Izvješće Ministarstva nadležnog za nadzor Hrvatske psihološke komore: protuzakonita kupovina poslovnog prostora površine 160 m2

Članovi Hrvatske psihološke komore danas organizirani kao Psihološko proljeće, sredinom 2017. godine započeli su istragu o zakonitosti kupnje luksuznog poslovnog prostora na zagrebačkoj adresi Selska 90a. Dokumentaciju smo prikupljali i analizirali zajedno, a na temelju dokaza prikupljenih temeljem zahtjeva za pristup informacijama i analize web-sadržaja, Domagoj Švegar sastavio je prijavu nadležnom državnom tijelu, koje se u zaključku službenog izvješća očitovalo kako slijedi: „Zaključno se ocjenjuje da je uvidom u dokumentaciju Komore koja se odnosi na sazivanje 29. izvanredne Skupštine utvrđeno da je bilo propusta i nepravilnosti u radu te da su navodi Domagoja Švegara osnovani.“

Odlomak iz izvješća Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku (KLASA: 050-02/17-01/544, UrBroj: 519-07-1/1-18-13), od 15. svibnja 2019. godine

Cjelovito izvješće nadležnog ministarstva o organizaciji i radu 29. izvanredne Skupštine HPK u okviru koje je donesena odluka o kupnji poslovnog prostora površine 160 kvadratnih metara, objavljujemo u prilogu, a od činjenica utvrđenih u izvješću Ministarstva izdvajamo:

– da nije bio zadovoljen niti jedan od preduvjeta za sazivanje izvanredne Skupštine, slijedom čega je konstatirano da je Komora sazvala 29. izvanrednu Skupštinu ne poštujući odredbe Statuta Komore,

– da je nejasno zašto je Predsjednik Komore sazvao izvanrednu Skupštinu s obzirom da za to nisu bili ispunjeni uvjeti propisani Poslovnikom,

da je Skupština mogla biti sazvana kao redovna poštujući pri tome propisanu proceduru,

– da se izvanrednoj Skupštini odazvalo 25 članova Komore, što je manje od 1% od ukupnog broja članova koliko ih je u to vrijeme imala Komore (3323), da je odluka o kupovini donesena većinom glasova (23 glasa „za“ i 2 „suzdržana“),

– da je prema informaciji dobivenoj u Komori cca 60% članova potvrdilo svoj dolazak,

– da Komora nije raspisivala natječaj niti je razmatrala neku drugu ponudu za kupnju poslovnog prostora osim one koju je tvrtka DID Celeritas d.o.o. dostavila Predsjedniku Komore 16. svibnja 2016. godine,

– da je ugovor o kupnji nekretnine između DID Celeritas d.o.o. i Hrvatske psihološke Komore, koju je zastupao Predsjednik Komore, sklopljen 2. rujna 2016. godine,

da je konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora izabranog 30. travnja 2016. godnie održana tek 28. ožujka 2017. godine, dakle godinu dana nakon izbora kandidata,

da u vrijeme donošenja odluke o kupnji poslovnog prostora Nadzorni odbor Komore nije bio konstituiran, što je grubi propust Komore s obzirom da Nadzorni odbor Komore između ostalog nadzire i materijalno financijsko poslovanje Komore, korištenje imovine Komore, transakcije prihoda i izdataka proračuna Komore,

da se utvrđeni propusti ne mogu retroaktivno ispraviti.

Odlomak iz izvješća Ministarstva za demografiju, mlade, obitelj i socijalnu politiku (KLASA: 050-02/17-01/544, UrBroj: 519-07-1/1-18-13), od 15. svibnja 2019. godine

Unatoč činjenici da tijekom kupoprodaje poslovnog prostora Nadzorni odbor HPK nije bio čak ni konstituiran, svim njegovim članovima uredno je isplaćen honorar za 2016. godinu. Godinu kasnije, članovi NO-a izvijestili su Skupštinu HPK da su tijekom druge polovice 2016. godine pratili aktivnosti vezane uz kupnju poslovnog prostora te zaključili da nije bilo nikakvog kršenja propisa. Zaključak nadležnog ministarstva je sasvim drugačiji, pročitajte u nastavku.

Dragan Vuletin, mag. psych.

Građanska inicijativa “Psihološko proljeće”

Prilog:

2 thoughts on “Izvješće Ministarstva nadležnog za nadzor Hrvatske psihološke komore: protuzakonita kupovina poslovnog prostora površine 160 m2

Comments are closed.