Hrvatska psihološka komora konačno obnovila dopusnicu Domagoju Švegaru

Nakon pune 4 godine i 15 dana od podnošenja zahtjeva za obnovu osnovne dopusnice za obavljanje psihološke djelatnosti, Hrvatska psihološka komora (HPK) konačno je dostavila rješenje o obnavljanju osnovne dopusnice inicijatoru građanske inicijative Psihološko proljeće Domagoju Švegaru.

Kao što smo već pisali prošle godine, Švegar je poučen lošim iskustvom iz 2013., podnio zahtjev za obnavljanjem osnovne dopusnice 14. lipnja 2017. godine, dvije godine prije isteka dopusnice. Tada započinje upravni postupak tijekom kojeg je:
– Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku (MDOMSP) poništilo čak tri rješenja HPK-a,
– Ministarstvo uprave provelo inspekcijski nadzor nad MDOMSP-om,
– MDOMSP proveo izvanredni upravni nadzor nad HPK-om u kojem su utvrđene nepravilnosti,
– obaviještena Pučka pravobraniteljica o kršenju ljudskih prava od strane HPK i MDOMSP-a,
– te je čak podnesena i upravna tužba zbog šutnje administracije.
Švegar je podnio zahtjev dvije godine prije isteka dopusnice, u trenutku kada je već ispunjavao sve uvjete za obnovu dopusnice, kako bi izbjegao isticanje važenja dopusnice, međutim dopusnica je krivnjom HPK-a i MDOMSP-a istekla u listopadu 2019., budući da obje institucije nisu bile u stanju donijeti pozitivno rješenje u roku od 2 i pol godine. HPK je vlastitom članu onemogućila da se zakonito bavi psihološkom djelatnošću više od godinu i pol dana, a sam upravni postupak je trajao preko četiri godine. Zanimljivo je spomenuti i to da je Švegar zaprimio rješenje jučer, 29. lipnja 2021. godine, a rješenje je datirano 7. svibnja 2021. godine te da rješenje uopće ne sadrži datum kada je Švegar podnio zahtjev.

Podsjetimo se i da je Švegar ukazivao na sukob interesa državne službenice Blanke Žic Grgat, koja je u isto vrijeme bila članica Upravnog odbora HPK-a i državna službenica u Službi za upravni nadzor MDOMSP, tj. bila je u poziciji „nadzirati samu sebe“. Psihološko proljeće je tada otkrilo da je Žic Grgat u periodu kada je bez odobrenja ministra bila u upravnom odboru HPK-a primila naknadu od 23.251,49 kn. Vjerojatno su i jake veze HPK-a u MDOMSP-u omogućile da MDOMSP donese prvo rješenje kojim poništava rješenje HPK-a čak 16 mjeseci nakon podnošenja žalbe.

Ovakvo postupanje ne samo da predstavlja teško kršenje Ustavom zagarantiranog prava na rad i prava na odlučivanje o pravima građana u razumnom roku, već predstavlja i osnovu za naknadu štete budući da je Švegaru onemogućeno da se zakonito bavi psihološkom djelatnošću godinu i pol dana.

Modus operandi HPK-a
Međutim, ovakvo postupanje HPK-a nije iznimka već modus operandi. U posljednje vrijeme dobivamo mnogo upita u vezi HPK-ovog odbijanja za obnovom dopusnica zbog navodno neplaćenih iznosa članarina.

Naime, HPK odbija obnoviti dopusnicu svojim članovima ako utvrdi da postoji neko dugovanje prema komori. U većini slučajeva radi se o situacijama kada su članovi u nekom trenutku prešli na radno mjesto na kojem se nisu bavili psihološkom djelatnošću, prema tome nisu bili dužni biti članovi komore. Neki članovi su o tome i obavijestili HPK, ali komora je svejedno te članove i dalje vodila u svojim evidencijama. Nakon nekoliko godina, kada su se osobe ponovno počele baviti psihološkom djelatnošću, obratile su se HPK-u radi obnavljanja dopusnica. Međutim, HPK odbija obnoviti dopusnice uz obrazloženje da nisu podmirili članarinu u npr. periodu između 2016. i 2018. godine, a u nekim slučajevima čak i u periodu od 2012. godine.

Takvo postupanje HPK-a je protuzakonito i protivno internim propisima komore. Prema Pravilniku o izdavanju, obnavljanju i oduzimanju dopusnica nije potrebno priložiti dokaz o podmirenju svih članarina da bi se obnovila dopusnica. HPK je dužna obnoviti dopusnicu ako su ispunjeni svi uvjeti propisani Pravilnikom. Ako HPK smatra da članovi nisu podmirili neke iznose članarine, treba pokrenuti ovršni postupak. U većini slučajeva, iznosi članarina koje HPK potražuje su u zastari, pa vjerojatno iz tog razloga komora ne želi pokretati ovršne postupke.

Prema čl. 6. st. 4. Pravilnika o vođenju Registra članova Hrvatske psihološke komore propisano je: „Ako član ne podmiri članarinu, po isteku kalendarske godine za koju nije podmirio članarinu, dužan je vratiti člansku iskaznicu. Komora će mu ponovo dati iskaznicu nakon podmirenja dužne članarine“. Evidentno je da HPK aljkavo vodi evidenciju u podmirivanju članarina jer do sada nismo čuli za slučaj u kojem je komora tražila članove da vrate člansku iskaznicu zbog nepodmirivanja članarine. Upravo suprotno, izgleda da HPK samo ‘mudro šuti’, dok se navodni dugovi članova gomilaju, a komora onda protuzakonito ucjenjuje članove odbijanjem obnavljanja dopusnice uvjetovanjem plaćanja dugovanja koje je u nekim slučajevima potpuno pogrešno evidentirano u financijskim knjigama komore, a u nekim slučajevima dugovanje je u zastari.

Ovim putem podsjećamo sve članove HPK-a da komuniciraju s komorom putem e-maila ili da traže pisane potvrde da se više ne vode u evidencijama komora. Također, u slučaju odbijanja obnavljanja dopusnica zbog neplaćenih članarina preporučujemo da koriste pravni lijek žalbe budući da se HPK ne može podičiti pravilnim tumačenjem vlastitih internih propisa, što možemo vidjeti iz Švegarovog slučaja, u kojem je MDOMSP poništilo čak tri rješenja HPK-a.

Rješenje kojem je Švegaru konačno obnovljena dopusnice nije razlog za slavlje već za preispitivanje svrhovitosti ovakve strukovne organizacije koja, umjesto da se „brine za razvoj, stručnost, etičnost, zakonitost i ugled u psihološkoj djelatnosti na teritoriju Republike Hrvatske“ (čl. 19. st. 1. Zakona o psihološkoj djelatnosti), zapravo krši Ustavom zagarantirana prava građana i svojih članova, šikanira psihologe koji otkrivaju nepravilnosti u radu komore te onemogućuje zakoniti rad psiholozima koji ispunjavaju sve zakonom propisane uvjete za obavljanje psihološke djelatnosti.

Možda nakon što članovi počnu tražiti naknade štete, neke stvari krenu na bolje.

Vaše Psihološko proljeće

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)