliko predstavnika javnosti ima pravo prisustvovati sjednicama Skupštine i Upravnog odbora. Povjerenik pritom ističe da pravo prisustvovanja sjednicama Skupštine i Upravnog odbora ima svaki član HPK, ali i druge fizičke osobe odnosno svaki građanin RH može bez navođenja razloga zatražiti da prisustvuje sjednici Skupštine ili Upravnog odbora Komore, a Komora njegovom zahtjevu mora udovoljiti, naravno uz uvjet da na tim sjednicama gosti nemaju pravo raspravljati niti glasovati. Drugim riječima, Komora mora postupati po sličnom principu kao npr. Hrvatski Sabor, koji mora omogućiti građanima da nazoče sjednicama Sabora, a sa sjednica ih može udaljiti samo ako remete red i mir.

Odsad nadalje svatko će moći unaprijed pogledati dnevni red svake nadolazeće sjednice Upravnog odbora i ukoliko ga neka točka osobito zanima,prijaviti se i poslušati raspravu u cijelosti, a također i vidjeti iz prve ruke rezultate glasovanja članova Upravnog odbora. Neki od nas to pravo su i iskoristili, a mnogi drugi mogu čitati zaključke sjednica Upravnog odbora, na čije se objavljivanje dosad čekalo i preko godinu dana.

Važno je istaknuti da su prijave protiv Komore podnešene U CILJU OSIGURAVANJA POŠTIVANJA ZAKONOM ZAJAMČENIH PRAVA, NA DOBROBIT HPK I NJEZINIH ČLANOVA, a ne kako bi se opteretio rad tijela HPK i nanijela šteta, što nam se pokušava imputirati. Vjerujemo da svih sedam članova Upravnog odbora nema ništa protiv zakonom propisanih obveza u interesu članstva, koje im je trajno nametnuo Povjerenik postupajući po prijavi kolege Vuletina.

Osim ove dvije prijave, nadležna tijela su u još dvadesetak navrata (prijave, predstavke, podnesci, žalbe i sl.) obaviještena o mogućim nezakonitostima i nepravilnostima u radu HPK te je od istih zatraženo postupanje.

Namjera Psihološkog proljeća je pravnim putem i volonterskim angažmanom u njenim tijelima, HPK koja je sada ustrojena kao politička stranka u kojoj ista osoba obnaša sve tri ključne funkcije (Predsjednica Komore ujedno je i predsjednica i Upravnog odbora Komore i Skupštine Komore), drastično demokratiziramo, moderniziramo i transformiramo u zajednicu ravnopravnih slobodnomislećih intelektualaca. Ultimativni cilj je omogućiti svakom članu ravnopravno sudjelovanje u radu HPK, osobito pri donošenju odluka Skupštine, a da pritom ne mora fizički dolaziti u Zagreb ili savladavati razne druge prepreke.

Uvođenjem javnih rasprava dobiveno je puno, no to samo po sebi nije dovoljno ukoliko članstvo nije adekvatno i pravovremeno informirano. Stoga je bilo potrebno izvršiti pritisak na Upravni odbor kako bi napokon započeo s pravodobnim objavljivanjem dnevnih redova i zapisnika (ili barem zaključaka i odluka) sa svojih sjednica te s omogućavanjem neposrednog uvida u rad Skupštine i Upravnog odbora. Jedina mogućnost to ostvariti bila je putem prijava, budući da čelnici HPK nisu pokazivali samoinicijativnost u postupanju kako im zakon nalaže.

U cilju drastične demokratizacije i modernizacije HPK, imperativ nam je sve do sada postignuto na planu javnosti rada HPK okruniti uvođenjem internetskog prijenosa sjednica Skupštine te uvođenjem sustava elektroničkog glasovanja svih članova Komore.

Prilog: Povjerenik za informiranje