Povjerenik za informiranje kao bastion demokracije u Republici Hrvatskoj

Psihološko proljeće Leonardo Žagrić

Nakon što smo 06. rujna 2019. godine objavili detaljne informacije o troškovima Hrvatske komore inženjera strojarstva (HKIS) u 2018. godine, ostalo je još za razjasniti u korist kojih fizičkih osoba je HKIS platila sveukupno 81.156,34 kuna raznim pravnim osobama. Radi se o sveukupno 35 stavki sadržanih u karticama konta, a naš cilj je doznati koje se od tih stavki odnose na predsjednika HKIS, kako bi mogli točno utvrditi koliki je iznos HKIS u 2018. godini potrošila na svoje predsjednike. No, HKIS je odbila naš zahtjev za dopunu informacije s već poznatim obrazloženjem zloupotrebe prava na pristup informacijama. Međutim, kao ponovni zaštitnik provedbe Zakona o pravu na pristup informacijama javlja se Povjerenik za informiranje, koji omogućuje i osigurava ostvarivanje Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama.

Što smo već utvrdili?

Krenimo stoga redom. Već smo utvrdili da je HKIS svojem predsjedniku Luki Čarapoviću do 19. travnja 2018. godine isplatila 30.836,00 kuna troškova, a zatim je novom predsjedniku Željku Dorčiću nakon 19. travnja 2018. godine isplatila još 59.861,00 kuna, dok ostaje nepoznato kojem je od dvojice predsjednika isplaćena kotizacija u iznosu od 3.250,00 kuna. Zbog sumnje da su troškovi obojice predsjednika bili još veći, zatražili smo da nam se omogući pristup informacijama na koje se fizičke osobe odnose isplate sadržane na 35 različitih stavki kartice konta u sveukupnom iznosu od 81.156,34 kuna, kao i za informaciju kojem predsjedniku je isplaćena kotizacija u iznosu od 3.250,00 kuna. Osim toga, zatražili smo još i da nam se omogući pristup informaciji o opisu, odnosno svrsi uplate za 8 od navedenih 35 stavki, odnosno za sljedeće uplate:

– Croatia Airlines 3.034,00 kuna
– Modra špilja 9.360,00 kuna
– ESTEE d.o.o. 8.539,50 kuna, 7.018,50 kuna i 17.330,00 kuna
– DOLS d.o.o. 6.304,50 kuna
– Hotel Osijek 15.811,00 kuna
– Hotel Panonija 4.417,50 kuna         

Zahtjev odbijen radi „pecanja informacija“

Međutim, HKIS je Hrvatska komora inzenjera strojarstva 2019_10_01 Rjesenje, odbila naš zahtjev radi ostvarivanja prava na pristup informacijama. Iako je naš zahtjev bio sasvim precizno usmjeren na odgovarajuće informacije, HKIS u obrazloženju navodi sljedeće: „Dana 16. rujna 2019. Domagoj Švegar, dostavlja Komori kao i Povjereniku za informiranje dopis kojim traži nadopunu žalbe/zahtjev za dopunu informacije te i sam navodi kako „nije siguran smatra li se njegov podnesak nadopunom žalbe ili zahtjev za dopunu informacije“ -kraj navoda- što upućuje na neodređenost i neselektivnost žalitelja odnosno zahtjeva te s tim u vezi i „pecanje informacija“ kako u svojim smjernicama navodi i Povjerenik za informiranje“.

Naime, formalnost oko toga radi li se u ovom slučaju o nadopuni žalbe ili zahtjevu za dopunu informacije, što je uostalom sasvim svejedno, HKIS je odlučila iskoristiti kao razlog za odbijanje zahtjeva radi pristupa informacijama, a Ustavom Republike Hrvatske zajamčeno pravo na pristup informacijama nazvala „pecanje informacija“.

HKIS je odbila naš zahtjev pozivajući se na odredbu kojom je propisano da javno tijelo može odbiti zahtjev kada zbog učestalih zahtjeva za dostavu istih ili istovrsnih informacija ili zahtjeva kojima se traži veliki broj informacija dolazi do opterećivanja rada i redovitog funkcioniranja tijela javne vlasti. Naš cilj bio je isključivo doznati koliki je iznos HKIS potrošila na svoje predsjednike, što smatramo da javnost, a posebice članovi te Komore imaju pravo znati, ali smo time očito prouzročili opterećivanje rada i redovito funkcioniranje Hrvatske komore inženjera strojarstva.

Postupak pred Povjerenikom za informiranje

Tijekom postupka pred Povjerenikom za informiranje, koji je vođen temeljem žalbe na rješenje HKIS, utvrđeno je kako je HKIS u 2018. godini ukupno zaprimila tri zahtjeva za pristup informacijama, od kojih je jedan ustupljen, a u 2019. godine godini jedan zahtjev za pristup informacijama. S obzirom na čak četiri zahtjeva zaprimljena tijekom dvije godine, Povjerenik je naravno utvrdio kako nije došlo do zloupotrebe prava na pristup informacijama, posebice uzevši u obzir vrstu traženih informacija.

Na taj način smo prije nekoliko dana uspjeli ostvariti još jednu pravnu pobjedu, ovoga puta protiv Hrvatske komore inženjera strojarstva. Povjerenik za informiranje je svojim rješenjem poništio rješenje HKIS-a, s obrazloženjem da u konkretnom slučaju, činjenično stanje nije u potpunosti, a niti pravilno utvrđeno jer činjenice koje se nalaze u spisima predmeta nisu argumentirane, odnosno potkrijepljene odgovarajućim dokazima. Posebno nas veseli sljedeći dio obrazloženja: „…tijelo javne vlasti je povodom zahtjeva korisnika dužno provjeriti koje već postojeće odnosno izrađene informacije na koje se odnosi zahtjev za dopunu informacije ima u svom posjedu (primjerice obračunske isprave za isplatu troškova prijevoza, o isplaćenoj kotizaciji i slično), a nakon što utvrdi činjenice postupiti sukladno odredbama članka 23. Zakona o pravu na pristup informacijama.“

Naputak Hrvatskoj komori inženjera strojarstva

Kao prvostupanjsko tijelo, Hrvatska komora inženjera strojarstva će sada morati postupati sukladno uputi drugostupanjskog tijela te će u ponovnom postupku biti dužna:

  • Utvrditi koje sve izrađene informacije, koje se odnose na navedeno traženje iz predmetnog zahtjeva, posjeduje, odnosno dužna je utvrditi sve činjenice koje su važne za donošenje zakonitog i pravilnog rješenja
  • Činjenice prikazati u spisima predmeta i potkrijepiti ih odgovarajućim dokazima
  • Utvrditi mogu li se preslike zatraženih informacija ili određenih dijelova zatraženih informacija temeljem odredbi Zakona o pravu na pristup informacijama dostaviti žalitelju; a zatim na temelju utvrđenog činjeničnog stanja, riješiti ovu upravnu stvar u zakonskom roku.

Nadamo se da ćemo kroz otprilike mjesec dana, koliko traje zakonski rok u kojem HKIS mora donijeti novo rješenje o našem zahtjevu, imati točne podatke u iznosu kojeg je HKIS isplatila svojim predsjednicima tijekom 2018. godine.

Bastion demokracije

Za kraj, smatramo prikladnim istaknuti da Povjerenik za informiranje ima važnu ulogu u ostvarivanju naših ciljeva. Iako se radi o neovisnom državnom tijelu nadležnom za zaštitu prava na pristup informacijama, potrebno je pohvaliti rad te institucije, kao što je potrebno i kritizirati rad onih koji svoj posao ne obavljaju u skladu sa zakonom i pravilima struke. Pravilnim i stručnim postupanjem, Povjerenik za informiranje omogućava provedbu Ustavom Republike Hrvatske zajamčenog prava na pristup informacijama, čija je provedba nužna kao preventivna zaštita od korupcije te služi jačanju odgovornosti i otvorenosti tijela javne vlasti.

Leonardo Žagrić, mag. iur.

1 Komentar

  1. Pingback: Doprinos Psihološkog proljeća jačanju transparentnosti i odgovornosti - Psihološko Proljeće

Ostavite komentar

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *