Hrvatska odvjetnička komora kreće u izmjene Kodeksa odvjetničke etike

Hrvatska odvjetnička komora (HOK) kreće u izmjene Kodeksa odvjetničke etike. Po prvi puta od kada je Zakon o pravu na pristup informacijama stupio na snagu (2013.) HOK provodi i savjetovanje s javnošću, u skladu s čl. 11. ZPPI-a. Za ovaj pomak u transparentnosti zaslužan je i naš Ivica Ban, koji je u mnogobrojnim podnescima HOK-u zahtijevao provođenje savjetovanja s javnošću pri donošenju važnih općih akata HOK-a. Ono što je zanimljivo je da se obavijest o savjetovanju s javnošću ne može pronaći na naslovnoj web stranici HOK-a, iako je obavijest od 2. lipnja 2021. godine, već na dijelu weba koji se odnosi na savjetovanja s javnošću.

Ovo je već četvrti uspjeh Ivice Bana u podizanju transparentnosti poslovanja i djelovanja HOK-a. Na Banovo inzistiranje HOK je objavio podatke o ostvarivanju prava na pristup informacijama (iako je to HOK-ova zakonska obveza), podatke o financijskom poslovanju HOK-a (iako je to HOK-ova zakonska obveza) te objavljivanje poziva i zapisnika sa sjednica Upravnog odbora (iako je to HOK-ova statutarna obveza).

Iz navedenog jasno proizlazi da se članovi komora moraju boriti za transparentnost rada komora, iako su objavljivanje financijskih izvješća te zapisnika s upravnih odbora njihova zakonska i statutarna obveza.

Zbog tog Psihološko proljeće poziva sve zainteresirane članice i članove HOK-a, posebno odvjetničke i vježbenike i vježbenice, da se uključe u javno savjetovanje kako bi se glas članova čuo i uvažio.

Vaše Psihološko proljeće

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)