HKMB izrečene mjere zbog kršenja niza zakonskih odredbi

Epilog inspekcijskog nadzora provedenog nad Hrvatskom komorom medicinskih biokemičara po prijavi „Psihološkog proljeća“:

HMB izrečene mjere zbog kršenja niza zakonskih odredbi, prigovor komore odbijen.

U sklopu građanskog nadzora kojeg provodimo nad radom strukovnih komora, ustanovili smo da Hrvatska komora medicinskih biokemičara (Komora) krši niz odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama (Zakon). Uočene nepravilnosti smo 14. kolovoza 2019. godine prijavili Povjereniku za informiranje (Povjerenik) i zatražili provođenje inspekcijskog nadzora nad Komorom.

Povjerenik je povodom naše predstavke nad Komorom proveo inspekcijski nadzor i o tome već 19. kolovoza 2019. godine izradio zapisnik, kojim je Komori naložio:
– objavu godišnjih planova, programa, strategija, uputa, izvješća o radu, financijskih izvješća i drugih Zakonom propisanih odgovarajućih dokumenata koji se odnose na rad Komore,
– objavu registara i baza podataka odnosno informacija o registrima i bazama podataka iz nadležnosti Komore, sukladno Zakonu o medicinsko-biokemijskoj djelatnosti,
– objavu proračuna, financijskog plana ili drugog odgovarajućeg dokumenta kojim se utvrđuju prihodi i rashodi Komore, podataka o izvoru financiranja te podataka i izvješća o izvršenju proračuna,
– objavu zaključaka sa službenih sjednica tijela javne vlasti i službenih dokumenata usvojenih na tim sjednicama te informacija o radu formalnih radnih tijela iz nadležnosti Komore na kojima se odlučuje o pravima i interesima korisnika,
– objavu obavijesti o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija na vidljivu mjestu, s podacima za kontakt službenika za informiranje, potrebnim obrascima ili poveznicama na obrasce.

Komora je 30. kolovoza 2019. godine podnijela prigovor u odnosu na veći broj mjera, osobito onih koje im nalažu objavu dokumentacije o financijskom poslovanju. Međutim, Komora je prigovorom samo uspijela prolongirati rok za izvršenje nekih od mjera sa 15 na 30 dana, a u svim ostalim segmentima prigovor Komore je odbijen. Kako mi to volimo reći, otpor Komore bio je uzaludan.

Akt Povjerenika otpremljen je Komori 1. listopada 2019. godine, što znači da uskoro možemo očekivati izvršenje svih mjera Povjerenika. S obzirom na to da će Komora sve dokumente i informacije morati objaviti na svojoj web stranici, s Hrvatskom komorom medicinskih biokemičara smo do daljnjega završili, kako bismo se mogli posvetiti problematici u drugim komorama, počevši od Hrvatske komore inženjera građevinarstva.

Uvjereni smo da će HKMB odsad poštivati sve obveze propisane Zakonom, a ako se s vremenom slučajno pokaže da smo u krivu, javite nam se pa ćemo još jednom intervenirati.

Prilog: Hrvatska-komora-medicinskih-biokemicara-2019_10_22-Obavijest