Analiziramo listopadske reforme komorskog sustava i otkrivamo veliku pobjedu dvije komore: Vlada RH ustuknula pred ofenzivom strukovnih komora fizioterapeuta i ljekarnika

Prije tjedan dana, 31. listopada 2019. godine, Vlada RH i Hrvatski sabor usvojili su akte koji se odnose na strukovne komore. Brojni mediji izvijestili su o zakonima izglasanim u Hrvatskom Saboru, kojima se za inženjere gradilišta i voditelje radova ukida obveza komorskog članstva, opisujući to kao velik korak u smjeru smanjivanja pretjerane regulacije usluga, što je sasvim točno.

Međutim, vijest o Akcijskom planu za liberalizaciju tržišta i usluga, koji je istog dana usvojen na sjednici Vlade RH, ostala je u drugom planu, dok zakulisnu priču o dvije strukovne komore koje su se usprotivile planiranim reformama, “potukle” s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Svjetskom bankom te u kopernikanskom obratu izbjegle namijenjenu im sudbinu ukidanja obveznog članstva kakva je zadesila inženjerske komore, nije ispričao nijedan medij. S obzirom na to koliko komore vode računa o tajnosti svog poslovanja nimalo nas ne čudi da nije došlo do nikakvog curenja informacija novinarima. Naime, premda su komore tijela javne vlasti, mnoge od njih su u svoje opće pravne akte utkale odredbe o obvezi čuvanja tajnosti dokumenata kojima raspolažu, uključujući i dokumente koji uopće ne sadrže nikakve osobne informacije, a za kršenje tih odredbi propisane su sankcije na stegovnim tijelima komora. Sve to međutim ne može zaustaviti pojedine članove različitih komora, uključujući i članove tijela komora, da nam takve dokumente dostavljaju. Iznimno cijeneći povjerenje tih ljudi u Psihološko proljeće, obvezujemo se da ćemo objaviti svaki dokument za koji utvrdimo da je vjerodostojan i da je njegovo objavljivanje u javnom interesu, a pritom ćemo identitet podnositelja čuvati na isti način na koji nam Kodeks etike psihološke djelatnosti propisuje čuvanje profesionalne tajne. U ovom slučaju, mišljenja smo kako je javni interes ogroman, a o čemu je riječ ispričat ćemo u tekstu koji slijedi.

Prijedlog akcijskog plana MINGO-a za liberalizaciju tržišta i usluga u siječnju 2019. godine glasio je ovako: ukinuti obvezno članstvo za inženjere gradilišta, ljekarnike, fizioterapeute i fizioterapeutske tehničare

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta (MINGO) u siječnju 2019. godine, nakon provedene regulatorne analize, izrađuje dokument naslova “Prijedlog akcijskog plana za liberalizaciju tržišta usluga”, koji obuhvaća ukupno 21 mjeru, od čega 5 mjera za profesije fizioterapeuta, 9 mjera za ljekarnike tj. farmaceute te 7 mjera za inženjere, voditelje radova i arhitekte. Za sve navedene profesije predviđeno je među ostalim i ukidanje obveznog članstva u strukovnim komorama.

Za deregulaciju djelatnosti farmaceutike planirana je implementacija sljedećih 9 mjera:

Izvor: Očitovanje Hrvatske ljekarničke komore naslova: “Stav Hrvatske ljekarničke komore o prijedlogu akcijskog plana za liberalizaciju tržišta usluga na području ljekarničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj

Za deregulaciju djelatnosti fizikalne terapije predviđeno je ovih 5 mjera:

 • Uvesti otvoreno nadmetanje za javne ugovore pružanja usluga fizikalne terapije
 • Pripravnički staž i stručni ispit spojiti s obrazovanjem fizioterapeuta i fizioterapeutskih tehničara
 • Ukinuti obvezno članstvo u strukovnoj komori za fizioterapeute i fizioterapeutske tehničare, ukinuti komorsko odobrenje za samostalan rad i komorsko mišljenje o otvaranju privatne prakse te uvesti osiguranje od profesionalne odgovornosti umjesto navedenih zahtjeva
 • Ukinuti ograničenja oglašavanja usluga fizikalne terapije
 • Ukinuti komorsko pravo na reguliranje cijena usluga u fizikalnoj terapiji

U Prijedlogu akcijskog plana MINGO-a za liberalizaciju tržišta i usluga iz siječnja 2019. godine, navedeni su argumenti za svaku od mjera, detaljna operacionalizacija provedbe u kojoj bi sudjelovalo Ministarstvo zdravstva, HZZO, Ministarstvo znanosti obrazovanja i Hrvatska komora fizioterapeuta, a kao rok izvršenja mjera za deregulaciju djelatnosti fizikalne terapije, određen je prosinac 2019. godine.

Plan propada: dobrovoljno članstvo uvelo se u sve komore nad kojima je nadležno Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, ali niti u jednu u nadležnosti Ministarstva zdravstva

Mjere koje se odnose na inženjere, voditelje radova i arhitekte nećemo posebno isticati, jer one su već donesene 31. listopada 2019. godine, kada je izglasano ukidanje obveznog članstva za inženjere gradilišta i voditelje radova u njihovim strukovnim komorama: Hrvatskoj komori inženjera građevinarstva, Hrvatskoj komori inženjera strojarstva, Hrvatskoj komori inženjera elektrotehnike i Hrvatskoj komori arhitekata. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja nije podleglo pritiscima navedenih komora.

S druge strane, Hrvatska komora fizioterapeuta i Hrvatska komora ljekarnika, kojima je MINGO u Prijedlogu akcijskog plana iz siječnja 2019. godine zacrtao uvođenje dobrovoljnog članstva (kao i komorama inženjera i arhitekata), uspijevaju izbjeći namijenjenu im sudbinu. Tajna njihovog preživljavanja zapisana je u dva očitovanja navedenih komora o predloženim mjerama za liberalizaciju. U nastavku teksta donosimo najvažnije dijelove tih akata, a u prilogu ta očitovanja objavljujemo u cijelosti. Osobito je dramatično očitovanje Hrvatske komore fizioterapeuta, koja se i ovom prilikom obrušava na svog člana, Gorana Cvetojevića, kojega progoni i na raznim državnim i komorskim tijelima, o čemu su mediji već izvještavali.

Hrvatska komora fizioterapeuta u očitovanju tvrdi, citiramo: “…Goran Cvetojević uživa posebne privilegije kod Svjetske banke i MINGO-a…”

Već na početku očitovanja koje Hrvatska komora fizioterapeuta (HKF) ne adresira samo na MINGO, već kao svojevrsni alarm i poziv u pomoć i na Ministarstvo zdravstva i 7 drugih strukovnih komora u zdravstvu, HKF postavlja tezu o “uroti” MINGO-a, Svjetske banke i Gorana Cvetojevića protiv Komore fizioterapeuta. Nakon toga, HKF sasvim otvoreno daje do znanja da ih to nimalo ne brine, jer štogod Svjetska banka i MINGO detektirali, Komora fizioterapeuta će to kao i sve do sada riješiti u dijalogu sa svojim nadležnim ministarstvom za zdravstvo.

Izvor: Očitovanje HKF-a o Prijedlogu akcijskog plana MINGO-a za liberalizaciju tržišta usluga

Očitovanje Hrvatske komore ljekarnika: “…Predložene mjere donose potpuni krah sustava…”

Očitovanje Hrvatske komore ljekarnika razlikuje se od očitovanja HKF-a: profinjenije je, ne otkriva protekciju Ministarstva zdravstva i bolje je pravno argumentirano. Međutim, u bitnome, a osobito u zaključku, očitovanje Komore ljekarnika vrlo je slično očitovanju HKF-a: obje komore žestoko se protive prijedlogu MINGO-a.

Izvor: Očitovanje Hrvatske ljekarničke komore naslova: “Stav Hrvatske ljekarničke komore o prijedlogu akcijskog plana za liberalizaciju tržišta usluga na području ljekarničke djelatnosti u Republici Hrvatskoj

Dramatična očitovanja komora ljekarnika i fizioterapeuta urodila su plodom: iz prijedloga akcijskog plana za liberalizaciju tržišta i usluga kojeg je Vlada RH usvojila u listopadu 2019. godine, izbrisane su mjere ukidanja obveznog članstva za ljekarnike, fizioterapeute i fizioterapeutske tehničare, a ujedno i većina ostalih prvobitno predloženih mjera. Unatoč tome, Vlada RH ostatke ostataka inicijalnog (siječanjskog) Akcijskog plana za liberalizaciju tržišta predstavlja kao velik uspjeh, kao da za mjere koje se nastojalo provesti, a od kojih se pod pritiskom komora odustalo, nitko u Vladi RH nikada nije čuo. Iako su pravu pobjedu ostvarile dvije komore, “win-win” komunikacija omogućila je i Vladi RH da iz ove situacije izađe kao pobjednik, reformator i deregulator.

“Reliquiae reliquiarum” nekoć velikoga i slavnoga Akcijskog plana MINGO-a

Od planiranih 9 mjera za ljekarnike i 5 mjera za fizioterapeute, koliko ih je planirano u siječnju, u listopadu su usvojene 2 mjere za ljekarnike i 2 za fizioterapeute, a usvojena je i jedna nova mjera za ljekarnike (o ukidanju ograničenja radnog vremena), koja nije planirana u siječnju. Dakle, provodit će se 5 mjera, a od 10 planiranih siječanjskih mjera se odustalo. Navedeni brojevi samo su manji dio problema: ključni problem je u tome što je tih 5 usvojenih mjera sasvim trivijalno u odnosu na one od kojih se odustalo.

Konkretno, ovo je svih 5 mjera koje je Vlada RH usvojila 31. listopada 2019. godine i koje će se provoditi:

 • Ukidanje prekomjernih minimalnih zahtjeva u pogledu prostora za pružanje ljekarničke djelatnosti
 • Ukidanje ograničenja u ljekarničkom oglašavanju (nacrt prijedloga izmjena pravilnika u prilogu)
 • Ukidanje ograničenja u pogledu radnog vremena ljekarni
 • Omogućavanje jednakih uvjeta pristupa otvorenim javnim natječajima za pružanje usluga fizikalne terapije svim zainteresiranim stranama
 • Ukidanje ograničenja u pogledu oglašavanja usluga fizikalne terapije i smanjivanje troškova oglašavanja

Ovo je 10 mjera od kojih je Vlada RH odustala nakon pritisaka komora fizioterapeuta i ljekarnika:

 • Ukinuti obvezno članstvo u strukovnoj komori za fizioterapeute i fizioterapeutske tehničare, ukinuti komorsko odobrenje za samostalan rad i komorsko mišljenje o otvaranju privatne prakse te uvesti osiguranje od profesionalne odgovornosti umjesto navedenih zahtjeva
 • Ukinuti komorsko pravo na reguliranje cijena usluga u fizikalnoj terapiji
 • Pripravnički staž i stručni ispit spojiti s obrazovanjem fizioterapeuta i fizioterapeutskih tehničara
 • Ukinuti ograničenje kvote na osnivanje ljekarni
 • Omogućiti farmaceutskim tehničarima prodaju lijekova na recept i provođenje ostale ljekarničke skrbi te promicati njihovo stručno usavršavanje
 • Omogućiti prodaju bezreceptnih lijekova u ljekarnama i drugim stručnjacima (uz farmaceutske tehničare i magistre farmacije)
 • Pripravnički staž i stručni ispit spojiti s obrazovanjem farmaceutskih tehničara
 • Ukinuti odobrenje za samostalni rad i obvezno članstvo u strukovnoj komori za magistre farmacije
 • Omogućiti internetsku prodaju lijekova
 • Ukinuti reguliranje ljekarničke marže

Dok fizioterapeuti pod paskom Ministarstva zdravstva zavide arhitektima i inženjerima oslobođenim harača, psiholozi, socijalni pedagozi i psihoterapeuti pod paskom MDOMSP-a zavide svima njima

Konačan epilog listopadske reforme komorskog sustava iz perspektive članova komora je sljedeći:

 • dobitnici su članovi komora u djelokrugu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja: 5 i pol tisuća od 15-ak tisuća arhitekata, inženjera strojarstva, građevinarstva i elektrotehnike kojima je ukinuto obvezno članstvo u četiri strukovne komore u nadležnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja,
 • na nuli ostaju fizioterapeuti i ljekarnici (iako je dojam da su gubitnici, jer bili su nadomak raja),
 • gubitnici su članovi komora u djelokrugu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku: psiholozi i socijalni pedagozi.

Za razliku od fizioterapeuta i ljekarnika, koji nisu dobili liberalizaciju u smislu uvođenja dobrovoljnog članstva, psiholozi i socijalni pedagozi, a nešto ranije i psihoterapeuti, za koje je odgovorno Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) pod kojim nove komore niču kao gljive poslije kiše, ne samo da nisu dobili nikakvu liberalizaciju, nego upravo suprotno. Novim Zakonom o socijalnopedagoškoj djelatnosti, koji je na snazi od 24. listopada 2019. godine, socijalnim pedagozima nametnuta je obveza udruživanja u komoru i plaćanja komorskog nameta, dok je Zakonom o djelatnosti psihoterapije, koji je stupio na snagu u srpnju 2018. godine, osnovana je Hrvatska komora psihoterapeuta.

Zakonom o psihološkoj djelatnosti koji je na snagu stupio prije dva tjedna (24. listopada 2019. godine), Hrvatskoj psihološkoj komori, koja je po starom Zakonu bila nadležna za provođenje stručnog nadzora isključivo nad psiholozima u privatnoj praksi (i kod privatnih poslodavaca), dodijeljena je ovlast provođenja stručnog nadzora nad svim ovlaštenim psiholozima, što je dosad bilo u djelokrugu resornih ministarstava. Time je višestruko uvećan broj psihologa nad kojima Hrvatska psihološka komora obavlja nadzor, a sve to zahvaljujući MDOMSP-u, koje je izrađivalo novi zakon.

U svemu tome osobito zabrinjava potpuno neadekvatan nadzor MDOMSP-a nad radom strukovnih komora, posebice Hrvatske psihološke komore. Državna službenica MDOMSP-a duže vrijeme je istovremeno obnašala i funkciju članice upravnog odbora Psihološke komore i voditeljice Odjela za upravni nadzor u MDOMSP-u, premda je u djelokrugu rada tog Odjela bilo provođenje nadzora zakonitosti rada te komore: Dotična je državna službenica pritom svaki mjesec od MDOMSP-a primala plaću, a od Hrvatske psihološke komore obilni honorar:

https://psiholoskoproljece.org/potvrdeni-navodi-nase-prijave-predstavnica-ministarstva-u-uo-hpk-prekrsila-je-zakon-o-drzavnim-sluzbenicima/

Zaključak

Usvojenim akcijskim planom Vlade RH ostvarit će se mali pomaci, ali pomaci koji ipak idu u dobrom smjeru i daju nadu stotini tisuća pripadnika drugih profesija da bi uklanjanje komorskih nameta i za njih uskoro mogla postati stvarnost. Pritom je presedan koji su ostvarili inženjeri važan svakome tko također traži pravo na slobodu udruživanja i zamjenu prisilnog članstva u komorama dobrovoljnim. Fizioterapeuti su već dugo najaktivniji u toj neravnopravnoj borbi, koju planiramo učiniti ravnopravnijom. Psihološko proljeće pružit će podršku fizioterapeutima, kao što Ministarstvo zdravstva podupire čelnike njihove komore, koji po svaku cijenu nastoje zadržati status quo i prisilno članstvo. Ako mislite da naš angažman ništa bitno ne mijenja u odnosima čelništva i članstva u Komori fizioterapeuta ili bilo kojoj drugoj strukovnoj komori, podsjećam na sljedeće: komore na svojim disciplinskim tijelima po mogu procesuirati članove vlastite komore za povredu ugleda i časti po pravilima koja same odrede, ali za nas koji nismo članovi tih komora, vrijede samo zakoni RH, a ne i komorski akti. S obzirom na to da nam tuđe komore dakle ne mogu suditi na svojim internim tijelima i na to da smo prilično dobro informirani u stanju u različitim strukovnim komorama, odnos snga bi se mogao izjednačiti, osobito ako nam se pruži prilika da u javnoj polemici sučelimo argumente s nekim od komorskih čelnika.

doc. dr. sc. Domagoj Švegar

“Psihološko proljeće”, koordinator

PRILOZI:

Predloženi akcijski plan za liberalizaciju tržista i usluga (siječanj 2019)

Usvojeni akcijski plan za liberalizaciju tržista i usluga (listopad 2019)

Očitovanje Hrvatske komore fizioterapeuta

Ocitovanje Hrvatske ljekarničke komore

Nacrt prijedloga izmjene Pravilnika o načinu oglašavanja rada ljekarni