Komore primalja, Psihološko proljeće i Povjerenik u Déjà vu petlji – poništeno rješenje HKP-a

Još u studenom 2019. godine, Telegram.hr je objavio saznanja Psihološkog proljeća o financijskom poslovanju Hrvatske komore primalja (HKP), koja je na plaću svoje predsjednice, zaposlene na puno radno vrijeme, potrošila 13,94 posto svojih godišnjih rashoda. HKP je za plaću predsjednice u 2018. godini ukupno potrošila 200.111,00 kuna, od nešto manje od 1,5 milijuna kuna, koliko je iznosio ukupan godišnji proračun. Predsjednica HKP-a Barbara Finderle uživa navedenu poziciju od 2009. godine do danas, te je treća najbolje plaćena predsjednica strukovnih komora u Hrvatskoj, prema podacima za 2018. godinu, kojima raspolažemo.

HKP odbija dostaviti podatke o troškovima, Psihološko proljeće se žali Povjereniku, Povjerenik usvaja žalbu

Uz navedenu plaću, komora izdvaja dio sredstava i za ostale troškove svoje predsjednice, međutim HKP nam je odbila dostaviti podatke o putnim troškovima, naknadama za korištenje privatnog automobila u službene svrhe, kotizacijama i nagradama u korist svoje predsjednice. Pristup navedenim informacijama zatražili smo još 10. kolovoza 2019. godine, ali HKP nam je 9. rujna 2019. godine odgovorila da taj dio upita ne smatra zahtjevom za pristup informacijama. Psihološko proljeće je potom 24. rujna 2019. godine uputilo žalbu Povjereniku za informiranje, instituciji koja je zadužena za to da štiti i promiče pravo na pristup informacijama, ističući da Komora informacijama o ostalim troškovima predsjednice sigurno raspolaže i da ih bez problema može dostaviti. Povjerenik je slučaj razmotrio još 29. listopada 2019. godine i donio rješenje kojim usvaja žalbu inicijative Psihološko proljeće te naložio Hrvatskoj komori primalja da zahtjev Psihološkog proljeća riješi u roku od osam dana.

HKP još jednom odbija dostaviti podatke o troškovima, Psihološko proljeće se još jednom žali Povjereniku, Povjerenik usvaja i tu drugu žalbu

HKP je međutim, rješenjem od 14. studenog 2019. godine, ponovo odbila dostaviti informacije o troškovima, a Domagoj Švegar, koordinator Psihološkog proljeća, podnio je 3. prosinca 2019. godine još jednu žalbu protiv tog akta Komore primalja. U žalbi navodi da argument Komore da se podaci nalaze na istom kontu sa troškovima drugih članica tijela Komore i volonterki smatra bespredmetnim kao i navode Komore da bi za stvaranje tražene informacije trebala angažirati financijskog stručnjaka odnosno knjigovodstveni servis, s obzirom da on ne traži analizu nego pristup informaciji o troškovima predsjednice Komore. Također, kako piše, smatra da se medu podacima o utrošenim sredstvima Komore u 2018. godini objavljenim u Registru neprofitnih organizacija na mrežnoj stranici Ministarstva financija, nalaze i troškovi predsjednice Komore te da navedeno tijelo javne vlasti bez velikog truda može dostaviti podatke o raspolaganju  vlastitim sredstvima.

U novom drugostupanjskom postupku Povjerenika za informiranje izvršen je uvid u troškove Komore. Utvrđeno je da su na analitičkoj kartici glavne knjige sadržani podaci o dijelu isplaćenih troškova predsjednice Hrvatske komore primalja, te je rješenjem Povjerenika za informiranje od 16. travnja 2020., zaključeno da je ta informacija javna i da treba bit dostavljena žalitelju.

Dio troškova predsjednice Hrvatske komore primalja ostaje nepoznanica

Tu međutim dolazimo do činjenice da to nije jedina kartica koja sadržava troškove komore i njenih članova. Što se tiče ostalih kartica zanimljivo je da troškovi na dijelu njih nisu specificirani po članovima Komore iako se dio troškova s navedenih kartica zasigurno odnosi i na predsjednicu komore, već po brojevima i nazivima konta i komitenata, stoga nisu vidljiva knjiženja odnosno troškovi po članovima. Povjerenik za informacije stoga zaključuje kako je za navedene kartice potrebna dodatna obrada, te informacija o troškovima za predsjednicu iz tih dokumenata nije već postojeća u trenutku traženja iste, a tijelo javne vlasti nije obvezno iste obrađivati.

Žalbu Domagoja Švegara možemo nazvati bitkom koja je na pola dobivena s obzirom da je Povjerenik za informiranje odobrio pravo na pristup preslikama analitičke kartice glavne knjige za period od 1. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine u kojoj su sadržani podaci o dijelu isplaćenih troškova predsjednici Hrvatske komore primalja, a Hrvatskoj komori primalja se nalaže da iste dostavi u roku od 8 dana od dana pravomoćnosti rješenja. Nažalost, prigodno razvrstani podaci na ostalim karticama, koje bi trebalo dodatno obrađivati da bi se došlo do informacije o troškovima predsjednice, još uvijek nam nisu dostupni.

Maja Bijelić, mag. psych.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)