Otkrivena tajna NO HPK: Isplate honorara članovima za sjednice koje nisu održane

Rješenjem povjerenika za informiranje otkrivena je tajna o NO-u HPK, koji nije zasjedao u razdoblju od 21.03.2016. do 27.03.2017. tijekom kojeg je HPK kupovala poslovni prostor: iako većina članova aktualnog saziva NO-a u 2016. godini nije prisustvovala niti jednoj sjednici, u siječnju 2017. plaćeni su za rad u NO-u za 2016. godinu, da bi u svibnju 2017. jednoglasno izvijestili da u radu HPK tijekom 2016. godine nije bilo nepravilnosti.

Nadzorni odbor (NO) Hrvatkse psihološke komore (HPK) u mandatnom razdoblju 2012-2016. godine (u sastavu Gordana Kuterovac Jagodić, Daniel Antunović, Martina Ožanić Jukić, Gorana Hitrec, Margareta Mesić) održao je svoju posljednju sjednicu 21.03.2016. godine. Na 28. Skupštini HPK održanoj 30. travnja 2016. izabrani su tadašnji članovi NO-a: Daniel Antunović, Igor Kovač, Margareta Mesić, Martina Ožanić-Jukić i Violeta Vidaček-Hainš. Sukladno pravnim aktima HPK, mandat prethodnog saziva NO-a završio je 30. travnja 2016., a mandat sadašnjeg saziva NO-a započeo je konstituirajućom sjednicom koja je održana tek 27.03.2017. godine.

Činjenicu da je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora izabranog 30. travnja 2016. godine održana tek 28. ožujka 2017. godine, dakle godinu dana nakon izbora kandidata, utvrdilo je i Ministarstvo nadležno za upravni nadzor nad radom HPK postupajući po jednoj od naših prijava. U sklopu tog istog nadzora nad Komorom, Ministarstvo je ustanovilo i da HPK nije raspisivala natječaj niti je razmatrala neku drugu ponudu za kupnju nekretnine osim one koju je tvrtka DID Celeritas d.o.o. dostavila Predsjedniku HPK, 16. svibnja 2016. godine, dakle svega 16 dana nakon što je završio mandat Nadzornog odbora u sazivu 2012-2016. godine. Kupoprodajni ugovor potpisan je u rujnu 2016. godine, a konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora u sadašnjem sazivu održana je tek u ožujku 2017. godine nakon što je HPK isplatila kupoprodajnu cijenu u cijelosti. Nadležno je Ministarstvo u izvješću Upravnoj inspekciji, koje mi je kao prijavitelju dostavljeno na očitovanje, zaključilo, citiram: „…u vrijeme donošenja odluke o kupnji poslovnog prostora Nadzorni odbor Komore nije bio konstituiran, što je grubi propust Komore s obzirom da Nadzorni odbor Komore, između ostalog, nadzire i materijalno financijsko poslovanje Komore, korištenje imovine Komore, transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore“.

Usprkos brojnim nepravilnostima tijekom kupnje poslovnog prostora, pri čemu je nadzorom Ministarstva ustanovljeno da su prekršeni Statut HPK i Poslovnik o radu Skupštine HPK (više o tome na poveznici: https://psiholoskoproljece.org/izvjesce-ministarstva-nadleznog-za-nadzor-hpk-protuzakonita-kupovina-poslovnog-prostora-povrsine-160-m2/), usprkos svim ranijim nezakonitostima te usprkos činjenici da NO nije zasjedao nijednom u razdoblju od 21.3.2016. do 27.3.2017., NO HPK je u svibnju 2017. godine informirao Skupštinu HPK o svom nadzoru nad radom Komore u 2016. godini (izvješće dostupno u sklopu zapisnika 32. sjednice Skupštine, ovdje: http://www.psiholoska-komora.hr/749).
U izvješću NO-a navedeno je u bitnome:
– da je tijekom druge polovice 2016. NO pratio aktivnosti vezane uz kupnju poslovnog prostora,
– da je NO izvršio uvid u izvješća o radu Komore i svih njenih tijela, kao i financijsko poslovanje Komore,
– da NO nije pronašao probleme u smislu kršenja propisa bilo koje razine,
– da NO JEDNOGLASNO podržava Izvješće o radu i Financijsko izvješće HPK za 2016. godinu.

Svim članovima novog saziva NO-a HPK (izuzev jednog koji je plaćen kasnije), kojih je ukupno pet, Komora je u svrhu rada u Nadzornom odboru tijekom prethodne godine honorare uplatila 21.01.2017. godine. Od tih pet članova NO-a, troje je primilo honorar za 2016. godinu usprkos tome što te godine nisu sudjelovali niti na jednoj sjednici, to su: Violeta Vidaček-Hainš – aktualna pradsjednica NO-a, Igor Horvat – aktualni zamjenik predsjednice NO-a i Margareta Mesić – aktualna članica NO-a. Preostalih dvoje članova aktualnog NO-a, kojima je Komora također platila honorar za 2016. godinu, sudjelovalo je tijekom 2016. na jednoj sjednici NO-a (u starom sazivu), održanoj 21.3.2016. godine, to su: Daniel Antunović, aktualni član NO-a, koji je 30.03.2019. podnio ostavku na mjesto predsjednika NO-a i Martina Ožanić Jukić – aktualna članica NO-a.

Podatke navedene u prethodnom paragrafu ishodili smo u kompliciranom pravnom postupku koji je započeo u rujnu 2018., a završio u lipnju 2019. godine na drugostupanjskom tijelu Povjerenika za informiranje. Povjerenik je u bitnome usvojio Švegarovu žalbu i time u cijelosti poništio rješenje HPK, koja je nastojala zainteresiranoj javnosti uskratiti tražene informacije o članovima NO-a HPK, ustrajno inzistirajući da je informacija o tome kojim su članovima NO-a isplaćeni honorari za 2016. godinu – tajna. Rješenje Povjerenika za informiranje objavljujemo u cijelosti kao prilog.

Ovim putem još jednom ponavljamo: Razmišlja li itko o ostavci ili je potrebno još dokaza?

Prilog: Povjerenik-isplate honorara NO HPK

Nataša Ivanković, dipl. psih. prof.