HPK u obvezi rješavanja zahtjeva u roku od 30 dana

Ukoliko Hrvatska psihološka komora (HPK) u roku od 30 dana od zaprimanja psihologu ne odgovori na zahtjev za obnavljanje osnovne dopusnice ili na zahtjev za ispis iz HPK, u cilju zaštite svojih prava psiholog ima na raspolaganju o tome podnijeti predstavku nadležnim ministarstvima. Naime, izdavanje i obnavljanje dopusnica te vođenje registra i drugih evidencija su poslovi koje HPK obavlja kao javne ovlasti te je stoga dužna striktno se držati propisanih rokova.

U prilogu je primjer predstavke koju je kolega Dragan Vuletin 17. srpnja 2018. godine dostavio Ministarstvu uprave te Ministarstvu demografije, obitelji, mladih i socijalne politike (MDOMSP), obzirom da mu HPK nije odgovorila na zahtjev za obnavljanje osnovne dopusnice kojeg je Komori dostavio 11. travnja 2018. godine.

Samostalni sektor za nadzor i predstavke MDOMSP-a je, unatoč godišnjim odmorima, već 8. kolovoza 2018. godine proveo nadzor nad zakonitošću rada HPK-a te utvrdio propuste u radu Komore i naložio Komori da u roku 15 dana odluči o zahtjevu za obnavljanje dopusnice. Kolega Vuletin je ubrzo potom dobio rješenje kojim se odobrava njegov zahtjev za obnavljanje dopusnice i novu dopusnicu te na taj način brzo i efikasno riješio problem.

Dakle, zahtjev za brisanje iz registra Komore ili za obnavljanje dopusnice, Komora mora riješiti u roku 30 dana, a čak i u slučaju da je taj zahtjev nepotpun te da mu se iz tog razloga ne može udovoljiti, Komora je svejedno dužna odgovoriti u zakonskom roku, na način da zatraži nadopunu dokumentacije ili odbaci/odbije zahtjev uz uputu o pravnom lijeku. U suprotnom, za zaštitu svojih prava potrebno je obratiti se nadležnim ministarstvima, kao što je vidljivo iz navedenog primjera.

Prilog: MDOMSP-Obveza rjesavanja zahtjeva-30 dana

Nataša Ivanković, dipl. psih. prof.