Nakon neuspjelog pokušaja pozivanja na GDPR, HKISDT dostavila informacije o plaćama svojih čelnika

Je li podatak o iznosu plaće ili honorara predsjednika strukovne komore zaštićen GDPR uredbom kao osobni podatak?

U Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije (HKISDT) smatraju da je pa su nam 26. kolovoza 2019. godine odbili dostaviti podatak o bruto iznosu primanja svoga predsjednika za 2018. godinu.

Naše mišljenje je potpuno suprotno – smatramo da su primanja predsjednika strukovnih komora javni podaci i da je pravo javnosti na te informacije važnije nego pravo predsjednika komora na zaštitu osobnih podataka.

S obzirom na to da niti mi u Psihološkom proljeću, a niti Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije nisu mjerodavni za tumačenje ove pravne stvari, podnijeli smo predstavku Povjereniku za informiranje.

Povjerenik za informiranje zauzeo je stav da podaci o bruto plaćama i naknadama koje isplaćuju komore (ujedno i druga tijela javne vlasti) ne predstavljaju zaštićene podatke u smislu primjene Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Slijedom navedenog, Povjerenik je pravnim aktom od 13. rujna 2019. godine izdao Upozorenje Hrvatskoj komori inženjera šumarstva i drvne tehnologije i naložio im da koordinatoru Psihološkog proljeća dostave informaciju o plaći odnosno naknadi predsjednika njihove komore, najkasnije u roku 8 dana.

Odgovor nismo trebali čekati niti 8 dana, stigao nam je u roku 24 sata. Ukupan iznos bruto primitka predsjednika Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije (koji je svoju dužnost obnašao honorarno) za 2018. godinu je iznosio 94.246,09 kn. Dokumentaciju kao i uvijek objavljujemo u prilozima.

Sada imamo podatke o godišnjoj plaći odnosno honoraru za 22 od ukupno 24 predsjednika strukovnih komora, koje su tijekom 2018. godine djelovale na području RH. Podatke o primanjima u 2018. godini još uvijek nismo uspjeli ishoditi samo za predsjednicu Hrvatske komore medicinskih sestara i za predsjednicu Hrvatske komore fizioterapeuta. Poduzeli smo i poduzimamo sve pravne radnje kako bismo dobili pristup i tim dvjema informacijama, a čim ih dobijemo objavit ćemo ih na ovoj stranici.

Prilozi:

Hrvatska-komora-inzenjera-sumarstva-i-drvne-tehnologije-2019_08_26-Odgovor

Hrvatska-komora-inzenjera-sumarstva-i-drvne-tehnologije-2019_09_13-Upozorenje

Hrvatska-komora-inzenjera-sumarstva-i-drvne-tehnologije-2019_09_17-Odgovor