Velika pobjeda Psihološkog proljeća: Visoki upravni sud poništio odredbu Kodeksa odvjetničke etike

Temeljem prijedloga ocjene zakonitosti Kodeksa odvjetničke etike našeg Ivice Bana, Visoki upravni sud (VUS) je 23. ožujka 2021. godine poništio odredbu 84. Kodeksa odvjetničke etike u cijelosti!

Ban je podnio prijedlog ocjene zakonitosti pravila iz točaka 20., 23., 74., 80., 84. alineje 3., 85., 92. i 138. Kodeksa odvjetničke etike, uz obrazloženje da „navedena pravila se u stvarnosti nerijetko zlorabe radi neopravdanog ograničavanja društvenih, javnih i privatnih nastupa i istupa pojedinih selektivno odabranih odvjetnika, nepoćudnih pojedinim tijelima i/ili dužnosnicima HOK-a te se istima, odvjetnicima nameću pretjerane nerealne obveze u vezi s napisima o njima u medijima; pretjerane i neopravdane obveze na obzirno i objektivno nastupanje prema protivnoj stranci; pretjerane i neopravdane obaveze na čuvanje autoriteta sudova, drugih tijela javne vlasti i tijela HOK-a iskazivanjem dužnog poštovanja i u slučaju kad ta tijela očito nezakonito postupaju i/ili donose nezakonite odluke te se istima neopravdano zabranjuje odvjetnicima davanje bilo kakvih pravnih mišljenja i/ili savjeta putem medija pod bilo kojim okolnostima“.

Ukinuta točka 84. glasi:
„Osobito se smatra težom povredom odvjetničke dužnosti:
– neizvršavanje odluka tijela Komore i zborova;
– dostava neistinitih izvještaja tim tijelima;
– svako uvredljivo ponašanje u pisanim ili usmenim kontaktima s tim tijelima;
– neizvršavanje ili neuredno izvršavanje materijalnih obveza prema Komori i zborovima.“

Navedena odredba je nezakonita iz razloga što Zakon o odvjetništvu jasno propisuje da se Statutom Komore utvrđuje što se smatra težom povredom dužnosti, ugleda i Kodeksa odvjetničke etike (čl. 71. st. 5.), a ne Kodeksom. Prema tome, nedopušteno je Kodeksom određivati teže povrede.

U odnosu na ostale odredbe VUS je zaključio, u skladu sa svojom dosadašnjom praksom, da način primjene općeg akta nije od utjecaja na njegovu objektivnu zakonitost.

Što to znači za članove odvjetničke komore, ali i ostalih komora?
Ako član neke komore smatra da je disciplinski postupak zlouporabljen, nužno je pokrenuti upravni spor protiv odluke disciplinskog suda komore kako bi se osigurala sudska kontrola komorskih odluka.

Već smo pisali o disciplinskim postupcima protiv naših članova u kojima su bili disciplinski kažnjeni, ali nakon pokretanja upravnog spora, sud bi poništio odluku komorskog suda.

Podsjećamo još jednom članove svih komora da pomno čitaju interne propise komora koji nemalo puta nezakonito proširuju ovlasti u pogledu disciplinske odgovornosti svojih članova. Naime, u većini slučajeva zakon određuje da se disciplinska djela utvrđuju statutom komore, na koji suglasnost treba dati nadležno ministarstvo. Propisivanje disciplinskih djela raznim pravilnicima i kodeksima smatramo nezakonitim, budući da nadležno ministarstvo ne mora dati suglasnost na svaki pravilnik komore, dok na statut nadležno ministarstvo mora dati suglasnost.

Ovo je velika pobjeda za koju se nadamo da će biti prva u nizu u odnosu na postupke koje smo pokrenuli pred Visokim upravnim sudom u vezi komorskih kodeksa etike.

Vaše Psihološko proljeće

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)