Nakon dva upozorenja ishodili smo inspekcijski nadzor nad Hrvatskom komorom fizioterapeuta!

Još 9. i 10. kolovoza 2019. godine smo od preko 20 strukovnih komora zatražili pristup informacijama o financijskom poslovanju. Većina komora dostavila nam je sve tražene informacije, tri komore protiv kojih smo pokrenuli drugostupanjske upravne postupke (komore inženjera strojarstva, medicinskih sestara i primalja) dostavile su nam dio podataka, a Hrvatska komora fizioterapeuta nam jedina nije dostavila odgovor niti ikakvu informaciju. Uslijedio je niz pravnih radnji koje su rezultirale inspekcijskim nadzorom nad HKF, koje prezentiramo kronološki:

28.08.2019. – predstavnik Psihološkog proljeća, Domagoj Švegar, predstavkom obavještava Povjerenika za informiranje o tzv. „šutnji administracije“, odnosno nepostupanju po zahtjevu,

13.09.2019.Povjerenik za informiranje izdaje upozorenje HKF-u i zahtijeva da se zahtjev za pristup informacijama riješi u roku 8 dana,

14.10.2019. – naš predstavnik obavještava Povjerenika za informiranje da nije zaprimio odgovor Hrvatske komore fizioterapeuta,

23.10.2019.Povjerenik za informiranje izdaje još jedno upozorenje HKF-u i ponovno zahtijeva postupanje te komore u roku 8 dana,

02.12.2019. – s obzirom na to da nije zaprimio odgovor HKF-a, predstavnik Psihološkog proljeća podnosi treću predstavku Povjereniku i traži poduzimanje adekvatnih radnji prema komori koja se oglušila na već dva upozorenja,

05.12.2019. – Povjerenik za informiranje Domagoju Švegaru dostavlja obavijest da će temeljem njegovih predstavki nad Hrvatskom komorom fizioterapeuta biti proveden inspekcijski nadzor u području prava na pristup informacijama te da će po izvršenju naloženih mjera biti obaviješten o rezultatima nadzora.

Rezutate inspekcijskog nadzora objavit ćemo ovdje i na našoj Facebook stranici.

Hrvatska-komora-fizioterapeuta-2019_12_05-Obavijest

Građanska inicijativa Psihološko proljeće

2 thoughts on “Nakon dva upozorenja ishodili smo inspekcijski nadzor nad Hrvatskom komorom fizioterapeuta!

Comments are closed.