Korak po korak, žalba za žalbom, komorama poništavamo rješenje za rješenjem

Već ste ranije mogli pročitati o tome kako smo 29. kolovoza 2019. godine poslali 5 zahtjeva za pristup informacijama svakoj od 5 strukovnih komora, koje su godinu ranije imale prihod veći od 10 milijuna kuna. Unutar zahtjeva traženi su dostava specifikacija o rashodima za donacije u 2018. godini, popis 10 osoba kojima je u kumulativu isplaćen najveći novčani iznos tijekom 2018. godine te popis osoba kojima su isplaćena sredstva sa stavke „intelektualne i osobne usluge“.

Od 5 strukovnih komora, jedino su Hrvatska odvjetnička komora (HOK) i Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG) odmah dostavile sve tražene podatke.

S druge strane, Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS) je dostavila informacije o donacijama, no ne i ostale podatke, stoga je protiv rješenja HKMS-a podnesena žalba, koja je usvojena od strane Povjerenika za informiranje. O poništenju ovog rješenja HKMS-a je pisao i Lider. Osim toga, podnesena je i druga žalba protiv HKMS-a vezana uz plaću i troškove svoje bivše predsjednice, koja je također riješena u našu korist, o čemu više možete pročitati u ranije objavljenom članku „Psihološko proljeće“ – „HKMS & HKF“ 5 : 0.

Nadalje, Hrvatska liječnička komora (HLK) je rješenjem odbila zahtjev za pristup informacijama po svim točkama. Protiv njihovog rješenja također je podnesena žalba koja je još uvijek u postupku.

Rješenje HKDM-a: Tražene informacije nisu pitanje javnog interesa…

Jedna od ovih pet komora je i Hrvatska komora dentalne medicine (HKDM) koja je, poput HKMS-a, dostavila informacije o donacijama, no ne i ostale podatke. U jednom dokumentu poslani su podaci o donacijama, dok je drugi dokument rješenje HKDM-a, kojim se odbija zahtjev za pristup informacijama o 10 osoba kojima je u kumulativu isplaćen najveći novčani iznos tijekom 2018. godine, kao i popis osoba kojima su isplaćena sredstva sa stavke „intelektualne i osobne usluge“. Unutar ovog rješenja u HKDM-u zaključuju da se u predmetu podnositeljice zahtjeva, Nataše Ivanković, radi o privatnom interesu koji ne služi širem javnom interesu, odnosno da se radi samo o interesu javnosti.

Rješenje Hrvatske komore dentalne medicine, od 23. rujna 2019. godine, str. 2.

Prema ovome, HKDM-ovo Povjerenstvo za provođenje testa razmjernosti i javnog interesa putem ovog testa ustanovilo je da u konkretnom slučaju prevladava faktor ograničenja ustupanja traženih informacija, te da stoga nema obvezu dostaviti tražene informacije.

Rješenje Povjerenika: Poništava se rješenje HKDM-a!

Žalbu na rješenje HKDM-a podnijela je Nataša Ivanković u listopadu 2019. godine, s razlogom što bi, sukladno članku 16., st. 3. Zakona o pravu na pristup informacijama, informacije o raspolaganju javnim sredstvima trebale biti dostupne javnosti i bez provođenja postupka testa razmjernosti i javnog interesa. Također, budući da se tražene informacije odnose na potrošnju proračunskih sredstava tijela javne vlasti, nesporno je da se radi ne samo o interesu javnosti, već i o javnom interesu.

Ovu žalbu je Povjerenik za informiranje usvojio rješenjem od 29. siječnja 2020. godine, u kojem se, između ostalog, poziva na raniju presudu Visokog upravnog suda Republike Hrvatske vezanu za Hrvatsku komoru fizioterapeuta i pristup informaciji o bruto plaći njihove predsjednice. Naime, činjenica je da je u oba slučaja riječ o pravnoj osobi s javnim ovlastima koja se financira iz državnog proračuna, kao i to da je prema 16. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama jasno određeno da su informacije o raspolaganju javnim sredstvima automatski dostupne javnosti i bez provođenja testa razmjernosti i javnog interesa, osim ako informacija ne predstavlja klasificiran podatak.

Rješenje Povjerenika za informiranje dostavljeno nam je 16. ožujka 2020. godine. Na temelju ovog rješenja, HKDM-u je naloženo da nam u roku 8 dana mora dati pristup preslici dokumenta Kartice dobavljača HKDM-a za 2018. godinu, kao i presliku dokumenta Kartice protukonta za 2018. godinu – intelektualne i osobne usluge.

Rješenje Povjerenika za informiranje, od 29. siječnja 2020. godine, str. 3.

Kao što se može i vidjeti, cjelokupna priča se poprilično rastegnula, no čini se da bi i njoj uskoro mogao doći kraj. Na HKDM-u preostaje da dostavi podatke, a u bliskoj budućnosti možete očekivati i preostale informacije o drugim komorama, koje toliko dugo čekamo.

Barbara Paušak, univ. bacc. psych.

One thought on “Korak po korak, žalba za žalbom, komorama poništavamo rješenje za rješenjem

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)