Rješenje Povjerenika za informiranje: Naša žalba protiv Hrvatske komore primalja je osnovana

U okviru ranijih izvještaja o prihodima komora u RH i načinu kako iste raspolažu financijama, 10. rujna 2019. godine smo objavili da je Hrvatska komora primalja na plaću svoje predsjednice, koja je u toj komori zaposlena na puno radno vrijeme, potrošila čak 13.94%. godišnjih rashoda. Navedeno je u 2018. godini iznosilo 200.111,02 kn i svrstava ju na treće mjesto najbolje plaćenih predsjednika strukovnih komora u RH prema dosadašnjim saznanjima (uz napomenu da još uvijek radimo na ishođenju informacija o plaći predsjednica komora fizioterapeuta i medicinskih sestara). U navedeni iznos nisu ubrojeni troškovi predsjednice, koji čine navedeni postotak još i većim, jer Hrvatska komora primalja nije dostavila podatke o iznosima isplaćenim u njenu korist, uz obrazloženje da se taj dio upita u smislu Zakona o pravu na pristup informacijama ne smatra zahtjevom za pristup informacijama.

Kao što smo odmah tada i najavili, nismo stali na tome, već smo se 24. rujna 2019. godine žalili Povjereniku za informiranje, koji nam je jučer dostavio rješenje povodom te žalbe. Tijekom razmatranja spisa predmeta, žalbenih navoda, te obavijesti Hrvatske komore primalja od 9. listopada 2019. godine, Povjerenik za informiranje je zaključio da zahtjev žalitelja nije riješen sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, da razlozi za nerješavanje zahtjeva za pristup informacijama nisu opravdani te da je naša žalba osnovana.

U obrazloženju rješenja Povjerenik je ocijenio da podaci o putnim troškovima, naknadama za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, kortizacijama i nagradama u korist predsjednika Hrvatske komore primalja ne predstavljaju stvaranje novih informacija kako je tvrdila Komora, a osnovanim je ocijenio naše tvrdanje da tražene informacije sigurno postoje u materijalnom obliku poput putnih naloga i dokumenata Komore, da su u posjedu Hrvatske komore primalja, da nije točno da ih se mora izrađivati odnosno stvarati te da tijelo javne vlasti bez velikog truda može dostaviti podatke o raspolaganju vlastitim financijskim sredstvima.

Slijedom navedenoga, Povjerenik za informiranje rješenjem je naložio Hrvatskoj komori primalja da naš zahtjev za pristup informacijama mora, sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, riješiti u roku 8 dana. Protiv navedenog rješenja Hrvatskoj komori primalja nije dozvoljena žalba, već samo pokretanja upravnog spora pred Visokim upravnim sudom RH, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

2 thoughts on “Rješenje Povjerenika za informiranje: Naša žalba protiv Hrvatske komore primalja je osnovana

Comments are closed.