Rješenje Povjerenika za informiranje: Žalba Psihološkog proljeća protiv Hrvatske komore medicinskih sestara je osnovana

Troje aktivista Psihološkog proljeća je 29. kolovoza 2019. godine, od svih 5 strukovnih komora s prošlogodišnjim prihodima većim od 10 milijuna kuna, zatražilo dostavu specifikacija o rashodima za donacije u 2018. godini, popis 10 osoba kojima je u kumulativu isplaćen najveći novčani iznos tijekom 2018. godine te popis osoba kojima su isplaćena sredstva sa stavke „intelektualne i osobne usluge“. Hrvatska odvjetnička komora (HOK) i Hrvatska komora inženjera građevinarstva (HKIG) dostavile su nam tražene podatke, za razliku od Hrvatske liječničke komore (HLK) koja nam je rješenjem odbila zahtjev za pristup informacijama po svim točkama. Hrvatska komora dentalne medicine (HKDM) i Hrvatska komora medicinskih sestara (HKMS) dostavile su informacije o donacijama, ali ne i ostale podatke. Slijedom navedenoga, podnijeli smo tri žalbe: Ivica Milanja protiv HLK-a, Nataša Ivanković protiv HKDM-a, a Domagoj Švegar protiv HKMS-a. Jedna od njih već je riješena.

Rješenje povodom žalbe protiv HKMS-a

Povodom žalbe protiv HKMS-a, Povjerenik za informiranje donio je rješenje 6. studenog 2019. godine. HKMS je u svoju obranu navela da je u zakonskom roku odgovorila na zahtjev podnositelja te da kao prvostupanjsko tijelo nije donijela rješenje, slijedom čega je, pozivajući se na presudu Visokog upravnog suda RH iz 2018. godine, zaključila da žalitelj nije imao pravu podnijeti žalbu, već je trebao podnijeti zahtjev za dopunu i ispravak informacije, što je propustio napraviti. Povjerenik za informiranje je međutim zaključio da HKMS nije riješila zahtjev žalitelja sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama, da razlozi za nerješavanje zahtjeva za pristup informacijama nisu opravdani te da je naša žalba osnovana. U obrazloženju rješenja, Povjerenik također navodi da nije jasno zašto nas HKMS prethodno upućuje na Ministarstvo financija, obzirom da nije razvidno na koji način bi obraćanje tom tijelu dovelo do traženih informacija. Slijedom navedenoga, Povjerenik je HKMS-u naložio da u roku 8 dana naš zahtjev za pristup informacijama riješi sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama. Protiv navedenog rješenja HKMS nema pravo žalbe, već samo pokretanja upravnog spora pred Visokim upravnim sudom RH, u roku od 30 dana od dana dostave rješenja. Mišljenja smo da HKMS nema razloga opterećivati Visoki upravni sud, Zakon je jasan, podatke nam moraju dostaviti.

Žalba protiv rješenja kojim je HKMS koordinatoru Psihološkog proljeća odbila dostaviti informacija o plaći i troškovima svoje bivše predsjednice, uz obrazloženje da te informacije podnositelj ne bi koristio u znanstvene, istraživačke niti statističke svrhe, već za izvrgavanje komora i njihovih čelnika bezrazložnom medijskom linču, javnom sramoćenju i omalovažavanju, pozivima na nasilje i govor mržnje, još uvijek je u postupanju drugostupanjskog tijela.

Donacije HKMS-a, HOK-a, HKDM-a i HKIG-a u 2018. godini

HKMS je u 2018. g. uprihodila 13.648.141,00 kn, a od toga na donacije utrošila 1.449.000,00 kuna:

 1. Zaklada medicinskih sestara Hrvatske komore medicinskih sestara – 1.434.000,00 kuna
 2. Opća županijska bolnica Vukovar – 10.000,00 kuna
 3. Zadarsko bijelo srce – 5.000,00 kuna

HOK je u 2018. g. uprihodila 20.219.139,00 kn, a od toga je donirala 1.007.357,20 kuna, kako slijedi:

 1. Stipendije za redovito školovanje djece preminulih članova – 615.973,98 kuna
 2. Potpore djeci do 15 godina – ukupno 271.601,29 kuna
 3. KB Merkur, za televizor, fiberskop, klimu – ukupno 49.798,71 kuna
 4. Pomoć ugroženom članu obitelji preminulog člana – 24.343,30 kuna
 5. Dar odvjetnicima prilikom umirovljenja – 9 osoba, ukupno isplaćeno 19.357,32 kuna
 6. Zaklada Zlatko Crnić, stipendija – 12.000,00 kuna
 7. Jessup studentski tim Pravnog fakulteta u Zagrebu – 7.500,00 kuna
 8. ELSA Hrvatska (Europska udruga studenata prava) – 5.000,00 kuna
 9. KUD Leopold Osijek – 1.000,00 kuna
 10. Centar za rehabilitaciju – 782,60 kuna

HKDM je u 2018. g. ostvarila prihod 13.101.356,00 kn, a od toga donirala 27.353,00 kuna:

 1. Zdravstveno učilište Zagreb – 5.653,00 kuna
 2. Član komore M.K. iz Zagreba – 5.000,00 kuna
 3. Član komore V.F. iz Nove Gradiške – 5.000,00 kuna
 4. Član komore LJ.G. iz Dalja – 3.000,00 kuna
 5. Član komore V.Š. iz Matulja – 2.000,00 kuna
 6. Hrv. udruga studenata stomatologije za međunarodnu aktivnost i razmjenu, Rijeka – 1.500,00 kuna
 7. Splitsko-Makarska nadbiskupija, Split – 1.500,00 kuna
 8. Župa Uznesenja Blažene Djevice Marije – 1.500,00 kuna
 9. Član komore  LJ. G. iz Dalja – 1.200,00 kuna

HKIG je u 2018. g. imala prihod 11.501.309,00 kn, od čega je donirala 200.500,00 kuna, kako slijedi:

 1. Časopis Građevinar – 100.000,00 kuna
 2. Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku, Građevinski fakultet Osijek (za 3 knjige) – 45.000,00 kuna
 3. Udruga građevinskih inženjera Split – 25.500,00 kn
 4. Fakultet Građevinarstva, arhitekture i geodezije (za knjigu) – 15.000,00 kuna
 5. Hrvatska udruga za tunele i podzemne građevine ITA Croatia (za knjigu) – 15.000,00 kn

HLK je u 2018. godini imala prihod 29.664.000,00 kn, a od toga je donirala 7.015.149,00 kn, međutim rješenjem je odbila dostaviti specifikacije, odnosno popis primatelja i iznosa donacija.

Enigma Zaklade medicinskih sestara Hrvatske komore medicinskih sestara (Zaklada)

Hrvatska komora medicinskih sestara donirala je tijekom 2018. godine 1.434.000,00 kuna zakladi koju je sama osnovala. Nažalost, S obzirom na činjenice da je Zaklada ugašena ubrzo nakon što je podijelila taj novac te da je Upravni odbor Zaklade na sjednicama održanim 2017. i 2018. godine donio Pravilnik o mjerilima i postupku za dodjelu pomoći i potpora iz sredstava Zaklade, u kojemu je propisano „Članovi Upravnog odbora dužni su sve informacije koje saznaju u obavljanju svojih dužnosti čuvati  kao  tajnu  te  ih  ne  smiju  iznositi  niti  na  bilo  koji  način  učiniti  dostupnim  trećim osobama.“, nismo u mogućnosti ishoditi popis primatelja i iznosa donacija Zaklade HKMS-a.

https://www.facebook.com/inicijativa.psiholosko.proljece/posts/151610562880214

2 thoughts on “Rješenje Povjerenika za informiranje: Žalba Psihološkog proljeća protiv Hrvatske komore medicinskih sestara je osnovana

Comments are closed.