Komore i potresi – pregled donacija i pomoći

Psihološko proljeće donosi pregled donacija i uključenosti komora u pomoć svojim članovima i stradalima na području pogođenim potresom. Pregled donacija i ostalih pomoći izrađen je na temelju obavijesti koje smo prikupili sa službenih web stranica komora na dan 6. siječnja 2021. godine.
Uz svaku komoru navedene su komorske donacije u 2019. godini, donacije u periodu od 2012. do 2019. godine te ukupna imovina komore na kraju 2019. godine.

Hrvatska komora arhitekata
Predsjednica Hrvatske komore arhitekata pozvala je članove komore nakon prvog potresa, 28. prosinca 2020. godine, da se uključe svojim aktivnostima i donacijama za pomoć stradalima u potresu. Arhitekti su pozvani da se uključe u timove za procjenu štete putem obrasca otvorenog na web stranici komore. Članovi su pozvani da donacije šalju preko žiro računa Crvenog križa.

Komora je donirala zaštitnu opremu za otprilike 100 kolega koji obavljaju preglede oštećenih zgrada.

Donacije u 2019.: 3.000 kn
Donacije 2012.-2019.: 432.765 kn.
Ukupna imovina na kraju 2019.: 5.385.193 kn

Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora
HKER je pozvao članova da se priključe u zatvorenu Facebook grupu članova komore kako bi pružili pomoć stradalima u potresu. Organizirana pomoć odvija se preko UNICEF-a.

Donacije u 2019.: 0 kn
Donacije 2012.-2019.: 9.050 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 35.178,00 kn

Hrvatska komora fizioterapeuta
HKF je omogućio svojim članovima da prijave štetu na njihovim domovima uzrokovanu potresom putem obrasca na web stranici komore kako bi im osigurala financijsku pomoć. Donesena je odluka da se otvori poseban žiro račun na koji će se primati donacije za pomoć fizioterapeutima iz područja zahvaćenim potresom.

Donacije u 2019.: 5.000 kn
Donacije 2012.-2019.: 49.145,00 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 10.424.664 kn

Hrvatska komora inženjera građevine
HKIG se uključio u pomoć stradalima nakon prvog potresa 28. prosinca 2020. godine. Prilikom pregleda oštećenih zgrada 29. prosinca 2020. godine dvoje inženjera i jedan arhitekt su ozlijeđeni tijekom drugog potresa. Zbog toga će komora uputiti Vladi RH prijedlog da država s inženjerima koji će provoditi hitne preglede oštećenih zgrada sklopi ugovor kojim bi ih se osiguralo u slučaju nesreće na radu. Komora će uputiti prijedlog Vladi RH da se hitno u sklopu Civilne zaštite ustroji interventna inženjerska služba, koju trebaju voditi educirani inženjeri statičari. Komora je objavila i obrazac preko kojeg se inženjeri volonteri mogu prijaviti za pregled oštećenih zgrada.

Donacije u 2019.: 293.327 kn
Donacije 2012.-2019.: 1.942.375 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 23.658.535 kn

Hrvatska komora inženjera strojarstva
HKIS je simbolično oslobodio sve članove s pogođenog područja članarine za sljedeću godinu, ali najavljuje i konkretnu financijsku pomoć članovima nakon što se uspostavi kontakt sa svim članovima s pogođenog područja.

HKIS je donirao nepoznat iznos novca u državni proračun za pomoć području pogođenim potresom.

Donacije u 2019.: 0 kn
Donacije 2012.-2019.: 8.000 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 3.435.023 kn

Hrvatska komora medicinskih sestara
HKMS je svojim članovima na raspolaganje stavio stan u vlasništvu komore u Zagrebu za smještaj do 10 osoba. U slučaju da više od 10 članova treba zamjenski smještaj komora će osigurati zamjenski smještaj i za te članove te je u tu svrhu otvorila telefonsku liniju dostupnu 24 sata dnevno. Svim članovima kojima je dom stradao u potresu komora je omogućila prijavu štete putem obrasca dostupnog na web stranici komore radi financijske pomoći.

Donacije u 2019.: 3.036.000 kn
Donacije 2012.-2019.: 5.960.878 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 22.005.323 kn

Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije
HKOIG je donio odluku da se članovima s pogođenog područja isplati jednokratna pomoć u iznosu od 50.000 kn te najavljuje i daljnju pomoć nakon što budu izvršene procjene štete. Komora je pozvala članove da doniraju za pomoć stradalima u potresu te mole članove da, ako su u mogućnosti i ako se za to ukaže potreba, posude ili doniraju geodetsku ili računalnu opremu.

Donacije u 2019.: 41.000 kn
Donacije 2012.-2019.: 189.907 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 4.970.812 kn

Hrvatska komora primalja
HKP izražava sućut obiteljima poginulih i stradalih u potresu te izražava podršku primaljama u Sisku, Petrinji i okolnim selima.

Donacije u 2019.: 6.000 kn
Donacije 2012.-2019.: 32.300 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 715.829 kn

Hrvatska liječnička komora
HLK je omogućila svim članovima da prijave štetu komori radi financijske pomoći putem obrasca na web stranici komore. Komora je stavila na raspolaganje dva stana u vlasništvu komore liječnicima čiji su stanovi stradali u potresu, a u slučaju veće potrebe komora će pronaći zamjenski smještaj svojim članovima.

Donacije u 2019.: 8.647.687 kn
Donacije 2012.-2019.: 23.208.352 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 46.496.731 kn

Hrvatska ljekarnička komora
HLJK je pozvao članove da u skladu sa svojim mogućnostima uplate donacije na žiro račun komore za pomoć članovima koji su pogođeni potresom.

Donacije u 2019.: 41.000 kn
Donacije 2012.-2019.: 91.406 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 5.914.668 kn

Hrvatska odvjetnička komora
Hrvatska odvjetnička komora odlučila je donirati 1.000.000 kuna za stradale u potresu te najavljuje pružanje sve potrebne pomoći odvjetnicima s područja pogođenog potresom.

Donacije u 2019.: 935.531 kn
Donacije 2012.-2019.: 8.018.359 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 74.482.308 kn

Hrvatska obrtnička komora
Hrvatska obrtnička komora donirala je 50 agregata od 2kW, 28.000 m2 plastične folije za pokrivanje uništenih krovišta te je organizirala dostavu 200 kg kruha dnevno u Petrinju. Komora je obavijestila da Ceh ugostitelja HOK-a i Udruženja ugostitelja Grada Zagreba pripremaju dnevno 300 toplih obroka koji se razvoze stradalima u koordinaciji s Obrtničkom komorom Sisačko-moslavačke županije i Udruženjem obrtnika Sisak. Komora je otvorila poseban žiro račun za humanitarnu akciju „Obrtnici za stradale od potresa“ na koji se mogu uplaćivati donacije.

Donacije u 2019.: 90.200 kn
Donacije 2012.-2019.: 6.090.647 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 48.185.170,00 kn

Hrvatska poljoprivredna komora
Hrvatska poljoprivredna komora ponudila je osiguravanje stočne hrane i vozila za njezin prijevoz, kao i sav ostali potrebni repromaterijal te najavila otkup grla za tov, ako će to biti potrebno. Komora je otvorila žiro račun za donacije te najavila da će objaviti popis svih donatora na svojim web stranicama. Komora je uputila apel bankarskom sektoru da ne vrše obustave isplata po bilo kojoj osnovi poljoprivrednicima koji su stradali u potresu.

Donacije u 2019.: 4.000 kn
Donacije 2012.-2019.: 147.901 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 5.606.088 kn

Hrvatska gospodarska komora
HGK je pozvala sve koji imaju radnike obučene za posao elektroenergetsku mrežu, vodovod i kanalizaciju te potrebnu opremu da se stave na raspolaganje i pomognu stradalim građanima, upućivanjem svojih resursa čim prije na ugrožena područja. Komora je pozvala trgovačka društva koja raspolažu mehanizacijom za raščišćavanje ruševina da se jave komori kako bi ih se usmjerilo Komora će svim svojim članicama koje žele na bilo koji način pomoći u obnovi i zbrinjavanju ljudi dati organizacijsku i logističku podršku. Osim toga, HGK poziva da se donacije mogu uplatiti na žiro račun objavljen na web stranici, a za donacije materijalne humanitarne pomoći mogu se usmjeriti Crvenom križu.

Donacije u 2019.: 4.008.605 kn
Donacije 2012.-2019.: 23.169.500 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 286.681.497 kn

Komore koje navodimo u nastavku nemaju nikakvu službenu obavijest na službenim web stranicama, stoga ćemo samo navesti donacije iz prethodnog razdoblja i iznose ukupne imovine na kraju 2019. godine.

Hrvatska javnobilježnička komora
Donacije u 2019.: 67.744 kn
Donacije 2012.-2019.: 400.975 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 20.207.454 kn

Hrvatska komora dentalne medicine
Donacije u 2019.: 47.000 kn
Donacije 2012.-2019.: 400.268 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 25.606.613 kn

Hrvatska komora inženjera elektrotehnike
Donacije u 2019.: 17.233 kn
Donacije 2012.-2019.: 63.523 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 12.002.043 kn

Hrvatska komora inženjera šumarstva i drvne tehnologije
Donacije u 2019.: 199.860 kn
Donacije 2012.-2019.: 2.175.047 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 9.455.152 kn

Hrvatska komora inženjera tehnologije prometa i transporta
Donacije u 2019.: 0 kn
Donacije 2012.-2019.: 0 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 9.362 kn

Hrvatska komora medicinskih biokemičara
Donacije u 2019.: 10.500 kn
Donacije 2012.-2019.: 37.113 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 806.397 kn

Hrvatska komora patentnih zastupnika i zastupnika za žigove
Donacije u 2019.: 0 kn
Donacije 2012.-2019.: 0 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 266.262 kn

Hrvatska komora poreznih savjetnika
Donacije u 2019.: 0 kn
Donacije 2012.-2019.: 0 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 136.670 kn

Hrvatska komora socijalnih radnika
Donacije u 2019.: 5.402 kn
Donacije 2012.-2019.: 5.402 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 1.773.367 kn

Hrvatska komora zdravstvenih radnika
Donacije u 2019.: 4.895 kn
Donacije 2012.-2019.: 7.345 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 1.441.839 kn

Hrvatska psihološka komora
Donacije u 2019.: 31.962 kn
Donacije 2012.-2019.: 220.117 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 2.852.830 kn

Hrvatska revizorska komora
Donacije u 2019.: 4.502 kn
Donacije 2012.-2019.: 112.593 kn
Ukupna imovina na kraju 2019.: 10.236.443 kn

S obzirom da je Petrinja i večeras pogođena potresom jačine 5.0 po Richteru, ovim putem pozivamo sve komore da maksimalno stave na raspolaganja svoja financijska sredstva i stručnu pomoć svim građanima na pogođenom području, a osobito svojim članovima.

 

Građanska inicijativa “Psihološko proljeće”

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)