Dužnost HPK: provođenje testa razmjernosti i javnog interesa

Postupajući po prijavi koju je podnio Domagoj Švegar, 13.11.2018., Povjerenik za informiranje ustanovio je niz nezakonitosti i nepravilnosti u radu Komore te izdao Komori upozorenje s hitnim mjerama postupanja, u zadanom roku od 15 dana.

Događaji koji su prethodili prijavi su:

1) 29. rujna 2018. godine, Domagoj Švegar podnosi Komori Zahtjev za pristup informacijama.
2) 23. listopada 2018. godine dobiva odgovor Komore, no bez svih traženih podataka, uz obrazloženje službenice Komore da neke od zatraženih informacija ne mogu dostaviti zbog pravila Europske uredbe o zaštiti podataka.
3) 24. listopada 2018. godine, obzirom da nisu dostavili SVE tražene podatke, podnosi Komori zahtjev za dopunu i ispravak informacije
4) 6. studenog 2018. godine, dobiva odgovor na zahtjev za dopunu i ispravak informacije, u kojem službenica Komore ponavlja da neke od zatraženih informacija ne može dostaviti zbog pravila Europske uredbe o zaštiti podataka.

Prijava nepravilnosti Povjereniku za informiranje

Obzirom da je iznimno dobro upoznat sa zakonskim okvirima u ovom pravnom području, Švegar je bio uvjeren da ovakvo postupanje nije zakonito, pa je HPK prijavio nadležnom tijelu. U prijavi (priloženi pdf dokumentu-str.5), navodi da mu je, kao korisniku prava na pristup informacijama, HPK onemogućila pravnu zaštitu putem podnošenja žalbe nadležnom tijelu, jer nije dostavila rješenje, nego neupravni akt (odgovor), a relevantne zakonske odredbe ne predviđaju mogućnost podnošenja žalbe protiv neupravnog akta. Pored toga, u prijavi je još naveo da HPK nije provela test razmjernosti i javnog interesa kako bi se ustanovilo prevladava li interes javnosti u odnosu na štićeni interes zaštite podataka, na koji se HPK pozvala u svojim odgovorima. Naime, neprovođenje testa javnog interesa u ovom slučaju je također nezakonito, kao što je nezakonito i rješavanje zahtjeva neupravnim aktom. Slijedom navedenog, zatražio je od nadležnog tijela (1) da Komori naloži provođenje testa razmjernosti i javnog interesa i (2) da Komori naloži dostavljanje svih traženih informcija ukoliko se pokaže da prevladava javni interes ili (3) da mu se dostavi rješenje o djelomičnom odbijanju zahtjeva ukoliko bi test razmjernosti i javnog interesa pokazao da štićeni interes prevladava nad javnim.

Utvrđen niz nepravilnosti

Povjerenik za informiranje postupio je po Švegarovoj prijavi upozorivši HPK da njegov zahtjev nije rješavala sukladno članku 23. Zakona o pravu na pristup informacijama jer mu je kao korisniku prava uskratila pristup informaciji radi zaštite osobnih podataka neupravnim aktom i time mu onemogućila pravnu zaštitu.

Pored toga, Povjerenik za informiranje upozorio je HPK da je sukladno člancima 15. i 16. istog zakona DUŽNA PROVESTI TEST RAZMJERNOSTI I JAVNOG INTERESA ukoliko utvrdi postojanje određenih zakonskih ograničenja prava (u ovom slučaju zaštitu osobnih podataka) na pristup informaciji.

Povjerenik je također upozorio HPK da, ukoliko se testom razmjernosti i javnog interesa utvrdi da postoje ograničenja za dostavu informacija, zahtjev mora odbiti RJEŠENJEM te da protiv tog rješenja korisniku MORA OMOGUĆITI PRAVO NA PRAVNU ZAŠTITU putem žalbe Povjereniku za informiranje, sukladno članku 25. Zakona o pravu na pristup informacijama.

Pregledom internetske stranice Komore, Povjerenik je utvrdio da HPK ne ispunjava zakonsku obvezu proaktivne objave informacija propisanu člankom 10. stavka 1. Zakona o pravu na pristup informacijama te još nepravilnosti koje ako vas zanimaju detalji, možete vidjeti u priloženom pdf-dokumentu.

Upozorenje Hrvatskoj psihološkoj komori

Povjerenik je na kraju Komori između ostalog naložio da:
– ubuduće mora provoditi test razmjernosti i javnog interesa sukradno članku 16. Zakona o pravu na pristup informacijama;
– ubuduće mora voditi računa da se u slučaju ograničenja pristupa traženoj informaciji u cijelosti ili djelomično, donosi rješenje o odbijanju zahtjeva ili rješenje o djelomičnom odbijanju zahtjeva za pristup informacijima te ubuduće rješavati zahtjeve sukladno članku 23. istog zakona.

Svime ovime povećana je transparentnost Komore: informacije kojima HPK raspolaže dostupnije su i članovima i svim drugim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama, jer sukladno načelu javnosti i slobodnog pristupa (definiranom u članku 6. Zakona o pravu na pristup informacijama) te načelu jednakosti (definiranom u članku 8. Zakona o pravu na pristup informacijama), SVI imaju u potpunosti jednako pravo na pristup informacijama kojima raspolaže HPK. U rješavanju nadolazećih zahtjeva za pristup informacijama odsad nadalje znatno je sužen prostor za manevre kojima bi HPK sprječavala fizičke i pravne osobe da konzumiraju svoja zakonska i ustavna prava.

Ima li tko nešto protiv porasta transparentnosti

Očekivana nuspojava porasta transparentnosti određenog tijela javne vlasti (neovisno o sferi djelovanja) je povećanje broja otkrivenih nezakonitosti u tom istom tijelu, a ta se nuspojava jedino može izliječiti daljnjim povećanjem transparentnosti – u pojačanoj dozi i u proširenom spektru.

Ukoliko u Komori postoje nezakonitosti, na taj način će biti suzbijane, a uzimajući u obzir činjenicu da Komori nije izrečena novčana kazna, takvim aktivnostima nebi se trebao protiviti nitko osim možda pojedinaca involviranih u eventualne nezakonitosti. Ukoliko pak u Komori nema nezakonitosti, onda pogotovo nitko od članova, uključujući i one koji se nalaze na samom vrhu platne liste HPK, neće imati ništa protiv daljnjeg osiguravanja zakonitog rada HPK.

Prilog: Povjerenik za informiranje Upozorenje DS

Nataša Ivanković, dipl. psih. prof.