Ministrica Divjak rezonira poput Grunfa: osnovne škole po DPS-u moraju zapošljavati 2684 stručna suradnika, a zapošljavaju 2316 – dakle, u sustavu je višak!

Osim javne polemike s Ministarstvom za znanost i obrazovanje, opsežnog istraživanja, pokrenute peticije i objavljenih članaka, Psihološko proljeće obratilo se ministrici Blaženki Divjak, kako bismo ju upoznali s aktualnom problematikom i nepoštivanjem državnog pedagoškog standarda.

Ministrica je odgovorila krajem prošlog mjeseca. U odgovoru se pozvala na članak 14. Državnog pedagoškog standarda osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (DPS) te navela kako DPS ne propisuje obavezu zapošljavanja psihologa u svim školama, već škole s preko 180 učenika same mogu birati između psihologa, stručnjaka edukacijsko – rehabilitacijskog (dalje u tekstu: E-R) profila i zdravstvenog radnika. Slijedom navedenog, ministrica zaključuje kako škola mora imati stručni tim, koji mora uključivati knjižničara i pedagoga, ali ne i psihologa. U odgovoru, ministrica dalje navodi kako prema DPS-u osnovne škole u RH trebaju zapošljavati ukupno 2684 stručna suradnika, a trenutno ih zapošljavaju 2316, odnosno 1995 u ekvivalentu punog radnog vremena (FTE – full time equivalent). Osim toga, ministrica u sklopu dopisa navodi i to da je u osnovnim školama zaposleno i 1003 učitelja E-R profila, što je posve irelevantna informacija, jer učitelji E-R profila nisu stručni suradnici.

Odlomak iz odgovora ministrice Divjak građanskoj inicijativi Psihološko proljeće

Manipulacija ministrice Divjak – broju stručnih suradnika pribrojila je i 1003 učitelja

O čemu se ustvari radi, najbolje je dočarati sljedećom ilustracijom: mnogi saborski zastupnici po zanimanju su liječnici, no oni u Hrvatskom saboru nisu zaposleni na radnom mjestu liječnika nego saborskog zastupnika. Isto tako, zastupnik Furio Radin je po struci psiholog, ali u Hrvatskom saboru nije zaposlen na radnom mjestu psihologa, nego zastupnika. Analogno tome, psiholog koji predaje psihologiju u srednjoj školi, nije zaposlen na radnom mjestu stručnog suradnika, nego nastavnika. Jednako tako, učitelj E-R profila ne radi kao stručni suradnik, nego kao učitelj. Dakle, ubrajati 1003 učitelja E-R profila u ukupan broj stručnih suradnika, jednako je deplasirano koliko i tvrditi da se Željko Reiner ili Jovanović na svom radnom mjestu u Saboru ne bave politikom nego liječenjem ili da se Furio Radin, kada govori u Saboru, bavi zaštitom mentalnog zdravlja, zato što je po struci psiholog.

Rezultati istraživanja Psihološkog proljeća većinom se podudaraju sa službenim podacima MZO-a, ali zaključci se dijametralno razlikuju

Kao što je vidljivo u tablici ispod, kada analiziramo samo stručne suradnike, podaci dobiveni elaboratom Psihološkog proljeća ne razlikuju se znatno od službenih podataka MZO-a, međutim konačan zaključak ministrice Divjak dijametralno je suprotan od našeg. Prema našim nalazima, broj zaposlenih stručnih suradnika je za 338 manji od broja propisanog normama DPS-a, dok MZO tvrdi da je ta razlika čak i nešto veća, odnosno da je u osnovnim školama zaposleno 368 stručnih suradnika manje nego što bi trebalo (Tablica 1).

Tablica 1. Procjene Psihološkog proljeća, MZO-a i ministrice Divjak o broju potrebnih i broju zaposlenih stručnih suradnika u osnovnoškolskom sustavu RH na temelju DPS-a

Na temelju podataka sadržanih u tablici, ekspertni tim Psihološkog proljeća, koji okuplja osam magistara psihologije, magistru prava, diplomiranu psihologinju-profesoricu, tri prvostupnice psihologije i mene kao docenta, voditelja istraživanja, došao je do zaključka o manjku stručnih suradnika u 326 osnovnih škola. S druge strane, na temelju rezultata koji sugeriraju čak još nešto veći manjak, od 368 stručnih suradnika, ministrica Divjak zaključila je da je stručnih suradnika u sustavu previše!

Odlomak iz odgovora ministrice Divjak građanskoj inicijativi Psihološko proljeće

Kako smo izračunali da je u osnovnim školama potrebno baš 2617 stručnih suradnika?

Prema članku 14. DPS-a, na koji se ministrica Divjak poziva, škole koje upisuju do 180 učenika zapošljavaju 2 suradnika, škole koje pohađa 181 do 500 učenika zapošljavaju 3, a škole koje zapošljavaju preko 500 učenika zapošljavaju 4 suradnika. Prema tome,

 • u osnovnim školama s do 180 učenika, kakvih je 252 u RH, prema DPS-u bi trebalo raditi ukupno 504 stručna suradnika (252 x 2 = 504),
 • u osnovnim školama s brojem učenika između 181 i 500, kakvih je u RH 399, prema DPS-u bi trebalo raditi ukupno 1197 stručnih suradnika (399 x 3 = 1,197),
 • 229 osnovnih škola s više od 500 učenika moralo bi sukladno DPS-u zapošljavati 916 stručnih suradnika (229 x 4 = 916).

Zašto se procjene potrebnih stručnih suradnika naizgled razlikuju?

Dakle, u 880 osnovnih škola koje provode redovite osnovnoškolske programe, prema DPS-u bi trebalo biti zaposleno minimalno 2.617 stručnih suradnika. S druge strane, MZO tvrdi da suradnika treba biti 67 više, odnosno ukupno 2684. Razlog tome je činjenica da MZO osim 880 „redovnih“ osnovnih škola obuhvaća i 33 ustanove koje upisuju djecu i odrasle s teškoćama, od kojih 32 imaju do 180 učenika, dakle imaju pravo na 64 stručna suradnika, a jedna (Poliklinika za rehabilitaciju slušanja i govora SUVAG) ima 195 učenika, a time pravo na 3 stručna suradnika, dakle ukupno 67 u tim ustanovama. Naši se podaci o potrebnom broju stručnih suradnika, dakle, u broj poklapaju s podacima ministrice Divjak. Međutim, postoji „ali“: u izračune nisu uključeni učenici s teškoćama, kojih ukupno ima više od 20 tisuća.

Iz formule izračuna potrebnog broja suradnika, ministrica je izostavila preko 20 tisuća osnovnoškolaca s teškoćama!

Važno je naglasiti da je, prilikom naših procjena i procjena ministrice o potrebnom broju stručnih suradnika, zanemaren članak 14. stavak 4. DPS-a, koji propisuje jednoga ili više stručnih suradnika E-R profila za svaku školu koja ima 15 ili više integriranih učenika s teškoćama. U ukupno 60% osnovnih škola (ukupno 530) upisano je 15 ili više učenika s teškoćama, a tek manji broj škola ima posebne razredne odjele za te učenike. To znači da je u sustavu potrebno još nekoliko stotina suradnika E-R profila na već postojeći potreban broj suradnika!

U stotinama osnovnih škola ne primjenjuje se DPS

Ministrica navodi kako je prilikom procjene broja stručnih suradnika na razini države potrebno uzeti u obzir omjer broja stručnih suradnika i broj učenika. Međutim, broj stručnih suradnika koji je ‘sigurno u skladu sa svjetskim standardima’ u slučaju kada 326 škola nema dovoljan broj stručnih suradnika obzirom na broj učenika u školi, a čak 71 škola ima zaposlene stručne suradnike E-R profila u školama s manje od 15 djece s rješenjem o primjerenom obliku školovanja, ne samo da krši državne pedagoške standarde, nego i ne zadovoljava potrebe djece u našoj državi. Dakle, mi ukazujemo na probleme koji postoje u konkretnim školama, dok ministrica govori o sustavu. Ovdje ćemo povući par analogija. Kada bismo se obratili Ministru unutarnjih poslova i ukazali mu na problem suočavanja s kriminalom i naveli mjesta s velikim stopama kriminala u kojima nedostaje policajaca, a istovremeno mjesta s prevelikim brojem policajaca u odnosu na niske stope kriminala, on bi nam mogao odgovoriti da na razini sustava država zapošljava dovoljan broj policajaca. Znači li to da se država prikladno suočava s problemom kriminala? Naravno da ne. Slično tome, mogli bismo Ministra zdravstva uputiti na problem nedostatka respiratora u pojedinim bolnicama, a on bi na to mogao odgovoriti da je respiratora na razini RH dovoljno, iako se svi nalaze u velikim gradovima. Bi li u takvoj situaciji borba s pandemijom biti uspješna?

Jesu li svi stručni suradnici jednaki?

Kada se govori o stručnim suradnicima, bitno je naglasiti da svi oni nisu educirani da prepoznaju, niti pomažu djeci s psihičkim tegobama. U odgovoru ministrice navode se istraživanja koristeći omjere stručnjaka za mentalno zdravlje (psihologa) i djece, za usporedbu s omjerima svih stručnih suradnika i djece u Hrvatskoj. Uključivati pedagoge te učitelje i stručne suradnike E-R profila u ove omjere nije opravdano, jer u kategoriju stručnjaka za mentalno zdravlje u osnovnoškolskom sustavu ulazi isključivo psiholog. Niti jedan drugi stručnjak u školi nema znanja, vještine niti je ovlašten da procjenjuje i donosi adekvatne odluke po pitanju psihičkog zdravlja djeteta. Ovdje se ponovno naši zaključci i zaključci ministrice razilaze. Divjak govori o preporučenim omjerima koji se kreću od jednog psihologa na 250 djece, pa do jednog psihologa na 700 djece, pri čemu navodi kako Hrvatska itekako zadovoljava te omjere. Međutim, prema našim podacima koje smo prikupili za 880 osnovnih škola, ukupan broj učenika u hrvatskim školama je 314556, dok je ukupan broj psihologa 339,84 (FTE), čime dolazimo do aktualnog omjera u Hrvatskoj, a to je 1 psiholog na 925,60 učenika osnovnih škola. Čini se da je to ipak mnogo veći broj učenika na jednog psihologa od broja koji ministrica spominje, pri čemu čak 130 tisuća osnovnoškolaca nema svog školskog psihologa.

Pravo djece na mentalno zdravlje

Kako se naša država brine o mentalnom zdravlju djece, kada naši podaci nedvosmisleno ukazuju na podzastupljenost psihologa, jedinog stručnjaka za mentalno zdravlje u osnovnoškolskom sustavu? U našoj državi, svako peto dijete u dobi od 12 godina ima psihičkih problema, što bi značilo da u školi od 180 učenika, prema sadašnjim standardima, 36 učenika ostaje nepokriveno potrebnom psihološkom podrškom. U školi od 300 učenika taj broj raste na 60, a u školi od 500 na 100. Budući da te škole moraju zaposliti pedagoga i knjižničara, za psihologa u njima u pravilu mjesta nema. Sustavne brige za mentalno zdravlje učenika u tim školama, nema, a sudeći po odgovoru ministrice, ne treba ga ni biti.

Ministrica navodi kako škole mogu odlučiti kojeg će stručnog suradnika odabrati ”ovisno o potrebama škole”. Međutim, nije jasno kako škola određuje potrebu za psihologom odnosno u kojem slučaju će neka konkretna škola odabrati psihologa umjesto nekog drugog stručnog suradnika. Sve dok to nije jasno određeno, nema govora o sustavnom pristupu mentalnom zdravlju učenika.

Psiholog u školi nije hir, već realna potreba

Sve dok 130 tisuća učenika osnovnih škola nemaju mogućnost sami potražiti pomoć u okružju u kojem svakodnevno borave, šalje se jasna poruka kako je psihološka podrška dostupna samo određenom broju djece čiji su roditelji dovoljno angažirani, čija školska okolina je dovoljno obrazovana da na vrijeme potraži pomoć za dijete, ili čiji roditelji ju mogu djetetu priuštiti. Nedostatak znanja, neupućenost i stigma razlog su što se na probleme mentalnog zdravlja do sada gledalo drugačije u usporedbi na druge probleme. Unatoč nedostatku znanja, učitelji su itekako svjesni svojih ograničenja i izražavaju potrebu za psiholozima u svojoj radnoj okolini, jer se sami ne uspijevaju nositi s potrebama koje prepoznaju kod nekih učenika

Neznanje je nažalost najveće na najvišim instancama države, što se najbolje vidi iz dopisa ministrice Blaženke Divjak.

Građanska inicijativa „Psihološko proljeće“

doc. dr. sc. Domagoj Švegar, koordinator

Iz poštovanja prema učenicima, stručnim suradnicima i roditeljima, ministrica Divjak je temeljito pripremila odgovor Psihološkom proljeću, ali rasprava se nažalost svela na volju, inteligenciju i poduzetni duh. Najveći dio vremena daje temeljite argumente i činjenice kao što je ta da imamo viška stručnih suradnika. S obzirom na to da fizičar i rektor najvećeg hrvatskog sveučilišta plaća liječenje umornih zaposlenika viskom, a da je akademik i potpredsjednik Hrvatskog sabora vitez, zašto onda ministrica znanosti ne bi bila Grunfica?

60 Komentara

 1. Alex

  I have to thank you for the efforts you’ve put in penning this site.
  I am hoping to see the same high-grade content by you later on as well.
  In truth, your creative writing abilities has inspired me to get my very own blog now 😉

  Reply
 2. Božo Jovičić

  Na žalost opet je zakazao sustav.
  Prije svega relne probleme se ne DOŽIVLJAVA nego se sve svodi na suhoparnu nauku “STATISTIKU”.
  Osnovni problem MINISTRICA je u startu primila “k znanju” da ne odlučuje ni o čemu već popunjava broj KOALICIJSKOG PARTNERA za formiranj VLADE.
  Dakle u startu je prihvatila da bude otirač ispod kojeg su lijepo nabrojani problemi , STVARNI PROBLEMI .No tako je to SISTEM JE ZA ĆUMEZ a ne za jednu državu koja bi morala i trebala VODITI RAČUNA O OBRAZOVANJU.
  Bravo statistiko DVOJNA nauko .

  Reply
 3. Pingback: Grad Rijeka ustupio nam je dokumentaciju o osnovnim školama: Podaci Psihološkog proljeća su u potpunosti točni za sve osim jedne osnovne škole - Psihološko Proljeće

 4. Pingback: Pravobraniteljica za djecu odgovorila Psihološkom proljeću i demantirala ministricu Divjak: Hrvatskom saboru i MZO-u godinama ukazujemo na nedostatak stručnih suradnika - Psihološko Proljeće

 5. Stevenmar

  Hello! I fair-minded would like to submit up a titanic thumbs up recompense the outstanding info you secure here on this post. I fortitude be coming promote to your blog suited for more soon. http://www.surviv-io.fun

  Reply
 6. ColinRaina

  webcamming hotcamgirls1.com girls on cam.

  Reply
 7. FrankieFeemn

  xxx cam sex live cam sex video sexy cam girls.

  Reply
 8. Charleshax

  web cam girls hotcamgirls1.com girls masturbate hidden cam.

  Reply
 9. DarrelWeity

  real nanny cam sex bestonlinesexwebcams.com lesbian live sex cam.

  Reply
 10. AndrewHig

  cam free live sex sexy cam girls free hidden cam gay sex.

  Reply
 11. Amydah
 12. Lisadah
 13. Amydah
 14. Lisadah
 15. Amydah
 16. Kiadah
 17. backlink

  [ SEO – BACKLİNK – HACKLİNK – BLACK OR WHİTE HAT ]
  – – – – – – – – – – – – – – – –

  1- Senin için yorum backlink yapabilirim.

  2- I can comment backlink for you.

  3- Ich kann den Backlink für Sie kommentieren.

  4- Я могу прокомментировать обратную ссылку
  для вас.

  [ SEO – BACKLİNK – HACKLİNK – BLACK OR WHİTE HAT ]

  – – – – – – – – – – – – – – – –

  WhatsApp = +9 0422 606 06 30
  Mail = Seo.Backlink.44@gmail.com

  Google Search = Seo Bayi
  seo

  Reply
 18. taşınabilir modem

  Bugünkü CEOstudent yazım taşınabilir sınırsız modem üzerine.
  Öncelikle taşınabilir modem sınırsız olarak yeni bir wifi internet çeşidi
  diyebilirim. Taşınabilir modem sınırsız olarak nasıl alınır bundan da bahsedeceğim.
  Fakat öncelikle kendi başımdan geçenleri anlatayım.

  taşınabilir modem,taşınabilir wifi,taşınabilir internet

  Reply
 19. müzik dinle

  müzik dinle
  Her yıl çıkan Türkçe şarkılar, müzik severlerin ilgisini çekiyor ve enerjilerini
  yükseltme noktasında rol oynuyor. Bu anlamda güncel
  tüm şarkıları bulabileceğiniz adreslerden birisi Müzik Dinle Dur.
  Müzik Dinle Dur üzerinden Türkçe şarkılar listesi sayesinde en son çıkan, 2020’nin en sevilen şarkılarını istediğiniz her yerde dinleme
  şansına sahipsiniz. Bu listeyle en sevdiğiniz Türkçe
  pop şarkılar, gittiğiniz her yerde size eşlik edebilir.

  Reply
 20. müzik dinle

  müzik dinle hemen dinle şimdi dinle en yeni ve gerçek müzik dinle.

  dinle müzik müzik müzik dinle dinle müzik dinle

  Reply
 21. balıkesir escort bayan

  balıkesir escort,balıkesir escort bayan
  Eğer sizlerde Balıkesir Escort arıyorsanız tek yapmanız gerekne Balıkesir Escort
  Bayan sitemizi ziyaret etmek. Sizlerde kaliteli Balıkesir
  Escort ve Balıkesir Escort Bayan partnerler ile
  birlikte olmak için hemen Balıkesir Escort
  sayfamızı ziyaret edin! Balıkesir Escort sitesi iyi eğlenceler diler.

  Reply
 22. İstanbul ankara nakliyat

  İSTANBUL ANKARA NAKLİYAT olarak taşımacılık hizmetlerinizde
  sizlerin 1 numaralı çözüm ortağı olan firmaya hoş geldiniz.
  Bizler İstanbul ankara nakliyat, ankara istanbul nakliyat, şehirler arası nakliyat, ofis taşıma, büro
  nakliyesi, parsiyel yük nakliyesi, parça eşya taşımacılığı,
  paletli malzeme nakliyesi, kurumsal taşımacılık, nakliyat
  ambarı gibi tüm hizmetlerimizden yararlanmak için web adresimizi ziyaret etmeniz yeterlidir.
  Firmamız nakliyat konusunda profesyonelleşerek yıllardır
  bu sektörde emek vererek belli bir konuma gelerek güçlü refelansları ile İstanbul nakliyat sektörünün en prestijli nakliyat firması olarak müşterilerine hizmet vermeye devam etmektedir.
  İstanbul ve Ankara merkezli şubemiz İstanbul’da ve Ankara’daki
  şubeleri ile tüm yükleriniz için hizmet sunmaktadır.

  Adresten adrese kapıdan kapıda hizmet sunan firmamız tüm nakliye alanlarında hizmet sunmaktadır.

  Panelvan, Kamyonet, Kamyon ( 10 Teker, 40 Ayak
  ) Tır araçlarımız ile hizmet sunmaktayız. Günlük İstanbul çıkışlı Ankara çıkışlı araçlarımız ile 1 günde teslimat sağlıyoruz.

  İstanbul ankara nakliyat,ankara istanbul nakliyat

  Reply
 23. Alexa

  Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa
  Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa Alexa

  Reply
 24. memur alımı

  Her gün yüzlerce güncel memur alımı haberi yayınlanan sitemiz sayesinde artık
  sizin de bir işiniz olacak. Hiçbir ilanı gözden kaçırmayacak, en doğru başvuru bilgilerini ilk elden siz
  sahip olacaksınız. Sitemizde yayınlanan başvuru için tüyolarla da diğer adaylar
  arasından sıyrılarak, asil listesine yerleşebileceksiniz.
  Memur alımı iş ilanlarını takip etmek için en doğru
  adres

  Reply
 25. malatya escort

  malatya escort malatya escort malatya escort
  malatya escort malatya escort malatya escort

  Reply
 26. Gorabet

  Gorabet giriş adresi değişime uğramış ve artık
  güncel alan adı üzerinden hizmet vermektedir. Sitenin güncellenmemiş
  sistemi üzerinden erişim sağlamaya çalışırsanız bu adres BTK tarafından askıya alınmıştır ibaresi
  ile karşı karşıya kalırsınız. Süreç içerisinde acaba alan adı değişimi kullanıcıların istifade edecekleri olanakların güvenilirliği ile mi alakalı soruları da
  sıklıkla yöneltilmektedir. Bahis platformunda alan adı değişimi yaşanması
  sistemin güvenliği ile alakalı bir sorundan kaynaklanmaz.

  Gorabet

  Reply
 27. NTVsporbet

  NTVsporbet
  NTVsporbet giriş adresi değişime uğramış ve artık güncel alan adı üzerinden hizmet vermektedir.
  Sitenin güncellenmemiş sistemi üzerinden erişim
  sağlamaya çalışırsanız bu adres BTK tarafından askıya alınmıştır ibaresi ile karşı karşıya kalırsınız.
  Süreç içerisinde acaba alan adı değişimi kullanıcıların istifade edecekleri olanakların güvenilirliği ile mi alakalı
  soruları da sıklıkla yöneltilmektedir. Bahis platformunda alan adı değişimi yaşanması sistemin güvenliği ile alakalı
  bir sorundan kaynaklanmaz.

  Reply
 28. sakarya escort bayan

  sakarya escort,sakarya escort bayan
  Hemen Sakarya Escort bayan internet sitemizi ziyaret edin ve Sakarya Escort bulun! Artık Sakarya Escort bulmak
  oldukça kolay, internet sitemizi ziyaret ederek Sakarya Escort
  ve Sakarya Escort Bayan partner bulabilirsiniz!

  Reply
 29. Nicole

  Magnificent web site. Lots of useful info here. I’m sending it to
  several buddies ans additionally sharing in delicious.

  And obviously, thanks for your effort!

  Reply
 30. Carol

  Attractive section of content. I just stumbled upon your website and in accession capital
  to assert that I get in fact enjoyed account your blog posts.

  Anyway I will be subscribing to your augment and even I achievement you access consistently quickly.

  Reply
 31. Jennifer

  Thanks for sharing your thoughts on Sharon. Regards

  Reply
 32. porn

  porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno
  porn,porno izle,porno

  Reply
 33. Susan

  Definitely believe that which you said. Your favorite reason seemed to be
  on the net the simplest thing to be aware of. I say to you,
  I certainly get irked while people think about
  worries that they plainly do not know about. You managed to hit the nail
  upon the top and defined out the whole thing without having side-effects ,
  people could take a signal. Will likely be back to get more.
  Thanks

  Reply
 34. Carl

  Currently it appears like Movable Type is the
  best blogging platform out there right now.
  (from what I’ve read) Is that what you are using on your
  blog?

  Reply
 35. Deborah

  Hi, i think that i saw you visited my weblog so i came to
  “return the favor”.I am attempting to find things to enhance my website!I suppose its ok to use
  some of your ideas!!

  Reply
 36. Nicholas

  Incredible! This blog looks just like my old one!
  It’s on a completely different subject but it has pretty much the same layout and design. Wonderful choice of colors!

  Reply
 37. Kimberly

  hi!,I really like your writing so so much! proportion we
  keep in touch more about your article on AOL? I require an expert in this house to solve my
  problem. May be that is you! Taking a look forward to peer you.

  Reply
 38. Austin

  I’m impressed, I have to admit. Seldom do I come across a blog
  that’s both educative and amusing, and without a doubt, you’ve hit the nail
  on the head. The issue is an issue that too few men and
  women are speaking intelligently about. Now i’m very happy that I came across this during my hunt for something relating to this.

  Reply
 39. Gloria

  Wonderful beat ! I would like to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website?
  The account aided me a acceptable deal. I were a little bit acquainted of this your broadcast offered vibrant transparent concept

  Reply
 40. Christina

  Oh my goodness! Impressive article dude! Thank you so much, However I am having problems with your RSS.

  I don’t understand why I am unable to join it. Is there anyone else having the same RSS issues?
  Anybody who knows the solution can you kindly respond?
  Thanx!!

  Reply
 41. Christopher

  If you desire to grow your familiarity simply keep visiting this site and be updated with the latest news update posted here.

  Reply
 42. Betty

  It’s a pity you don’t have a donate button! I’d most certainly donate to this outstanding blog!
  I guess for now i’ll settle for bookmarking
  and adding your RSS feed to my Google account.
  I look forward to brand new updates and will share this website with my Facebook group.
  Talk soon!

  Reply
 43. Anna

  Hello, I enjoy reading through your post. I like to write
  a little comment to support you.

  Reply
 44. Bryan

  Good article. I certainly love this website.
  Stick with it!

  Reply
 45. Heather

  Greetings! Quick question that’s totally off topic. Do you
  know how to make your site mobile friendly? My blog looks
  weird when browsing from my apple iphone. I’m trying to
  find a theme or plugin that might be able to resolve this issue.

  If you have any suggestions, please share. Cheers!

  Reply
 46. Aaron

  First of all I would like to say excellent blog!
  I had a quick question in which I’d like to ask if
  you don’t mind. I was curious to find out how you center yourself and clear your head before writing.
  I have had trouble clearing my mind in getting my thoughts out there.

  I do take pleasure in writing but it just seems like
  the first 10 to 15 minutes are generally wasted simply just trying to figure out how to begin. Any recommendations
  or tips? Many thanks!

  Reply
 47. Rebecca

  Howdy! I’m at work browsing your blog from my new iphone 3gs!
  Just wanted to say I love reading through your blog and look forward to all your posts!

  Keep up the great work!

  Reply
 48. Susan

  I believe this is among the so much vital info for me. And i’m happy
  reading your article. But want to observation on few basic things, The web site taste
  is ideal, the articles is truly excellent : D.
  Good task, cheers

  Reply
 49. Edward

  After I initially commented I seem to have clicked the -Notify me when new comments are added- checkbox and now
  each time a comment is added I receive four emails with the same comment.

  There has to be a means you can remove me from that service?
  Thanks a lot!

  Reply
 50. David

  My relatives always say that I am killing my time here at web, however I know I am getting experience all
  the time by reading such good articles or reviews.

  Reply
 51. Gabriel

  This is the right webpage for everyone who really wants to understand this
  topic. You know a whole lot its almost tough to argue with you (not that
  I really will need to…HaHa). You certainly
  put a new spin on a subject that’s been written about for decades.
  Excellent stuff, just wonderful!

  Reply
 52. Gloria

  Very nice article. I certainly love this site. Thanks!

  Reply
 53. Samantha

  My developer is trying to convince me to move to .net from PHP.
  I have always disliked the idea because of the costs.
  But he’s tryiong none the less. I’ve been using WordPress on several
  websites for about a year and am worried about switching to another platform.

  I have heard very good things about blogengine.net.

  Is there a way I can import all my wordpress content into it?
  Any kind of help would be really appreciated!

  Reply
 54. Terry

  Ahaa, its nice discussion regarding this piece of
  writing here at this blog, I have read all that, so now me
  also commenting at this place.

  Reply
 55. Maria

  Howdy! This is my first visit to your blog! We are a group of volunteers and starting a new project in a community in the same niche.
  Your blog provided us useful information to work on. You
  have done a wonderful job!

  Reply
 56. Dylan

  I just couldn’t depart your site prior to suggesting that I extremely loved the
  usual info an individual supply for your visitors?
  Is going to be back frequently in order to check out new
  posts

  Reply
 57. Jordan

  Hi there, yes this article is truly pleasant and I
  have learned lot of things from it regarding blogging. thanks.

  Reply
 58. kıbrıs gece hayatı

  Kıbrıs Gece Hayatı

  Kıbrıs’ta gece hayatı gerçekten kıyas götürmez
  derecede profesyonel ve kaliteli bir şekilde yürütülmektedir.
  Kıbrıs geceleri her yaştan ve her ülkeden turistler için son derece
  eğlenceli ve heyecanlı geçmektedir. Kıbrıs gece hayatı konusunda vereceğimiz bilgiler ışığında siz de harika zamanlar
  geçirebilir ve unutulmaz geceler yaşayabilirsiniz.

  Reply
 59. siber güvenlik

  Siber Tehdit | Siber Güvenlik Haberleri ve Siber Saldırılar – Siber Tehdit Siber Tehdit
  siber güvenlik

  Reply
 60. Менталист

  Фильм онлайн смотреть Менталист онлайн в хорошем качестве смотреть вы можете посмотреть
  все премьеры фильмов

  Reply

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *