Gotova baza i elaborat: Prosvjetnoj inspekciji i Pravobraniteljici za djecu predali smo listu 326 osnovnih škola koje zapošljavaju manji broj stručnih suradnika od propisanog

Prezentacija elaborata o stručnim suradnicima u osnovnim školama

Prosvjetnoj inspekciji i Pravobraniteljici za djecu predali smo listu 326 osnovnih škola koje zapošljavaju manji broj stručnih suradnika od propisanog

Izradili smo Elaborat o stručnim suradnicima u osnovnoškolskom sustavu RH i bazu podataka o stručnim suradnicima zaposlenim u svih 880 osnovnih škola. Analizom podataka ustanovili smo da knjižničara zapošljava 97.7%, pedagoga 90.6%, stručnjaka E-R profila 50.6%, a psihologa 43.3% osnovnih škola.

Čak 233 osnovne škole zapošljavaju manji broj stručnih suradnika od ukupnog broja propisanoga državnim pedagoškim standardom. U 217 od tih 233 škole zaposlen je knjižničar, pedagog u 200, stručnjak E-R profila u 60, a psiholog u svega 42 škole u kojima je broj stručnih suradnika manji od norme propisane odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i državnim pedagoškim standardom. Te informacije sasvim nedvosmisleno ukazuju na to da su psiholozi, a potom i stručnjaci E-R profila (logopedi, edukacijski rehabilitatori i socijalni pedagozi) podzastupljeni u osnovnoškolskom sustavu. Pritom napominjemo da svaka od 233 škole s nedovoljnim ukupnim brojem stručnih suradnika ima pravo zaposliti psihologa (izuzev 42 u kojima je već zaposlen), dok pravo zapošljavanja stručnjaka E-R profila ima 156 škola, a preostale imaju upisan manji broj djece s teškoćama od kriterija za zapošljavanje stručnjaka E-R profila propisanog DPS-om.

Osim toga, u nekim školama smo ustanovili da imaju adekvatan ukupan broj stručnih suradnika, ali da im nedostaje stručnjak određenog profila. Kada se te škole pribroje spomenutim školama koje imaju nedovoljan ukupan broj suradnika, dolazimo do broja od 326 osnovnih škola koje su ispod norme propisane DPS-om. Popis i sve detalje o tim školama, dostavili smo Pravobraniteljici za djecu i prosvjetnoj inspekciji zajedno s ovim elaboratom.

Prezentacija elaborata o stručnim suradnicima u osnovnim školama

Prezentacija elaborata o stručnim suradnicima u osnovnim školama

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *