Napredak u hrvatskom obrazovnom sustavu kao Godot : Zašto ga čekamo, hoće li ikada doći i postoji li on uopće?

Podaci dobiveni elaboratom Psihološkog proljeća ukazali su na postojanje manjka od 338 stručnih suradnika u osnovnoškolskom obrazovanju te na aktualni omjer u Hrvatskoj: 1 psiholog dolazi na 925,60 učenika osnovnih škola. Prema dobivenim podacima inicijative, objavljenima u Dnevniku HRT-a, čak 130 tisuća osnovnoškolaca nema svog školskog psihologa!

Zatražili smo informacije od Ministarstva znanosti i obrazovanja

Mjera za stjecanje prvog radnog iskustva- pripravništva trebala je omogućiti školama koje nemaju zaposlenog psihologa, a ispunjavaju uvjete prema Državnom pedagoškom standardu, da nakon završetka pripravništva mogu podnijeti Ministarstvu znanosti i obrazovanja službeni zahtjev za zapošljavanjem stručnog suradnika na neodređeno radno vrijeme.

„Ministarstvo znanosti i obrazovanja će sukladno prioritetima i standardima, potrebama škole, kao i raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu, razmotriti opravdanost zahtjeva i mogućnost davanja suglasnosti“, rekli su iz ministarstva.

Usprkos navedenom, Psihološko proljeće je zaprimilo informacije od ravnatelja i pripravnika mnogih škola da MZO nije odgovorio na poslane zahtjeve. Pripravnicima su otkazani ugovori po završetku mjere pripravništva te su mnogi školarci, nažalost, ponovno ostali bez psihološke pomoći i podrške. U mnogim školama pripravnik nije bio samo jedini psiholog u školi, već i u mjestu, zbog čega će ova djeca teško dobiti potrebnu pomoć od nekog drugog psihologa.

Kako bi se saznao točan broj škola koje su zaposlile pripravnika i dobile suglasnost za raspisivanje natječaja za psihologa te u svrhu analize učinkovitosti ove mjere za zapošljavanje, Psihološko proljeće je 20. prosinca 2019. godine zatražilo od Ministarstva znanosti i obrazovanja pristup sljedećim informacijama:

  • popis svih osnovnih i srednjih škola u kojima je tijekom 2018./2019. zaposlen stručni suradnik psiholog-pripravnik putem mjere „Potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništvo“ s navedenim datumima o početku rada,
  • podatak o tome od kojih je sve škola MZO tijekom 2018./2019. zaprimio dopis kojim škola izražava potrebu i namjeru za zapošljavanjem stručnog suradnika-psihologa na puno neodređeno vrijeme (uz datume kada su ti zahtjevi zaprimljeni),
  • datume odgovora na navedene zahtjeve odgovorilo ili informaciju da MZO nije odgovorilo školi,
  • kojim školama je zahtjev odobren, a kojima nije.

S obzirom da se Ministarstvo znanosti i obrazovanja nije oglasilo po pitanju navedenog zahtjeva, 8. siječnja 2020. godine uložena je žalba Povjereniku za informiranje, a 23. siječnja 2020. zaprimljen je odgovor MZO-a iz kojeg smo saznali da je Hrvatski zavod za zapošljavanje u školskoj godini 2018./2019. ugovorio s osnovnim školama i srednjoškolskim ustanovama zapošljavanje ukupno 165 stručnih suradnika, od čega 129 u osnovnim školama i 36 u srednjim školama. Od ukupnog broja stručnih suradnika ugovoreno je zapošljavanje za 71 stručnog suradnika-psihologa. Također, nakon provedbe mjere pripravništva zahtjev za suglasnost za novo radno mjesto stručnog suradnika – psihologa na neodređeno radno vrijeme podnijelo je 28 osnovnih škola i 12 srednjoškolskih ustanova (ukupno 40).

No, odgovor MZO-a nije sadržavao informacije o tome kada su zarpimili zahtjeve od tih škola i jesu li na te zahtjeve odgovorili, i ako da – kada, već navode: „Svi se zahtjevi trenutačno procjenjuju, a Ministarstvo će sukladno potrebama škole, prioritetima i standardima, kao i raspoloživim sredstvima u Državnom proračunu, razmotriti opravdanost svakog pojedinog zahtjeva te potom dati suglasnosti za novo radno mjesto. Po dobivanju suglasnosti škole su dužne raspisati natječaje za zapošljavanje čime će informacija o tome koje su škole dobile suglasnost biti javno dostupna.“

Borba s vjetrenjačama

S obzirom na nepotpunost informacija dobivenih od MZO-a 23. siječnja 2020. godine, istog je dana poslan zahtjev za dopunu i ispravak navedenih informacija. Tim je zahtjevom zatraženo sljedeće:

  • popis ustanova u kojima su stažirali psiholozi-pripravnici s datumima početka radnog odnosa
  • datumi zaprimanja zahtjeva za suglasnost za novo radno mjesto stručnog suradnika-psihologa
  • datumi odgovora na te zahtjeve.

S obzirom na to da MZO na ovaj zahtjev nije odgovorilo u zakonskom roku, 12. veljače 2020. godine Psihološko proljeće podnosi novu žalba Povjereniku za informiranje, koji 30. travnja 2020. godine donosi rješenje kojim utvrđuje da je žalba osnovana i nalaže MZO-u da zahtjev za dopunu i ispravak informacija riješi u roku od 8 dana.. Iako je rješenje doneseno ne prije 8, nego prije 80 dana, MZO se o navedenim informacijama nije oglasio do dana današnjeg.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)